Podunajsko

región

 • 259 344 obyvateľov
 • 2 658.8 Km2

Obyvateľstvo

 • Podunajsko259 344 obyvateľov.
 • 51% žien a 49% mužov.
 • hustota obyvateľstva je 98 osôb na Km2
 • priemerný vek obyvateľov je 43
 • index starnutia: 1.32
Vývoj počtu obyvateľov
 • za 1 rok: -0.02% (-45)
 • za 5 rokov: +0.8% (1 978)
 • za 10 rokov: -0.5% (-1 228)
 • za 23 rokov: +0.4% (1 040)
19962002200820142020256283257783260572
Rozdelenie podľa veku
 • 13.7% obyvateľov vo veku 0 až 14 rokov
 • 68.2% obyvateľov vo veku 15 až 64 rokov
 • 18.1% obyvateľov vo veku 64 a viac rokov
0-1415-6465 a viac
Národnostné zloženie (TOP 3)
 • Maďarská: 67%
 • Slovenská: 26%
 • Neuvedená: 4%
MaďarskáSlovenskáNeuvedená
Mestá a vidiek
mestávidiek

V mestách žije 45% a na vidieku 55% obyvateľov.

Hustota obyvateľstva
 • hustota obyv. v mestách: 222 os/Km2
 • hustota obyv. na vidieku: 67 os./Km2
Živonarodení, zomretí a prirodzený prírastok
(rozdiel živonarodených a zomretých)
 • Živonarodení 2 162 osôb
 • Zomretí 3 194 osôb
 • Prirodzený prírastok: -1 032 osôb
199620022008201420202035233526353194
 • živonarodení
 • zomretí
Migrácia a migračné saldo
(rozdiel v zmenách trvalého pobytu)
 • Prisťahovalo sa 5 055 osôb
 • Odsťahovalo sa 4 068 osôb
 • Migračné saldo: +987 osôb
199620022008201420203220392046205910
 • prihlásení na t. p
 • odhlásení z t. p.
Celkový prírastok

súčet prirodzeného prírastku a migračného salda

 • Živonarodení a prisťahovaní: 7 217 osôb
 • Zomretí a odsťahovaní: 7 262 osôb
 • Celkový prírastok: -45 osôb
199620022008201420205813641370138143
 • živonarodení + prisťahovaní
 • zomretí + odsťahovaní
Sobášnosť a rozvodovosť
 • Počet sobášov: 1025
 • Počet rozvodov: 466
 • Pomer sobášov ku rozvodom: 2.20
199620022008201420204667169661380
 • svadby
 • rozvody

Rozloha

Celková rozloha je 2 658.8 Km2 (265 880 Ha). Mestá zaberajú 20% a vidiek 80% rozlohy.

Mestá a vidiek

mestávidiek
Mestá zaberajú 20% a vidiek 80% rozlohy.

Rozdelenie pôdy
poľnoh. pôdanepoľn. pôda
 • poľnohospodárska pôda 76%
 • nepoľnohospodárska pôda 24%
Celkové využitie pôdy
orná p.chmelnicavinicezáhradyovoc. sadytrávnaté pl.lesyvodné plochyzastavané pl.íná plocha
 • orná pôda 67%
 • chmelnica 0%
 • vinice 2%
 • záhrady 2%
 • ovocné sady 1.3%
 • trávnaté plochy 3%
 • lesy 8%
 • vodné plochy 6%
 • zastavané plochy a nádvoria 27%
 • iná plocha 4%

Viac informácií

  Podunajsko obsahuje:

  Ďalšie údaje

  Užitočné zdroje

  Susedné regióny (4)

  Môžu ťa zaujímať