Slovensko

republika

 • 5 459 781 obyvateľov
 • 49 034 Km2

Obyvateľstvo

 • Slovensko5 459 781 obyvateľov.
 • 51% žien a 49% mužov.
 • hustota obyvateľstva je 111 osôb na Km2
 • priemerný vek obyvateľov je 41
 • index starnutia: 1.07
Vývoj počtu obyvateľov
 • za 1 rok: +0.03% (1 908)
 • za 5 rokov: +0.6% (33 529)
 • za 10 rokov: +0.5% (24 508)
 • za 23 rokov: +1.5% (81 301)
199620022008201420205378480540348054284805459781
Rozdelenie podľa veku
 • 15.9% obyvateľov vo veku 0 až 14 rokov
 • 67% obyvateľov vo veku 15 až 64 rokov
 • 17.1% obyvateľov vo veku 64 a viac rokov
0-1415-6465 a viac
Národnostné zloženie (TOP 3)
 • Slovenská: 82%
 • Maďarská: 8%
 • Neuvedená: 6%
SlovenskáMaďarskáNeuvedená
Mestá a vidiek
mestávidiek

V mestách žije 53% a na vidieku 47% obyvateľov.

Hustota obyvateľstva
 • hustota obyv. v mestách: 394 os/Km2
 • hustota obyv. na vidieku: 61 os./Km2
Živonarodení, zomretí a prirodzený prírastok
(rozdiel živonarodených a zomretých)
 • Živonarodení 56 650 osôb
 • Zomretí 59 089 osôb
 • Prirodzený prírastok: -2 439 osôb
1996200220082014202050841538415684161217
 • živonarodení
 • zomretí
Migrácia a migračné saldo
(rozdiel v zmenách trvalého pobytu)
 • Prisťahovalo sa 6 775 osôb
 • Odsťahovalo sa 2 428 osôb
 • Migračné saldo: +4 347 osôb
19962002200820142020222272252228765
 • prihlásení na t. p
 • odhlásení z t. p.
Celkový prírastok

súčet prirodzeného prírastku a migračného salda

 • Živonarodení a prisťahovaní: 63 425 osôb
 • Zomretí a odsťahovaní: 61 517 osôb
 • Celkový prírastok: +1 908 osôb
1996200220082014202051458559586045867563
 • živonarodení + prisťahovaní
 • zomretí + odsťahovaní
Sobášnosť a rozvodovosť
 • Počet sobášov: 23753
 • Počet rozvodov: 8295
 • Pomer sobášov ku rozvodom: 2.86
199620022008201420208295142952029531309
 • svadby
 • rozvody

Rozloha

Celková rozloha je 49 034 Km2 (4 903 400 Ha). Mestá zaberajú 15% a vidiek 85% rozlohy.

Mestá a vidiek

mestávidiek
Mestá zaberajú 15% a vidiek 85% rozlohy.

Rozdelenie pôdy
poľnoh. pôdanepoľn. pôda
 • poľnohospodárska pôda 48%
 • nepoľnohospodárska pôda 52%
Celkové využitie pôdy
orná p.chmelnicavinicezáhradyovoc. sadytrávnaté pl.lesyvodné plochyzastavané pl.íná plocha
 • orná pôda 29%
 • chmelnica 0%
 • vinice 1%
 • záhrady 2%
 • ovocné sady 0.4%
 • trávnaté plochy 17%
 • lesy 41%
 • vodné plochy 2%
 • zastavané plochy a nádvoria 9%
 • iná plocha 3%

Turizmus - Slovensko

Návštevnosť

evidovaných 3 198 440 turistov

 • medziročna zmena: -50.1%
 • zmena za 5 rokov: -25.9%
 • zmena za 10 rokov: -5.7%
 • zmena za 23 rokov: +1.2%
20012006201120203160748401074848607486404930
Prenocovania

uskutočnili 9 748 690 prenocovaní

 • medziročna zmena: -44.6%
 • zmena za 5 rokov: -20.8%
 • zmena za 10 rokov: -6%
 • zmena za 23 rokov: -15.1%
20012006201120209748693117486931374869317599506
Ubytovacie zariadenia

mali na výber 4 286 ubytovacích zariadení

 • medziročna zmena: -4%
 • zmena za 5 rokov: +15.6%
 • zmena za 10 rokov: +37.1%
 • zmena za 23 rokov: +88.4%
20012006201120202275282533754465
Lôžka v ubytovacích zariadeniach

mali k dispozícii 207 521 lôžok

 • medziročna zmena: -4%
 • zmena za 5 rokov: +5.2%
 • zmena za 10 rokov: +12.8%
 • zmena za 23 rokov: +20.8%

2001200620112020161196176196191196216203

Viac informácií

  Slovensko obsahuje:

  Regionálne členenie

  Ďalšie údaje

   NUTS členenie

   Užitočné zdroje

   Erb Slovensko