Okres Topoľčany

okres

 • 69 521 obyvateľov
 • 597.6 Km2

Obyvateľstvo

 • Okres Topoľčany69 521 obyvateľov.
 • 51% žien a 49% mužov.
 • hustota obyvateľstva je 116 osôb na Km2
 • priemerný vek obyvateľov je 43
 • index starnutia: 1.39
Vývoj počtu obyvateľov
 • za 1 rok: -0.61% (-426)
 • za 5 rokov: -2.4% (-1 726)
 • za 10 rokov: -6% (-4 464)
 • za 23 rokov: -6.3% (-4 702)
1996200220082014202069521710217252174223
Rozdelenie podľa veku
 • 14% obyvateľov vo veku 0 až 14 rokov
 • 68% obyvateľov vo veku 15 až 64 rokov
 • 19% obyvateľov vo veku 64 a viac rokov
0-1415-6465 a viac
Národnostné zloženie (TOP 3)
 • Slovenská: 95%
 • Neuvedená: 3%
 • Maďarská: 1%
SlovenskáNeuvedenáMaďarská
Mestá a vidiek
mestávidiek

V mestách žije 35% a na vidieku 65% obyvateľov.

Hustota obyvateľstva
 • hustota obyv. v mestách: 886 os/Km2
 • hustota obyv. na vidieku: 79 os./Km2
Živonarodení, zomretí a prirodzený prírastok
(rozdiel živonarodených a zomretých)
 • Živonarodení 613 osôb
 • Zomretí 857 osôb
 • Prirodzený prírastok: -244 osôb
19962002200820142020578648718857
 • živonarodení
 • zomretí
Migrácia a migračné saldo
(rozdiel v zmenách trvalého pobytu)
 • Prisťahovalo sa 1 133 osôb
 • Odsťahovalo sa 1 315 osôb
 • Migračné saldo: -182 osôb
199620022008201420201032118213321550
 • prihlásení na t. p
 • odhlásení z t. p.
Celkový prírastok

súčet prirodzeného prírastku a migračného salda

 • Živonarodení a prisťahovaní: 1 746 osôb
 • Zomretí a odsťahovaní: 2 172 osôb
 • Celkový prírastok: -426 osôb
199620022008201420201654185420542336
 • živonarodení + prisťahovaní
 • zomretí + odsťahovaní
Sobášnosť a rozvodovosť
 • Počet sobášov: 300
 • Počet rozvodov: 109
 • Pomer sobášov ku rozvodom: 2.75
1996200220082014202098178258417
 • svadby
 • rozvody

Rozloha

Celková rozloha je 597.634 Km2 (59 763.4 Ha). Mestá zaberajú 5% a vidiek 95% rozlohy.

Mestá a vidiek

mestávidiek
Mestá zaberajú 5% a vidiek 95% rozlohy.

Rozdelenie pôdy
poľnoh. pôdanepoľn. pôda
 • poľnohospodárska pôda 62%
 • nepoľnohospodárska pôda 38%
Celkové využitie pôdy
orná p.chmelnicavinicezáhradyovoc. sadytrávnaté pl.lesyvodné plochyzastavané pl.íná plocha
 • orná pôda 56%
 • chmelnica 0%
 • vinice 0%
 • záhrady 2%
 • ovocné sady 0.6%
 • trávnaté plochy 3%
 • lesy 28%
 • vodné plochy 1%
 • zastavané plochy a nádvoria 13%
 • iná plocha 3%

Turizmus - Okres Topoľčany

Návštevnosť

evidovaných 15 204 turistov

 • medziročna zmena: -53.2%
 • zmena za 5 rokov: -8.7%
 • zmena za 10 rokov: +65.6%
 • zmena za 23 rokov: +24%
20012006201120205703127031970332488
Prenocovania

uskutočnili 42 171 prenocovaní

 • medziročna zmena: -49.4%
 • zmena za 5 rokov: +16.1%
 • zmena za 10 rokov: +45.5%
 • zmena za 23 rokov: +45.4%
200120062011202019623396235962383328
Ubytovacie zariadenia

mali na výber 32 ubytovacích zariadení

 • medziročna zmena: 0%
 • zmena za 5 rokov: +10.3%
 • zmena za 10 rokov: +77.8%
 • zmena za 23 rokov: +128.6%
200120062011202012182434
Lôžka v ubytovacích zariadeniach

mali k dispozícii 3 407 lôžok

 • medziročna zmena: +0.7%
 • zmena za 5 rokov: +9.3%
 • zmena za 10 rokov: +44.6%
 • zmena za 23 rokov: -1.6%

20012006201120202082253229823761

Viac informácií

  Okres Topoľčany obsahuje:

  Administratívne spadá pod

  Ďalšie údaje

  Užitočné zdroje

  Erb obce Okres Topoľčany
  Susedné okresy (7)

  Môžu ťa zaujímať