Okres Dolný Kubín

okres

 • 39 480 obyvateľov
 • 491.8 Km2

Obyvateľstvo

 • Okres Dolný Kubín39 480 obyvateľov.
 • 51% žien a 49% mužov.
 • hustota obyvateľstva je 80 osôb na Km2
 • priemerný vek obyvateľov je 40
 • index starnutia: 0.99
Vývoj počtu obyvateľov
 • za 1 rok: +0.16% (63)
 • za 5 rokov: -0.1% (-29)
 • za 10 rokov: -0.2% (-73)
 • za 23 rokov: +1.4% (544)
1996200220082014202038936391363933639553
Rozdelenie podľa veku
 • 16% obyvateľov vo veku 0 až 14 rokov
 • 68% obyvateľov vo veku 15 až 64 rokov
 • 16% obyvateľov vo veku 64 a viac rokov
0-1415-6465 a viac
Národnostné zloženie (TOP 3)
 • Slovenská: 95%
 • Neuvedená: 4%
 • Česká: 1%
SlovenskáNeuvedenáČeská
Mestá a vidiek
mestávidiek

V mestách žije 47% a na vidieku 53% obyvateľov.

Hustota obyvateľstva
 • hustota obyv. v mestách: 337 os/Km2
 • hustota obyv. na vidieku: 48 os./Km2
Živonarodení, zomretí a prirodzený prírastok
(rozdiel živonarodených a zomretých)
 • Živonarodení 419 osôb
 • Zomretí 347 osôb
 • Prirodzený prírastok: +72 osôb
19962002200820142020290345400503
 • živonarodení
 • zomretí
Migrácia a migračné saldo
(rozdiel v zmenách trvalého pobytu)
 • Prisťahovalo sa 612 osôb
 • Odsťahovalo sa 621 osôb
 • Migračné saldo: -9 osôb
19962002200820142020431496561681
 • prihlásení na t. p
 • odhlásení z t. p.
Celkový prírastok

súčet prirodzeného prírastku a migračného salda

 • Živonarodení a prisťahovaní: 1 031 osôb
 • Zomretí a odsťahovaní: 968 osôb
 • Celkový prírastok: +63 osôb
199620022008201420207568319061040
 • živonarodení + prisťahovaní
 • zomretí + odsťahovaní
Sobášnosť a rozvodovosť
 • Počet sobášov: 193
 • Počet rozvodov: 54
 • Pomer sobášov ku rozvodom: 3.57
199620022008201420204499154259
 • svadby
 • rozvody

Rozloha

Celková rozloha je 491.839 Km2 (49 183.9 Ha). Mestá zaberajú 11% a vidiek 89% rozlohy.

Mestá a vidiek

mestávidiek
Mestá zaberajú 11% a vidiek 89% rozlohy.

Rozdelenie pôdy
poľnoh. pôdanepoľn. pôda
 • poľnohospodárska pôda 43%
 • nepoľnohospodárska pôda 57%
Celkové využitie pôdy
orná p.chmelnicavinicezáhradyovoc. sadytrávnaté pl.lesyvodné plochyzastavané pl.íná plocha
 • orná pôda 4%
 • záhrady 1%
 • ovocné sady 0.3%
 • trávnaté plochy 38%
 • lesy 46%
 • vodné plochy 2%
 • zastavané plochy a nádvoria 6%
 • iná plocha 6%

Turizmus - Okres Dolný Kubín

Návštevnosť

evidovaných 24 249 turistov

 • medziročna zmena: -32.5%
 • zmena za 5 rokov: +2.1%
 • zmena za 10 rokov: -9.5%
 • zmena za 23 rokov: -23.7%
200120062011202019476239762847635935
Prenocovania

uskutočnili 67 347 prenocovaní

 • medziročna zmena: -25.8%
 • zmena za 5 rokov: +13.4%
 • zmena za 10 rokov: +5.1%
 • zmena za 23 rokov: -36.3%
2001200620112020520706707082070105688
Ubytovacie zariadenia

mali na výber 48 ubytovacích zariadení

 • medziročna zmena: +6.7%
 • zmena za 5 rokov: +4.3%
 • zmena za 10 rokov: +23.1%
 • zmena za 23 rokov: +50%
200120062011202027333949
Lôžka v ubytovacích zariadeniach

mali k dispozícii 2 273 lôžok

 • medziročna zmena: +32.3%
 • zmena za 5 rokov: +30%
 • zmena za 10 rokov: +7.7%
 • zmena za 23 rokov: +57.1%

2001200620112020950130016502273

Viac informácií

  Okres Dolný Kubín obsahuje:

  Administratívne spadá pod

  Ďalšie údaje

  Užitočné zdroje

  Erb obce Okres Dolný Kubín
  Susedné okresy (7)

  Môžu ťa zaujímať