Žilinský kraj

kraj

 • 691 136 obyvateľov
 • 6 808.5 Km2

Obyvateľstvo

 • Žilinský kraj691 136 obyvateľov.
 • 51% žien a 49% mužov.
 • hustota obyvateľstva je 102 osôb na Km2
 • priemerný vek obyvateľov je 41
 • index starnutia: 1.02
Vývoj počtu obyvateľov
 • za 1 rok: -0.05% (-373)
 • za 5 rokov: +0.1% (702)
 • za 10 rokov: -1% (-7 138)
 • za 23 rokov: +0.5% (3 365)
19962002200820142020687771690771693771698274
Rozdelenie podľa veku
 • 15.9% obyvateľov vo veku 0 až 14 rokov
 • 67.9% obyvateľov vo veku 15 až 64 rokov
 • 16.3% obyvateľov vo veku 64 a viac rokov
0-1415-6465 a viac
Národnostné zloženie (TOP 3)
 • Slovenská: 94%
 • Neuvedená: 5%
 • Česká: 1%
SlovenskáNeuvedenáČeská
Mestá a vidiek
mestávidiek

V mestách žije 48% a na vidieku 52% obyvateľov.

Hustota obyvateľstva
 • hustota obyv. v mestách: 357 os/Km2
 • hustota obyv. na vidieku: 61 os./Km2
Živonarodení, zomretí a prirodzený prírastok
(rozdiel živonarodených a zomretých)
 • Živonarodení 7 247 osôb
 • Zomretí 7 342 osôb
 • Prirodzený prírastok: -95 osôb
199620022008201420205899654971998370
 • živonarodení
 • zomretí
Migrácia a migračné saldo
(rozdiel v zmenách trvalého pobytu)
 • Prisťahovalo sa 9 459 osôb
 • Odsťahovalo sa 9 737 osôb
 • Migračné saldo: -278 osôb
1996200220082014202084119111981111063
 • prihlásení na t. p
 • odhlásení z t. p.
Celkový prírastok

súčet prirodzeného prírastku a migračného salda

 • Živonarodení a prisťahovaní: 16 706 osôb
 • Zomretí a odsťahovaní: 17 079 osôb
 • Celkový prírastok: -373 osôb
1996200220082014202014859157091655918165
 • živonarodení + prisťahovaní
 • zomretí + odsťahovaní
Sobášnosť a rozvodovosť
 • Počet sobášov: 3108
 • Počet rozvodov: 910
 • Pomer sobášov ku rozvodom: 3.42
19962002200820142020910171025104067
 • svadby
 • rozvody

Rozloha

Celková rozloha je 6 808.53 Km2 (680 853 Ha). Mestá zaberajú 14% a vidiek 86% rozlohy.

Mestá a vidiek

mestávidiek
Mestá zaberajú 14% a vidiek 86% rozlohy.

Rozdelenie pôdy
poľnoh. pôdanepoľn. pôda
 • poľnohospodárska pôda 35%
 • nepoľnohospodárska pôda 65%
Celkové využitie pôdy
orná p.chmelnicavinicezáhradyovoc. sadytrávnaté pl.lesyvodné plochyzastavané pl.íná plocha
 • orná pôda 9%
 • chmelnica 0%
 • vinice 0%
 • záhrady 1%
 • ovocné sady 0.1%
 • trávnaté plochy 25%
 • lesy 56%
 • vodné plochy 2%
 • zastavané plochy a nádvoria 6%
 • iná plocha 3%

Turizmus - Žilinský kraj

Návštevnosť

evidovaných 815 868 turistov

 • medziročna zmena: -38%
 • zmena za 5 rokov: -3.6%
 • zmena za 10 rokov: +24%
 • zmena za 23 rokov: +50.6%
20012006201120205416897416899416891315559
Prenocovania

uskutočnili 2 425 500 prenocovaní

 • medziročna zmena: -33.2%
 • zmena za 5 rokov: -0.6%
 • zmena za 10 rokov: +13.6%
 • zmena za 23 rokov: +15.7%
20012006201120201987306243730628873063633294
Ubytovacie zariadenia

mali na výber 1 125 ubytovacích zariadení

 • medziročna zmena: -3.7%
 • zmena za 5 rokov: +16%
 • zmena za 10 rokov: +36.2%
 • zmena za 23 rokov: +81.2%
20012006201120206217719211168
Lôžka v ubytovacích zariadeniach

mali k dispozícii 47 069 lôžok

 • medziročna zmena: -2%
 • zmena za 5 rokov: +16.6%
 • zmena za 10 rokov: +25.3%
 • zmena za 23 rokov: +64.5%

200120062011202028611336113861148008

Kto tu šéfuje

boss

Predseda VÚC (Župan)
Ing. Erika Jurinová

OĽaNO

Kontakt

Krajský úrad Žilina

Komenského 48, 01109 Žilina

Viac informácií

  Žilinský kraj obsahuje:

  Ďalšie údaje

  Užitočné zdroje

  Erb obce Žilinský kraj
  Susedné kraje (4)

  Môžu ťa zaujímať

  Predseda VÚC (župan)
  Ing. Jaroslav Baška
  Predseda VÚC (župan)
  Ján Lunter
  Predseda VÚC (župan)
  Milan Majerský
  Predseda VÚC (župan)
  Ing. Rastislav Trnka