Zdroje dát

Slovenský štatistický úrad

Primárnym zdrojom dát je Slovenský štatistický úrad, a údaje sú aktuálne ku koncu minulého roku, ak nie je uvedené inak. Dáta boli exportované z dátovej kocky ktorú štatistický úrad spravuje. 

Dáta ktoré som nenašiel v dátovej kocke, alebo neboli vo forme či rozsahu aký som potreboval, mi štatistický úrad po poslaní emailu vždy bez problémov zaslal v excelovskej tabuľke. Ak v dátovej kocke nenájdete čo hľadáte, možete sa im ozvať na info@statistics.sk a radi vám pomôžu. 

Na každom detaili obce taktiež odkazujeme na stránku danej obce na peknom projekte štatistického úradu MojaObec.statistics.sk , kde si viete nájsť ďalšie štatistické údaje k tej ktorej obci. 

Týmto taktiež ďakujem za zodpovedanie množstva otázok a pozdravujem všetkých zamestnancov štatistického úradu s ktorými som bol počas vývoja tejto stránky v kontakte: Marián Antala, Alica Kondášová, Jaroslav Šedivý. 

 

Ministerstvo dopravy a výstavby - Regióny cestovného ruchu

Ministerstvo dopravy a výstavby prišlo v rámci stratégie turizmu s koncepciou regiónov cestovného ruchu , kde porozdeľovali Slovensko na základe prirodzených-historických regiónov do viac či menej podobných územných celkov, s cieľom podporiť v nich turistický ruch. Táto stránka využíva toto rozdelenie a pre každú obec uvádza aj do  ktorého regiónu cestovného ruchu patrí. Taktiež uvádzame aj súhrnné hodnoty spočítané z obcí pre jednotlivé regióny.

 

Wikipedia Slovensko

Zo stránky Wikipedie Slovensko boli pôvodne použité niektoré informácie o obciach, ale nakoniec som postupne všetky našiel v DataCUBE štatistického úradu. V súčasnosti z Wikipedie pochádzajú ikony erbov obcí a krajov. Na Wikipediu ako na dôležitý zdroj ďalších informácíí  - resp. na jej konkrétnu podstránku odkazujeme aj na detaile každej obce, okresu, kraja, či oblasti.

 

Zdroje fotografií 

autori sú uvedení na samostatnej stránke Autori fotiek

 

Freepik.com - pekné obrázkové ikony pre použitie zdarma

Freepik.com je skvelý zdroj kde nájdete takmer nekonečné množstvo krásnych ikoniek pre použitie zdarma.  Na tejto stránke používame sety Cute group of animals heads characters a Cartoon animal avatars . Podobne ako pri fotkách z Unsplash platí, že do budúcna verím, že budeme mať čo najviac skutočných fotiek primátorov a starostov, namiesto týchto vzorových obrázkov.

 

Font Awesome - veľká knižnica textových ikoniek zdarma

FontAwesome je nepostrádateľná knižnica textových ikon.

 

Mapy: OpenStreetMap

Mapy na stránke zobrazujeme pomocou fantastického projektu OpenStreetMap , ktorý poskytuje mapy zdarma a zhromažduje komunity nadšencov spojených s mapami.

 

Logo - FreeLogoDesign

Logo použité na stránke som počas vývoja zbúchal pomocou programu FreeLogoDesign , a celkom si na neho už za ten čas zvykol.  Logo má 2 verzie, jedna dlhšia pre desktop rozlíšenie, a druhá kratšia pre mobilné rozlíšenie.