Západné Slovensko

oblasť

 • 1 819 399 obyvateľov
 • 14 991.8 Km2

Obyvateľstvo

 • Západné Slovensko1 819 399 obyvateľov.
 • 51% žien a 49% mužov.
 • hustota obyvateľstva je 121 osôb na Km2
 • priemerný vek obyvateľov je 43
 • index starnutia: 1.31
Vývoj počtu obyvateľov
 • za 1 rok: -0.24% (-4 393)
 • za 5 rokov: -0.7% (-12 760)
 • za 10 rokov: -2.5% (-47 253)
 • za 23 rokov: -3% (-57 219)
199620022008201420201819399183439918493991877211
Rozdelenie podľa veku
 • 14.2% obyvateľov vo veku 0 až 14 rokov
 • 67.4% obyvateľov vo veku 15 až 64 rokov
 • 18.5% obyvateľov vo veku 64 a viac rokov
0-1415-6465 a viac
Národnostné zloženie (TOP 3)
 • Slovenská: 78%
 • Maďarská: 15%
 • Neuvedená: 5%
SlovenskáMaďarskáNeuvedená
Mestá a vidiek
mestávidiek

V mestách žije 49% a na vidieku 51% obyvateľov.

Hustota obyvateľstva
 • hustota obyv. v mestách: 379 os/Km2
 • hustota obyv. na vidieku: 74 os./Km2
Živonarodení, zomretí a prirodzený prírastok
(rozdiel živonarodených a zomretých)
 • Živonarodení 16 354 osôb
 • Zomretí 21 511 osôb
 • Prirodzený prírastok: -5 157 osôb
1996200220082014202015106171061910621511
 • živonarodení
 • zomretí
Migrácia a migračné saldo
(rozdiel v zmenách trvalého pobytu)
 • Prisťahovalo sa 30 953 osôb
 • Odsťahovalo sa 30 189 osôb
 • Migračné saldo: +764 osôb
1996200220082014202023854268542985435254
 • prihlásení na t. p
 • odhlásení z t. p.
Celkový prírastok

súčet prirodzeného prírastku a migračného salda

 • Živonarodení a prisťahovaní: 47 307 osôb
 • Zomretí a odsťahovaní: 51 700 osôb
 • Celkový prírastok: -4 393 osôb
1996200220082014202041370448704837053404
 • živonarodení + prisťahovaní
 • zomretí + odsťahovaní
Sobášnosť a rozvodovosť
 • Počet sobášov: 7632
 • Počet rozvodov: 3095
 • Pomer sobášov ku rozvodom: 2.47
1996200220082014202030725072707210195
 • svadby
 • rozvody

Rozloha

Celková rozloha je 14 991.8 Km2 (1 499 180 Ha). Mestá zaberajú 16% a vidiek 84% rozlohy.

Mestá a vidiek

mestávidiek
Mestá zaberajú 16% a vidiek 84% rozlohy.

Rozdelenie pôdy
poľnoh. pôdanepoľn. pôda
 • poľnohospodárska pôda 62%
 • nepoľnohospodárska pôda 38%
Celkové využitie pôdy
orná p.chmelnicavinicezáhradyovoc. sadytrávnaté pl.lesyvodné plochyzastavané pl.íná plocha
 • orná pôda 51%
 • chmelnica 0%
 • vinice 1%
 • záhrady 2%
 • ovocné sady 0.7%
 • trávnaté plochy 8%
 • lesy 26%
 • vodné plochy 3%
 • zastavané plochy a nádvoria 16%
 • iná plocha 3%

Turizmus - Západné Slovensko

Návštevnosť

evidovaných 594 043 turistov

 • medziročna zmena: -51.4%
 • zmena za 5 rokov: -28.7%
 • zmena za 10 rokov: -16.4%
 • zmena za 23 rokov: -10.1%
20012006201120205940437940439940431222408
Prenocovania

uskutočnili 2 195 430 prenocovaní

 • medziročna zmena: -47.9%
 • zmena za 5 rokov: -26.8%
 • zmena za 10 rokov: -17.5%
 • zmena za 23 rokov: -17.2%
20012006201120202195429274542932954294214648
Ubytovacie zariadenia

mali na výber 1 000 ubytovacích zariadení

 • medziročna zmena: -3.5%
 • zmena za 5 rokov: +12%
 • zmena za 10 rokov: +36.8%
 • zmena za 23 rokov: +105.8%
20012006201120204866367861036
Lôžka v ubytovacích zariadeniach

mali k dispozícii 51 467 lôžok

 • medziročna zmena: -4.6%
 • zmena za 5 rokov: +6.7%
 • zmena za 10 rokov: +16.7%
 • zmena za 23 rokov: +37.4%

200120062011202037466419664646653934

Viac informácií

  Západné Slovensko obsahuje:

  Ďalšie údaje

  Užitočné zdroje

  Susedné oblasti (2)

  Môžu ťa zaujímať