Záhorie

región

 • 173 235 obyvateľov
 • 1 985.1 Km2

Obyvateľstvo

 • Záhorie173 235 obyvateľov.
 • 51% žien a 49% mužov.
 • hustota obyvateľstva je 87 osôb na Km2
 • priemerný vek obyvateľov je 42
 • index starnutia: 1.11
Vývoj počtu obyvateľov
 • za 1 rok: +0.1% (178)
 • za 5 rokov: +0.9% (1 593)
 • za 10 rokov: -0.6% (-981)
 • za 23 rokov: +3% (5 070)
19962002200820142020168165170165172165174216
Rozdelenie podľa veku
 • 15.5% obyvateľov vo veku 0 až 14 rokov
 • 67.2% obyvateľov vo veku 15 až 64 rokov
 • 17.3% obyvateľov vo veku 64 a viac rokov
0-1415-6465 a viac
Národnostné zloženie (TOP 3)
 • Slovenská: 95%
 • Neuvedená: 3%
 • Česká: 1%
SlovenskáNeuvedenáČeská
Mestá a vidiek
mestávidiek

V mestách žije 45% a na vidieku 55% obyvateľov.

Hustota obyvateľstva
 • hustota obyv. v mestách: 249 os/Km2
 • hustota obyv. na vidieku: 57 os./Km2
Živonarodení, zomretí a prirodzený prírastok
(rozdiel živonarodených a zomretých)
 • Živonarodení 1 631 osôb
 • Zomretí 1 903 osôb
 • Prirodzený prírastok: -272 osôb
199620022008201420201414156417141903
 • živonarodení
 • zomretí
Migrácia a migračné saldo
(rozdiel v zmenách trvalého pobytu)
 • Prisťahovalo sa 3 563 osôb
 • Odsťahovalo sa 3 113 osôb
 • Migračné saldo: +450 osôb
199620022008201420202193259329933627
 • prihlásení na t. p
 • odhlásení z t. p.
Celkový prírastok

súčet prirodzeného prírastku a migračného salda

 • Živonarodení a prisťahovaní: 5 194 osôb
 • Zomretí a odsťahovaní: 5 016 osôb
 • Celkový prírastok: +178 osôb
199620022008201420203827422746275381
 • živonarodení + prisťahovaní
 • zomretí + odsťahovaní
Sobášnosť a rozvodovosť
 • Počet sobášov: 750
 • Počet rozvodov: 309
 • Pomer sobášov ku rozvodom: 2.43
19962002200820142020255455655996
 • svadby
 • rozvody

Rozloha

Celková rozloha je 1 985.13 Km2 (198 513 Ha). Mestá zaberajú 16% a vidiek 84% rozlohy.

Mestá a vidiek

mestávidiek
Mestá zaberajú 16% a vidiek 84% rozlohy.

Rozdelenie pôdy
poľnoh. pôdanepoľn. pôda
 • poľnohospodárska pôda 47%
 • nepoľnohospodárska pôda 53%
Celkové využitie pôdy
orná p.chmelnicavinicezáhradyovoc. sadytrávnaté pl.lesyvodné plochyzastavané pl.íná plocha
 • orná pôda 38%
 • chmelnica 0%
 • vinice 0%
 • záhrady 1%
 • ovocné sady 0.3%
 • trávnaté plochy 7%
 • lesy 41%
 • vodné plochy 2%
 • zastavané plochy a nádvoria 9%
 • iná plocha 5%

Viac informácií

  Záhorie obsahuje:

  Ďalšie údaje

  Užitočné zdroje

  Susedné regióny (3)

  Môžu ťa zaujímať