Východné Slovensko

oblasť

 • 1 629 120 obyvateľov
 • 15 727.1 Km2

Obyvateľstvo

 • Východné Slovensko1 629 120 obyvateľov.
 • 51% žien a 49% mužov.
 • hustota obyvateľstva je 104 osôb na Km2
 • priemerný vek obyvateľov je 40
 • index starnutia: 0.87
Vývoj počtu obyvateľov
 • za 1 rok: +0.09% (1 416)
 • za 5 rokov: +0.7% (11 773)
 • za 10 rokov: +2.5% (39 677)
 • za 23 rokov: +6.4% (97 505)
199620022008201420201531615155661515816151629120
Rozdelenie podľa veku
 • 17.6% obyvateľov vo veku 0 až 14 rokov
 • 67.1% obyvateľov vo veku 15 až 64 rokov
 • 15.3% obyvateľov vo veku 64 a viac rokov
0-1415-6465 a viac
Národnostné zloženie (TOP 3)
 • Slovenská: 79%
 • Neuvedená: 8%
 • Rómska: 5%
SlovenskáNeuvedenáRómska
Mestá a vidiek
mestávidiek

V mestách žije 50% a na vidieku 50% obyvateľov.

Hustota obyvateľstva
 • hustota obyv. v mestách: 404 os/Km2
 • hustota obyv. na vidieku: 59 os./Km2
Živonarodení, zomretí a prirodzený prírastok
(rozdiel živonarodených a zomretých)
 • Živonarodení 18 779 osôb
 • Zomretí 16 233 osôb
 • Prirodzený prírastok: +2 546 osôb
1996200220082014202013419154191741921012
 • živonarodení
 • zomretí
Migrácia a migračné saldo
(rozdiel v zmenách trvalého pobytu)
 • Prisťahovalo sa 23 198 osôb
 • Odsťahovalo sa 24 328 osôb
 • Migračné saldo: -1 130 osôb
1996200220082014202022418239182541827969
 • prihlásení na t. p
 • odhlásení z t. p.
Celkový prírastok

súčet prirodzeného prírastku a migračného salda

 • Živonarodení a prisťahovaní: 41 977 osôb
 • Zomretí a odsťahovaní: 40 561 osôb
 • Celkový prírastok: +1 416 osôb
1996200220082014202037482399824248245617
 • živonarodení + prisťahovaní
 • zomretí + odsťahovaní
Sobášnosť a rozvodovosť
 • Počet sobášov: 7140
 • Počet rozvodov: 2093
 • Pomer sobášov ku rozvodom: 3.41
199620022008201420202013401360139395
 • svadby
 • rozvody

Rozloha

Celková rozloha je 15 727.1 Km2 (1 572 710 Ha). Mestá zaberajú 13% a vidiek 87% rozlohy.

Mestá a vidiek

mestávidiek
Mestá zaberajú 13% a vidiek 87% rozlohy.

Rozdelenie pôdy
poľnoh. pôdanepoľn. pôda
 • poľnohospodárska pôda 45%
 • nepoľnohospodárska pôda 55%
Celkové využitie pôdy
orná p.chmelnicavinicezáhradyovoc. sadytrávnaté pl.lesyvodné plochyzastavané pl.íná plocha
 • orná pôda 22%
 • chmelnica 0%
 • vinice 0%
 • záhrady 2%
 • ovocné sady 0.2%
 • trávnaté plochy 21%
 • lesy 46%
 • vodné plochy 2%
 • zastavané plochy a nádvoria 8%
 • iná plocha 3%

Turizmus - Východné Slovensko

Návštevnosť

evidovaných 869 505 turistov

 • medziročna zmena: -43.4%
 • zmena za 5 rokov: -12.2%
 • zmena za 10 rokov: -2.6%
 • zmena za 23 rokov: -9.4%
2001200620112020869505106950512695051536802
Prenocovania

uskutočnili 2 652 370 prenocovaní

 • medziročna zmena: -38.8%
 • zmena za 5 rokov: -9.1%
 • zmena za 10 rokov: +0.3%
 • zmena za 23 rokov: -28.9%
20012006201120202640972309097235409724332050
Ubytovacie zariadenia

mali na výber 1 170 ubytovacích zariadení

 • medziročna zmena: -4.3%
 • zmena za 5 rokov: +11.1%
 • zmena za 10 rokov: +25%
 • zmena za 23 rokov: +81.1%
20012006201120206467969461223
Lôžka v ubytovacích zariadeniach

mali k dispozícii 52 814 lôžok

 • medziročna zmena: -9.2%
 • zmena za 5 rokov: -9.4%
 • zmena za 10 rokov: -9.4%
 • zmena za 23 rokov: -23.4%

200120062011202052019565196101969390

Viac informácií

  Východné Slovensko obsahuje:

  Ďalšie údaje

  Užitočné zdroje

  Susedné oblasti (1)

  Môžu ťa zaujímať