Turiec

región

 • 111 775 obyvateľov
 • 1 128.6 Km2

Obyvateľstvo

 • Turiec111 775 obyvateľov.
 • 52% žien a 48% mužov.
 • hustota obyvateľstva je 99 osôb na Km2
 • priemerný vek obyvateľov je 42
 • index starnutia: 1.32
Vývoj počtu obyvateľov
 • za 1 rok: -0.25% (-276)
 • za 5 rokov: -1% (-1 104)
 • za 10 rokov: -2.2% (-2 524)
 • za 23 rokov: -2.7% (-3 072)
19962002200820142020111775112575113375114874
Rozdelenie podľa veku
 • 14.2% obyvateľov vo veku 0 až 14 rokov
 • 67% obyvateľov vo veku 15 až 64 rokov
 • 18.8% obyvateľov vo veku 64 a viac rokov
0-1415-6465 a viac
Národnostné zloženie (TOP 3)
 • Slovenská: 88%
 • Neuvedená: 10%
 • Česká: 1%
SlovenskáNeuvedenáČeská
Mestá a vidiek
mestávidiek

V mestách žije 64% a na vidieku 36% obyvateľov.

Hustota obyvateľstva
 • hustota obyv. v mestách: 432 os/Km2
 • hustota obyv. na vidieku: 41 os./Km2
Živonarodení, zomretí a prirodzený prírastok
(rozdiel živonarodených a zomretých)
 • Živonarodení 1 000 osôb
 • Zomretí 1 314 osôb
 • Prirodzený prírastok: -314 osôb
19962002200820142020961105111411314
 • živonarodení
 • zomretí
Migrácia a migračné saldo
(rozdiel v zmenách trvalého pobytu)
 • Prisťahovalo sa 1 779 osôb
 • Odsťahovalo sa 1 741 osôb
 • Migračné saldo: +38 osôb
199620022008201420201555170518552147
 • prihlásení na t. p
 • odhlásení z t. p.
Celkový prírastok

súčet prirodzeného prírastku a migračného salda

 • Živonarodení a prisťahovaní: 2 779 osôb
 • Zomretí a odsťahovaní: 3 055 osôb
 • Celkový prírastok: -276 osôb
199620022008201420202537273729373276
 • živonarodení + prisťahovaní
 • zomretí + odsťahovaní
Sobášnosť a rozvodovosť
 • Počet sobášov: 487
 • Počet rozvodov: 149
 • Pomer sobášov ku rozvodom: 3.27
19962002200820142020149299449639
 • svadby
 • rozvody

Rozloha

Celková rozloha je 1 128.57 Km2 (112 857 Ha). Mestá zaberajú 15% a vidiek 85% rozlohy.

Mestá a vidiek

mestávidiek
Mestá zaberajú 15% a vidiek 85% rozlohy.

Rozdelenie pôdy
poľnoh. pôdanepoľn. pôda
 • poľnohospodárska pôda 35%
 • nepoľnohospodárska pôda 65%
Celkové využitie pôdy
orná p.chmelnicavinicezáhradyovoc. sadytrávnaté pl.lesyvodné plochyzastavané pl.íná plocha
 • orná pôda 15%
 • záhrady 1%
 • ovocné sady 0%
 • trávnaté plochy 19%
 • lesy 58%
 • vodné plochy 1%
 • zastavané plochy a nádvoria 6%
 • iná plocha 2%

Viac informácií

  Turiec obsahuje:

  Ďalšie údaje

  Užitočné zdroje

  Susedné regióny (6)

  Môžu ťa zaujímať