Trnavský kraj

kraj

 • 565 324 obyvateľov
 • 4 146.3 Km2

Obyvateľstvo

 • Trnavský kraj565 324 obyvateľov.
 • 51% žien a 49% mužov.
 • hustota obyvateľstva je 136 osôb na Km2
 • priemerný vek obyvateľov je 42
 • index starnutia: 1.21
Vývoj počtu obyvateľov
 • za 1 rok: +0.07% (407)
 • za 5 rokov: +1% (5 627)
 • za 10 rokov: +0.4% (2 243)
 • za 23 rokov: +3% (16 426)
19962002200820142020548898553398557898565324
Rozdelenie podľa veku
 • 14.7% obyvateľov vo veku 0 až 14 rokov
 • 67.6% obyvateľov vo veku 15 až 64 rokov
 • 17.8% obyvateľov vo veku 64 a viac rokov
0-1415-6465 a viac
Národnostné zloženie (TOP 3)
 • Slovenská: 72%
 • Maďarská: 21%
 • Neuvedená: 5%
SlovenskáMaďarskáNeuvedená
Mestá a vidiek
mestávidiek

V mestách žije 46% a na vidieku 54% obyvateľov.

Hustota obyvateľstva
 • hustota obyv. v mestách: 363 os/Km2
 • hustota obyv. na vidieku: 89 os./Km2
Živonarodení, zomretí a prirodzený prírastok
(rozdiel živonarodených a zomretých)
 • Živonarodení 5 352 osôb
 • Zomretí 6 193 osôb
 • Prirodzený prírastok: -841 osôb
199620022008201420204521497154216193
 • živonarodení
 • zomretí
Migrácia a migračné saldo
(rozdiel v zmenách trvalého pobytu)
 • Prisťahovalo sa 11 284 osôb
 • Odsťahovalo sa 10 036 osôb
 • Migračné saldo: +1 248 osôb
19962002200820142020715486541015412459
 • prihlásení na t. p
 • odhlásení z t. p.
Celkový prírastok

súčet prirodzeného prírastku a migračného salda

 • Živonarodení a prisťahovaní: 16 636 osôb
 • Zomretí a odsťahovaní: 16 229 osôb
 • Celkový prírastok: +407 osôb
1996200220082014202012692141921569217935
 • živonarodení + prisťahovaní
 • zomretí + odsťahovaní
Sobášnosť a rozvodovosť
 • Počet sobášov: 2322
 • Počet rozvodov: 994
 • Pomer sobášov ku rozvodom: 2.34
19962002200820142020859145920593143
 • svadby
 • rozvody

Rozloha

Celková rozloha je 4 146.3 Km2 (414 630 Ha). Mestá zaberajú 17% a vidiek 83% rozlohy.

Mestá a vidiek

mestávidiek
Mestá zaberajú 17% a vidiek 83% rozlohy.

Rozdelenie pôdy
poľnoh. pôdanepoľn. pôda
 • poľnohospodárska pôda 69%
 • nepoľnohospodárska pôda 31%
Celkové využitie pôdy
orná p.chmelnicavinicezáhradyovoc. sadytrávnaté pl.lesyvodné plochyzastavané pl.íná plocha
 • orná pôda 62%
 • chmelnica 0%
 • vinice 1%
 • záhrady 2%
 • ovocné sady 0.6%
 • trávnaté plochy 4%
 • lesy 16%
 • vodné plochy 4%
 • zastavané plochy a nádvoria 24%
 • iná plocha 4%

Turizmus - Trnavský kraj

Návštevnosť

evidovaných 212 772 turistov

 • medziročna zmena: -50.9%
 • zmena za 5 rokov: -28.5%
 • zmena za 10 rokov: -6.8%
 • zmena za 23 rokov: -12.9%
2001200620112020212772272772332772433061
Prenocovania

uskutočnili 795 204 prenocovaní

 • medziročna zmena: -48.6%
 • zmena za 5 rokov: -32.7%
 • zmena za 10 rokov: -20.3%
 • zmena za 23 rokov: -38%
200120062011202079520499520411952041548352
Ubytovacie zariadenia

mali na výber 307 ubytovacích zariadení

 • medziročna zmena: -1.9%
 • zmena za 5 rokov: +4.8%
 • zmena za 10 rokov: +47.6%
 • zmena za 23 rokov: +125.7%
2001200620112020136181226313
Lôžka v ubytovacích zariadeniach

mali k dispozícii 17 757 lôžok

 • medziročna zmena: -4.5%
 • zmena za 5 rokov: +8.4%
 • zmena za 10 rokov: +24.4%
 • zmena za 23 rokov: +45.8%

200120062011202012166141661616618601

Kto tu šéfuje

boss

Predseda VÚC (Župan)
Jozef Viskupič

OĽaNO

Kontakt

Krajský úrad Trnava

Starohájska ulica 10, 91701 Trnava

Viac informácií

  Trnavský kraj obsahuje:

  Ďalšie údaje

  Užitočné zdroje

  Erb obce Trnavský kraj
  Susedné kraje (3)

  Môžu ťa zaujímať

  Predseda VÚC (župan)
  Mgr. Juraj Droba
  Predseda VÚC (župan)
  Ing. Jaroslav Baška
  Predseda VÚC (župan)
  Doc. Ing. Milan Belica, PhD.