Trenčiansky kraj

kraj

 • 582 567 obyvateľov
 • 4 501.8 Km2

Obyvateľstvo

 • Trenčiansky kraj582 567 obyvateľov.
 • 51% žien a 49% mužov.
 • hustota obyvateľstva je 129 osôb na Km2
 • priemerný vek obyvateľov je 43
 • index starnutia: 1.35
Vývoj počtu obyvateľov
 • za 1 rok: -0.34% (-2 002)
 • za 5 rokov: -1.2% (-7 368)
 • za 10 rokov: -2.7% (-16 252)
 • za 23 rokov: -4.5% (-27 568)
19962002200820142020582567589567596567610349
Rozdelenie podľa veku
 • 14% obyvateľov vo veku 0 až 14 rokov
 • 67.1% obyvateľov vo veku 15 až 64 rokov
 • 18.9% obyvateľov vo veku 64 a viac rokov
0-1415-6465 a viac
Národnostné zloženie (TOP 3)
 • Slovenská: 93%
 • Neuvedená: 6%
 • Česká: 1%
SlovenskáNeuvedenáČeská
Mestá a vidiek
mestávidiek

V mestách žije 54% a na vidieku 46% obyvateľov.

Hustota obyvateľstva
 • hustota obyv. v mestách: 433 os/Km2
 • hustota obyv. na vidieku: 70 os./Km2
Živonarodení, zomretí a prirodzený prírastok
(rozdiel živonarodených a zomretých)
 • Živonarodení 5 170 osôb
 • Zomretí 6 939 osôb
 • Prirodzený prírastok: -1 769 osôb
199620022008201420204746529658466939
 • živonarodení
 • zomretí
Migrácia a migračné saldo
(rozdiel v zmenách trvalého pobytu)
 • Prisťahovalo sa 9 072 osôb
 • Odsťahovalo sa 9 305 osôb
 • Migračné saldo: -233 osôb
19962002200820142020728880888888968810486
 • prihlásení na t. p
 • odhlásení z t. p.
Celkový prírastok

súčet prirodzeného prírastku a migračného salda

 • Živonarodení a prisťahovaní: 14 242 osôb
 • Zomretí a odsťahovaní: 16 244 osôb
 • Celkový prírastok: -2 002 osôb
19962002200820142020123891388916680
 • živonarodení + prisťahovaní
 • zomretí + odsťahovaní
Sobášnosť a rozvodovosť
 • Počet sobášov: 2594
 • Počet rozvodov: 957
 • Pomer sobášov ku rozvodom: 2.71
19962002200820142020912156222123368
 • svadby
 • rozvody

Rozloha

Celková rozloha je 4 501.81 Km2 (450 181 Ha). Mestá zaberajú 16% a vidiek 84% rozlohy.

Mestá a vidiek

mestávidiek
Mestá zaberajú 16% a vidiek 84% rozlohy.

Rozdelenie pôdy
poľnoh. pôdanepoľn. pôda
 • poľnohospodárska pôda 40%
 • nepoľnohospodárska pôda 60%
Celkové využitie pôdy
orná p.chmelnicavinicezáhradyovoc. sadytrávnaté pl.lesyvodné plochyzastavané pl.íná plocha
 • orná pôda 21%
 • chmelnica 0%
 • vinice 0%
 • záhrady 2%
 • ovocné sady 0.5%
 • trávnaté plochy 16%
 • lesy 49%
 • vodné plochy 1%
 • zastavané plochy a nádvoria 9%
 • iná plocha 3%

Turizmus - Trenčiansky kraj

Návštevnosť

evidovaných 200 811 turistov

 • medziročna zmena: -52.2%
 • zmena za 5 rokov: -26.8%
 • zmena za 10 rokov: -18.9%
 • zmena za 23 rokov: -8.6%
2001200620112020200811255811310811419774
Prenocovania

uskutočnili 839 369 prenocovaní

 • medziročna zmena: -47%
 • zmena za 5 rokov: -24.3%
 • zmena za 10 rokov: -13.7%
 • zmena za 23 rokov: +5.3%
200120062011202079698799698711969871584442
Ubytovacie zariadenia

mali na výber 313 ubytovacích zariadení

 • medziročna zmena: -4.3%
 • zmena za 5 rokov: +8.7%
 • zmena za 10 rokov: +23.7%
 • zmena za 23 rokov: +67.4%
2001200620112020187222257292327
Lôžka v ubytovacích zariadeniach

mali k dispozícii 15 450 lôžok

 • medziročna zmena: -6%
 • zmena za 5 rokov: +3.1%
 • zmena za 10 rokov: +5.3%
 • zmena za 23 rokov: +35.7%

200120062011202011387128871438716431

Kto tu šéfuje

boss

Predseda VÚC (Župan)
Ing. Jaroslav Baška

SMER-SD

Kontakt

Krajský úrad Trenčín

K dolnej stanici 20A, 91101 Trenčín

Viac informácií

  Trenčiansky kraj obsahuje:

  Ďalšie údaje

  Užitočné zdroje

  Erb obce Trenčiansky kraj
  Susedné kraje (4)

  Môžu ťa zaujímať

  Predseda VÚC (župan)
  Jozef Viskupič
  Predseda VÚC (župan)
  Doc. Ing. Milan Belica, PhD.
  Predseda VÚC (župan)
  Ján Lunter
  Predseda VÚC (župan)
  Ing. Erika Jurinová