Tatry vrátane Zamaguria

región

 • 235 234 obyvateľov
 • 2 442.4 Km2

Obyvateľstvo

 • Tatry vrátane Zamaguria235 234 obyvateľov.
 • 51% žien a 49% mužov.
 • hustota obyvateľstva je 96 osôb na Km2
 • priemerný vek obyvateľov je 38
 • index starnutia: 0.7
Vývoj počtu obyvateľov
 • za 1 rok: +0.32% (753)
 • za 5 rokov: +1.8% (4 185)
 • za 10 rokov: +3.9% (8 903)
 • za 23 rokov: +11.1% (23 442)
19962002200820142020211792217792223792235234
Rozdelenie podľa veku
 • 19.7% obyvateľov vo veku 0 až 14 rokov
 • 66.4% obyvateľov vo veku 15 až 64 rokov
 • 13.9% obyvateľov vo veku 64 a viac rokov
0-1415-6465 a viac
Národnostné zloženie (TOP 3)
 • Slovenská: 83%
 • Neuvedená: 7%
 • Rómska: 7%
SlovenskáNeuvedenáRómska
Mestá a vidiek
mestávidiek

V mestách žije 46% a na vidieku 54% obyvateľov.

Hustota obyvateľstva
 • hustota obyv. v mestách: 189 os/Km2
 • hustota obyv. na vidieku: 68 os./Km2
Živonarodení, zomretí a prirodzený prírastok
(rozdiel živonarodených a zomretých)
 • Živonarodení 3 099 osôb
 • Zomretí 2 068 osôb
 • Prirodzený prírastok: +1 031 osôb
199620022008201420201608210826083444
 • živonarodení
 • zomretí
Migrácia a migračné saldo
(rozdiel v zmenách trvalého pobytu)
 • Prisťahovalo sa 2 719 osôb
 • Odsťahovalo sa 2 997 osôb
 • Migračné saldo: -278 osôb
199620022008201420202332263229323429
 • prihlásení na t. p
 • odhlásení z t. p.
Celkový prírastok

súčet prirodzeného prírastku a migračného salda

 • Živonarodení a prisťahovaní: 5 818 osôb
 • Zomretí a odsťahovaní: 5 065 osôb
 • Celkový prírastok: +753 osôb
199620022008201420204094464451946133
 • živonarodení + prisťahovaní
 • zomretí + odsťahovaní
Sobášnosť a rozvodovosť
 • Počet sobášov: 1091
 • Počet rozvodov: 283
 • Pomer sobášov ku rozvodom: 3.86
199620022008201420202225729221485
 • svadby
 • rozvody

Rozloha

Celková rozloha je 2 442.4 Km2 (244 240 Ha). Mestá zaberajú 23% a vidiek 77% rozlohy.

Mestá a vidiek

mestávidiek
Mestá zaberajú 23% a vidiek 77% rozlohy.

Rozdelenie pôdy
poľnoh. pôdanepoľn. pôda
 • poľnohospodárska pôda 35%
 • nepoľnohospodárska pôda 65%
Celkové využitie pôdy
orná p.chmelnicavinicezáhradyovoc. sadytrávnaté pl.lesyvodné plochyzastavané pl.íná plocha
 • orná pôda 14%
 • chmelnica 0%
 • záhrady 1%
 • ovocné sady 0%
 • trávnaté plochy 21%
 • lesy 56%
 • vodné plochy 1%
 • zastavané plochy a nádvoria 5%
 • iná plocha 4%

Viac informácií

  Tatry vrátane Zamaguria obsahuje:

  Ďalšie údaje

  Užitočné zdroje

  Susedné regióny (5)

  Môžu ťa zaujímať