Stredné Slovensko

oblasť

 • 1 334 238 obyvateľov
 • 16 262.5 Km2

Obyvateľstvo

 • Stredné Slovensko1 334 238 obyvateľov.
 • 51% žien a 49% mužov.
 • hustota obyvateľstva je 82 osôb na Km2
 • priemerný vek obyvateľov je 41
 • index starnutia: 1.12
Vývoj počtu obyvateľov
 • za 1 rok: -0.19% (-2 547)
 • za 5 rokov: -0.7% (-9 220)
 • za 10 rokov: -1.2% (-16 254)
 • za 23 rokov: -1.3% (-17 105)
199620022008201420201334238133973813452381355467
Rozdelenie podľa veku
 • 15.3% obyvateľov vo veku 0 až 14 rokov
 • 67.6% obyvateľov vo veku 15 až 64 rokov
 • 17.1% obyvateľov vo veku 64 a viac rokov
0-1415-6465 a viac
Národnostné zloženie (TOP 3)
 • Slovenská: 86%
 • Neuvedená: 6%
 • Maďarská: 5%
SlovenskáNeuvedenáMaďarská
Mestá a vidiek
mestávidiek

V mestách žije 50% a na vidieku 50% obyvateľov.

Hustota obyvateľstva
 • hustota obyv. v mestách: 285 os/Km2
 • hustota obyv. na vidieku: 48 os./Km2
Živonarodení, zomretí a prirodzený prírastok
(rozdiel živonarodených a zomretých)
 • Živonarodení 13 225 osôb
 • Zomretí 14 838 osôb
 • Prirodzený prírastok: -1 613 osôb
1996200220082014202012899135991429915512
 • živonarodení
 • zomretí
Migrácia a migračné saldo
(rozdiel v zmenách trvalého pobytu)
 • Prisťahovalo sa 18 782 osôb
 • Odsťahovalo sa 19 716 osôb
 • Migračné saldo: -934 osôb
1996200220082014202018157196572115722804
 • prihlásení na t. p
 • odhlásení z t. p.
Celkový prírastok

súčet prirodzeného prírastku a migračného salda

 • Živonarodení a prisťahovaní: 32 007 osôb
 • Zomretí a odsťahovaní: 34 554 osôb
 • Celkový prírastok: -2 547 osôb
1996200220082014202031759332593475936572
 • živonarodení + prisťahovaní
 • zomretí + odsťahovaní
Sobášnosť a rozvodovosť
 • Počet sobášov: 5588
 • Počet rozvodov: 1880
 • Pomer sobášov ku rozvodom: 2.97
199620022008201420201880338048807415
 • svadby
 • rozvody

Rozloha

Celková rozloha je 16 262.5 Km2 (1 626 250 Ha). Mestá zaberajú 14% a vidiek 86% rozlohy.

Mestá a vidiek

mestávidiek
Mestá zaberajú 14% a vidiek 86% rozlohy.

Rozdelenie pôdy
poľnoh. pôdanepoľn. pôda
 • poľnohospodárska pôda 40%
 • nepoľnohospodárska pôda 60%
Celkové využitie pôdy
orná p.chmelnicavinicezáhradyovoc. sadytrávnaté pl.lesyvodné plochyzastavané pl.íná plocha
 • orná pôda 14%
 • chmelnica 0%
 • vinice 0%
 • záhrady 1%
 • ovocné sady 0.2%
 • trávnaté plochy 25%
 • lesy 52%
 • vodné plochy 1%
 • zastavané plochy a nádvoria 6%
 • iná plocha 3%

Turizmus - Stredné Slovensko

Návštevnosť

evidovaných 1 234 420 turistov

 • medziročna zmena: -40.1%
 • zmena za 5 rokov: -4.7%
 • zmena za 10 rokov: +20.9%
 • zmena za 23 rokov: +31.6%
2001200620112020938349123834915383492059366
Prenocovania

uskutočnili 3 761 300 prenocovaní

 • medziročna zmena: -34.9%
 • zmena za 5 rokov: -2%
 • zmena za 10 rokov: +7.7%
 • zmena za 23 rokov: -2.5%
20012006201120203440565404056546405655774783
Ubytovacie zariadenia

mali na výber 1 750 ubytovacích zariadení

 • medziročna zmena: -3.5%
 • zmena za 5 rokov: +15.1%
 • zmena za 10 rokov: +38.7%
 • zmena za 23 rokov: +77.7%
2001200620112020985123514851813
Lôžka v ubytovacích zariadeniach

mali k dispozícii 71 491 lôžok

 • medziročna zmena: -1.4%
 • zmena za 5 rokov: +14.3%
 • zmena za 10 rokov: +22.9%
 • zmena za 23 rokov: +42%

200120062011202049566555666156672523

Viac informácií

  Stredné Slovensko obsahuje:

  Ďalšie údaje

  Užitočné zdroje

  Susedné oblasti (2)

  Môžu ťa zaujímať