Stredné Považie

región

 • 262 644 obyvateľov
 • 1 881.5 Km2

Obyvateľstvo

 • Stredné Považie262 644 obyvateľov.
 • 51% žien a 49% mužov.
 • hustota obyvateľstva je 140 osôb na Km2
 • priemerný vek obyvateľov je 42
 • index starnutia: 1.34
Vývoj počtu obyvateľov
 • za 1 rok: -0.06% (-154)
 • za 5 rokov: -0.2% (-649)
 • za 10 rokov: -0.8% (-2 172)
 • za 23 rokov: -2.5% (-6 789)
19962002200820142020262644264644266644269433
Rozdelenie podľa veku
 • 14.4% obyvateľov vo veku 0 až 14 rokov
 • 66.3% obyvateľov vo veku 15 až 64 rokov
 • 19.3% obyvateľov vo veku 64 a viac rokov
0-1415-6465 a viac
Národnostné zloženie (TOP 3)
 • Slovenská: 92%
 • Neuvedená: 6%
 • Česká: 1%
SlovenskáNeuvedenáČeská
Mestá a vidiek
mestávidiek

V mestách žije 55% a na vidieku 45% obyvateľov.

Hustota obyvateľstva
 • hustota obyv. v mestách: 425 os/Km2
 • hustota obyv. na vidieku: 76 os./Km2
Živonarodení, zomretí a prirodzený prírastok
(rozdiel živonarodených a zomretých)
 • Živonarodení 2 473 osôb
 • Zomretí 3 019 osôb
 • Prirodzený prírastok: -546 osôb
199620022008201420202041229125413019
 • živonarodení
 • zomretí
Migrácia a migračné saldo
(rozdiel v zmenách trvalého pobytu)
 • Prisťahovalo sa 4 624 osôb
 • Odsťahovalo sa 4 232 osôb
 • Migračné saldo: +392 osôb
199620022008201420203169361940694840
 • prihlásení na t. p
 • odhlásení z t. p.
Celkový prírastok

súčet prirodzeného prírastku a migračného salda

 • Živonarodení a prisťahovaní: 7 097 osôb
 • Zomretí a odsťahovaní: 7 251 osôb
 • Celkový prírastok: -154 osôb
199620022008201420205546604665467393
 • živonarodení + prisťahovaní
 • zomretí + odsťahovaní
Sobášnosť a rozvodovosť
 • Počet sobášov: 1156
 • Počet rozvodov: 521
 • Pomer sobášov ku rozvodom: 2.22
1996200220082014202034264294212421541
 • svadby
 • rozvody

Rozloha

Celková rozloha je 1 881.54 Km2 (188 154 Ha). Mestá zaberajú 18% a vidiek 82% rozlohy.

Mestá a vidiek

mestávidiek
Mestá zaberajú 18% a vidiek 82% rozlohy.

Rozdelenie pôdy
poľnoh. pôdanepoľn. pôda
 • poľnohospodárska pôda 46%
 • nepoľnohospodárska pôda 54%
Celkové využitie pôdy
orná p.chmelnicavinicezáhradyovoc. sadytrávnaté pl.lesyvodné plochyzastavané pl.íná plocha
 • orná pôda 26%
 • chmelnica 0%
 • vinice 0%
 • záhrady 2%
 • ovocné sady 0.7%
 • trávnaté plochy 17%
 • lesy 42%
 • vodné plochy 2%
 • zastavané plochy a nádvoria 11%
 • iná plocha 5%

Viac informácií

  Stredné Považie obsahuje:

  Ďalšie údaje

  Užitočné zdroje

  Susedné regióny (4)

  Môžu ťa zaujímať