Spiš bez Tatier a Zamaguria

región

 • 166 218 obyvateľov
 • 1 631.8 Km2

Obyvateľstvo

 • Spiš bez Tatier a Zamaguria166 218 obyvateľov.
 • 50% žien a 50% mužov.
 • hustota obyvateľstva je 102 osôb na Km2
 • priemerný vek obyvateľov je 39
 • index starnutia: 0.71
Vývoj počtu obyvateľov
 • za 1 rok: +0.22% (373)
 • za 5 rokov: +1% (1 634)
 • za 10 rokov: +2.2% (3 505)
 • za 23 rokov: +10% (15 051)
19962002200820142020151167155167159167166218
Rozdelenie podľa veku
 • 19.9% obyvateľov vo veku 0 až 14 rokov
 • 65.9% obyvateľov vo veku 15 až 64 rokov
 • 14.1% obyvateľov vo veku 64 a viac rokov
0-1415-6465 a viac
Národnostné zloženie (TOP 3)
 • Slovenská: 85%
 • Rómska: 8%
 • Neuvedená: 6%
SlovenskáRómskaNeuvedená
Mestá a vidiek
mestávidiek

V mestách žije 44% a na vidieku 56% obyvateľov.

Hustota obyvateľstva
 • hustota obyv. v mestách: 223 os/Km2
 • hustota obyv. na vidieku: 71 os./Km2
Živonarodení, zomretí a prirodzený prírastok
(rozdiel živonarodených a zomretých)
 • Živonarodení 2 201 osôb
 • Zomretí 1 634 osôb
 • Prirodzený prírastok: +567 osôb
199620022008201420201283158318832476
 • živonarodení
 • zomretí
Migrácia a migračné saldo
(rozdiel v zmenách trvalého pobytu)
 • Prisťahovalo sa 2 088 osôb
 • Odsťahovalo sa 2 282 osôb
 • Migračné saldo: -194 osôb
199620022008201420201682193221822514
 • prihlásení na t. p
 • odhlásení z t. p.
Celkový prírastok

súčet prirodzeného prírastku a migračného salda

 • Živonarodení a prisťahovaní: 4 289 osôb
 • Zomretí a odsťahovaní: 3 916 osôb
 • Celkový prírastok: +373 osôb
199620022008201420203255360539554510
 • živonarodení + prisťahovaní
 • zomretí + odsťahovaní
Sobášnosť a rozvodovosť
 • Počet sobášov: 753
 • Počet rozvodov: 200
 • Pomer sobášov ku rozvodom: 3.77
19962002200820142020155355555941
 • svadby
 • rozvody

Rozloha

Celková rozloha je 1 631.77 Km2 (163 177 Ha). Mestá zaberajú 20% a vidiek 80% rozlohy.

Mestá a vidiek

mestávidiek
Mestá zaberajú 20% a vidiek 80% rozlohy.

Rozdelenie pôdy
poľnoh. pôdanepoľn. pôda
 • poľnohospodárska pôda 32%
 • nepoľnohospodárska pôda 68%
Celkové využitie pôdy
orná p.chmelnicavinicezáhradyovoc. sadytrávnaté pl.lesyvodné plochyzastavané pl.íná plocha
 • orná pôda 11%
 • záhrady 1%
 • ovocné sady 0.1%
 • trávnaté plochy 20%
 • lesy 61%
 • vodné plochy 1%
 • zastavané plochy a nádvoria 5%
 • iná plocha 3%

Viac informácií

  Spiš bez Tatier a Zamaguria obsahuje:

  Ďalšie údaje

  Užitočné zdroje

  Susedné regióny (5)

  Môžu ťa zaujímať