Šariš

región

 • 347 853 obyvateľov
 • 2 965.0 Km2

Obyvateľstvo

 • Šariš347 853 obyvateľov.
 • 51% žien a 49% mužov.
 • hustota obyvateľstva je 117 osôb na Km2
 • priemerný vek obyvateľov je 40
 • index starnutia: 0.81
Vývoj počtu obyvateľov
 • za 1 rok: +0.22% (764)
 • za 5 rokov: +1.5% (5 229)
 • za 10 rokov: +3.6% (12 057)
 • za 23 rokov: +9.2% (29 414)
19962002200820142020318439325939333439347853
Rozdelenie podľa veku
 • 18.3% obyvateľov vo veku 0 až 14 rokov
 • 66.8% obyvateľov vo veku 15 až 64 rokov
 • 14.9% obyvateľov vo veku 64 a viac rokov
0-1415-6465 a viac
Národnostné zloženie (TOP 3)
 • Slovenská: 85%
 • Neuvedená: 7%
 • Rómska: 5%
SlovenskáNeuvedenáRómska
Mestá a vidiek
mestávidiek

V mestách žije 46% a na vidieku 54% obyvateľov.

Hustota obyvateľstva
 • hustota obyv. v mestách: 681 os/Km2
 • hustota obyv. na vidieku: 69 os./Km2
Živonarodení, zomretí a prirodzený prírastok
(rozdiel živonarodených a zomretých)
 • Živonarodení 4 343 osôb
 • Zomretí 3 323 osôb
 • Prirodzený prírastok: +1 020 osôb
199620022008201420202595314536954664
 • živonarodení
 • zomretí
Migrácia a migračné saldo
(rozdiel v zmenách trvalého pobytu)
 • Prisťahovalo sa 4 625 osôb
 • Odsťahovalo sa 4 881 osôb
 • Migračné saldo: -256 osôb
199620022008201420203500400045005401
 • prihlásení na t. p
 • odhlásení z t. p.
Celkový prírastok

súčet prirodzeného prírastku a migračného salda

 • Živonarodení a prisťahovaní: 8 968 osôb
 • Zomretí a odsťahovaní: 8 204 osôb
 • Celkový prírastok: +764 osôb
1996200220082014202061796979777985799372
 • živonarodení + prisťahovaní
 • zomretí + odsťahovaní
Sobášnosť a rozvodovosť
 • Počet sobášov: 1746
 • Počet rozvodov: 412
 • Pomer sobášov ku rozvodom: 4.24
1996200220082014202025275212522201
 • svadby
 • rozvody

Rozloha

Celková rozloha je 2 964.96 Km2 (296 496 Ha). Mestá zaberajú 8% a vidiek 92% rozlohy.

Mestá a vidiek

mestávidiek
Mestá zaberajú 8% a vidiek 92% rozlohy.

Rozdelenie pôdy
poľnoh. pôdanepoľn. pôda
 • poľnohospodárska pôda 48%
 • nepoľnohospodárska pôda 52%
Celkové využitie pôdy
orná p.chmelnicavinicezáhradyovoc. sadytrávnaté pl.lesyvodné plochyzastavané pl.íná plocha
 • orná pôda 21%
 • chmelnica 0%
 • vinice 0%
 • záhrady 2%
 • ovocné sady 0.4%
 • trávnaté plochy 25%
 • lesy 42%
 • vodné plochy 2%
 • zastavané plochy a nádvoria 8%
 • iná plocha 4%

Viac informácií

  Šariš obsahuje:

  Ďalšie údaje

  Užitočné zdroje

  Susedné regióny (4)

  Môžu ťa zaujímať