Richvald

dedina

  • 997 obyvateľov
  • 21.8 Km2
  • 373 m. nadm. výška
  • 1355 prvá zmienka

Obyvateľstvo

  • Richvald997 obyvateľov.
  • 51% žien a 49% mužov.
  • hustota obyvateľstva je 46 osôb na Km2
  • priemerný vek obyvateľov je 41.24
  • index starnutia: 1.07
Vývoj počtu obyvateľov
  • za 1 rok: -0.7% (-7)
  • za 5 rokov: -1% (-10)
  • za 10 rokov: +1.6% (16)
  • za 23 rokov: -3.4% (-35)
1996200220082014202096998910091033
Rozdelenie podľa veku
  • 15.5% obyvateľov vo veku 0 až 14 rokov
  • 67.8% obyvateľov vo veku 15 až 64 rokov
  • 16.6% obyvateľov vo veku 64 a viac rokov
0-1415-6465 a viac
Národnostné zloženie (TOP 3)
  • Slovenská: 95%
  • Neuvedená: 3%
  • Rómska: 1%
SlovenskáNeuvedenáRómska
Živonarodení, zomretí a prirodzený prírastok
(rozdiel živonarodených a zomretých)
  • Živonarodení 9 osôb
  • Zomretí 8 osôb
  • Prirodzený prírastok: +1 osôb
19962002200820142020381320
  • živonarodení
  • zomretí
Migrácia a migračné saldo
(rozdiel v zmenách trvalého pobytu)
  • Prisťahovalo sa 11 osôb
  • Odsťahovalo sa 19 osôb
  • Migračné saldo: -8 osôb
19962002200820142020061221
  • prihlásení na t. p
  • odhlásení z t. p.
Celkový prírastok

súčet prirodzeného prírastku a migračného salda

  • Živonarodení a prisťahovaní: 20 osôb
  • Zomretí a odsťahovaní: 27 osôb
  • Celkový prírastok: -7 osôb
199620022008201420209162336
  • živonarodení + prisťahovaní
  • zomretí + odsťahovaní
Sobášnosť a rozvodovosť
  • Počet sobášov: 8
  • Počet rozvodov: 0
  • Pomer sobášov ku rozvodom:
1996200220082014202003610
  • svadby
  • rozvody

Rozloha

Celková rozloha je 21.8417 Km2 (2 184.17 Ha).

Rozdelenie pôdy
poľnoh. pôdanepoľn. pôda
  • poľnohospodárska pôda 61%
  • nepoľnohospodárska pôda 39%
Celkové využitie pôdy
orná p.chmelnicavinicezáhradyovoc. sadytrávnaté pl.lesyvodné plochyzastavané pl.íná plocha
  • orná pôda 23%
  • záhrady 2%
  • trávnaté plochy 36%
  • lesy 28%
  • vodné plochy 2%
  • zastavané plochy a nádvoria 8%
  • iná plocha 7%

Kto tu šéfuje

boss

Starosta
Zuzana Germanová

NEKA

Kontakt

Obecný úrad

Na hornom konci 25, Vyšná cesta, 324 05

Viac informácií

  • Maďarsky: Erdővágás
  • Nemecky: Reichenwald

    Administratívne spadá pod

    Patrí pod región:

    Ďalšie údaje

    • ID:519766
    • Tel. predvolba: 054
    • Prvá zmienka: 1355
    • Nadmorská výška: 373
    • Susedné obce: 9

    Užitočné zdroje

    Erb obce Richvald
    Susedné obce (9)

    Môžu ťa zaujímať

    starosta
    Jozef Pavličko
    Bogliarka

    dedina

    primátor
    Boris Hanuščak
    starosta
    Jozef Valko
    Kľušov

    dedina

    starosta
    Miroslav Mackanič
    Hervartov

    dedina