Prešovský kraj

kraj

 • 827 028 obyvateľov
 • 8 972.8 Km2

Obyvateľstvo

 • Prešovský kraj827 028 obyvateľov.
 • 51% žien a 49% mužov.
 • hustota obyvateľstva je 92 osôb na Km2
 • priemerný vek obyvateľov je 41
 • index starnutia: 0.82
Vývoj počtu obyvateľov
 • za 1 rok: +0.09% (784)
 • za 5 rokov: +0.8% (6 331)
 • za 10 rokov: +2.2% (17 585)
 • za 23 rokov: +7% (53 907)
19962002200820142020773121788121803121827028
Rozdelenie podľa veku
 • 18% obyvateľov vo veku 0 až 14 rokov
 • 67.2% obyvateľov vo veku 15 až 64 rokov
 • 14.8% obyvateľov vo veku 64 a viac rokov
0-1415-6465 a viac
Národnostné zloženie (TOP 3)
 • Slovenská: 83%
 • Neuvedená: 7%
 • Rómska: 5%
SlovenskáNeuvedenáRómska
Mestá a vidiek
mestávidiek

V mestách žije 46% a na vidieku 54% obyvateľov.

Hustota obyvateľstva
 • hustota obyv. v mestách: 331 os/Km2
 • hustota obyv. na vidieku: 57 os./Km2
Živonarodení, zomretí a prirodzený prírastok
(rozdiel živonarodených a zomretých)
 • Živonarodení 9 997 osôb
 • Zomretí 7 975 osôb
 • Prirodzený prírastok: +2 022 osôb
1996200220082014202063257825932511142
 • živonarodení
 • zomretí
Migrácia a migračné saldo
(rozdiel v zmenách trvalého pobytu)
 • Prisťahovalo sa 10 187 osôb
 • Odsťahovalo sa 11 425 osôb
 • Migračné saldo: -1 238 osôb
1996200220082014202087431024312848
 • prihlásení na t. p
 • odhlásení z t. p.
Celkový prírastok

súčet prirodzeného prírastku a migračného salda

 • Živonarodení a prisťahovaní: 20 184 osôb
 • Zomretí a odsťahovaní: 19 400 osôb
 • Celkový prírastok: +784 osôb
1996200220082014202015483169831848321181
 • živonarodení + prisťahovaní
 • zomretí + odsťahovaní
Sobášnosť a rozvodovosť
 • Počet sobášov: 3916
 • Počet rozvodov: 996
 • Pomer sobášov ku rozvodom: 3.93
1996200220082014202079122915187
 • svadby
 • rozvody

Rozloha

Celková rozloha je 8 972.76 Km2 (897 276 Ha). Mestá zaberajú 13% a vidiek 87% rozlohy.

Mestá a vidiek

mestávidiek
Mestá zaberajú 13% a vidiek 87% rozlohy.

Rozdelenie pôdy
poľnoh. pôdanepoľn. pôda
 • poľnohospodárska pôda 42%
 • nepoľnohospodárska pôda 58%
Celkové využitie pôdy
orná p.chmelnicavinicezáhradyovoc. sadytrávnaté pl.lesyvodné plochyzastavané pl.íná plocha
 • orná pôda 16%
 • chmelnica 0%
 • vinice 0%
 • záhrady 1%
 • ovocné sady 0.2%
 • trávnaté plochy 24%
 • lesy 50%
 • vodné plochy 2%
 • zastavané plochy a nádvoria 6%
 • iná plocha 4%

Turizmus - Prešovský kraj

Návštevnosť

evidovaných 654 554 turistov

 • medziročna zmena: -40.9%
 • zmena za 5 rokov: -11.6%
 • zmena za 10 rokov: +7%
 • zmena za 23 rokov: -5.9%
20012006201120205864477364478864471108313
Prenocovania

uskutočnili 2 148 440 prenocovaní

 • medziročna zmena: -36.4%
 • zmena za 5 rokov: -9.1%
 • zmena za 10 rokov: +6.1%
 • zmena za 23 rokov: -29.9%
20012006201120202008277235827727082773380394
Ubytovacie zariadenia

mali na výber 824 ubytovacích zariadení

 • medziročna zmena: -3.7%
 • zmena za 5 rokov: +14.8%
 • zmena za 10 rokov: +40.9%
 • zmena za 23 rokov: +89%
2001200620112020436586856
Lôžka v ubytovacích zariadeniach

mali k dispozícii 36 908 lôžok

 • medziročna zmena: +0.3%
 • zmena za 5 rokov: +8.8%
 • zmena za 10 rokov: +15.9%
 • zmena za 23 rokov: +27.2%

200120062011202029015310153301536908

Kto tu šéfuje

boss

Predseda VÚC (Župan)
Milan Majerský

KDH

Kontakt

Krajský úrad Prešov

Námestie mieru 2, 08001 Prešov

Viac informácií

  Prešovský kraj obsahuje:

  Ďalšie údaje

  Užitočné zdroje

  Erb obce Prešovský kraj
  Susedné kraje (3)

  Môžu ťa zaujímať

  Predseda VÚC (župan)
  Ing. Erika Jurinová
  Predseda VÚC (župan)
  Ján Lunter
  Predseda VÚC (župan)
  Ing. Rastislav Trnka