Poiplie (Hont a Novohrad)

región

 • 177 483 obyvateľov
 • 3 084.2 Km2

Obyvateľstvo

 • Poiplie (Hont a Novohrad)177 483 obyvateľov.
 • 51% žien a 49% mužov.
 • hustota obyvateľstva je 58 osôb na Km2
 • priemerný vek obyvateľov je 42
 • index starnutia: 1.23
Vývoj počtu obyvateľov
 • za 1 rok: -0.55% (-985)
 • za 5 rokov: -2.5% (-4 462)
 • za 10 rokov: -3.2% (-5 812)
 • za 23 rokov: -5.1% (-9 453)
19962002200820142020177483179983182483186936
Rozdelenie podľa veku
 • 14.4% obyvateľov vo veku 0 až 14 rokov
 • 67.9% obyvateľov vo veku 15 až 64 rokov
 • 17.7% obyvateľov vo veku 64 a viac rokov
0-1415-6465 a viac
Národnostné zloženie (TOP 3)
 • Slovenská: 69%
 • Maďarská: 21%
 • Neuvedená: 8%
SlovenskáMaďarskáNeuvedená
Mestá a vidiek
mestávidiek

V mestách žije 41% a na vidieku 59% obyvateľov.

Hustota obyvateľstva
 • hustota obyv. v mestách: 274 os/Km2
 • hustota obyv. na vidieku: 37 os./Km2
Živonarodení, zomretí a prirodzený prírastok
(rozdiel živonarodených a zomretých)
 • Živonarodení 1 529 osôb
 • Zomretí 2 269 osôb
 • Prirodzený prírastok: -740 osôb
1996200220082014202015291779202922792527
 • živonarodení
 • zomretí
Migrácia a migračné saldo
(rozdiel v zmenách trvalého pobytu)
 • Prisťahovalo sa 2 780 osôb
 • Odsťahovalo sa 3 025 osôb
 • Migračné saldo: -245 osôb
199620022008201420202530293033304062
 • prihlásení na t. p
 • odhlásení z t. p.
Celkový prírastok

súčet prirodzeného prírastku a migračného salda

 • Živonarodení a prisťahovaní: 4 309 osôb
 • Zomretí a odsťahovaní: 5 294 osôb
 • Celkový prírastok: -985 osôb
199620022008201420204071457150715992
 • živonarodení + prisťahovaní
 • zomretí + odsťahovaní
Sobášnosť a rozvodovosť
 • Počet sobášov: 660
 • Počet rozvodov: 251
 • Pomer sobášov ku rozvodom: 2.63
19962002200820142020251451651939
 • svadby
 • rozvody

Rozloha

Celková rozloha je 3 084.23 Km2 (308 423 Ha). Mestá zaberajú 9% a vidiek 91% rozlohy.

Mestá a vidiek

mestávidiek
Mestá zaberajú 9% a vidiek 91% rozlohy.

Rozdelenie pôdy
poľnoh. pôdanepoľn. pôda
 • poľnohospodárska pôda 56%
 • nepoľnohospodárska pôda 44%
Celkové využitie pôdy
orná p.chmelnicavinicezáhradyovoc. sadytrávnaté pl.lesyvodné plochyzastavané pl.íná plocha
 • orná pôda 31%
 • chmelnica 0%
 • vinice 1%
 • záhrady 1%
 • ovocné sady 0.4%
 • trávnaté plochy 22%
 • lesy 37%
 • vodné plochy 1%
 • zastavané plochy a nádvoria 9%
 • iná plocha 2%

Viac informácií

  Poiplie (Hont a Novohrad) obsahuje:

  Ďalšie údaje

  Užitočné zdroje

  Susedné regióny (5)

  Môžu ťa zaujímať