Piešťany

mesto

 • 27 140 obyvateľov
 • 44.2 Km2
 • 160 m. nadm. výška
 • 1113 prvá zmienka

Obyvateľstvo

 • Piešťany27 140 obyvateľov.
 • 53% žien a 47% mužov.
 • hustota obyvateľstva je 614 osôb na Km2
 • priemerný vek obyvateľov je 46.07
 • index starnutia: 2.01
Vývoj počtu obyvateľov
 • za 1 rok: -0.72% (-196)
 • za 5 rokov: -2.6% (-715)
 • za 10 rokov: -7.5% (-2 207)
 • za 23 rokov: -12.2% (-3 784)
1996200220082014202027140280902904030924
Rozdelenie podľa veku
 • 12.1% obyvateľov vo veku 0 až 14 rokov
 • 63.5% obyvateľov vo veku 15 až 64 rokov
 • 24.3% obyvateľov vo veku 64 a viac rokov
0-1415-6465 a viac
Národnostné zloženie (TOP 3)
 • Slovenská: 85%
 • Neuvedená: 12%
 • Česká: 1%
SlovenskáNeuvedenáČeská
Živonarodení, zomretí a prirodzený prírastok
(rozdiel živonarodených a zomretých)
 • Živonarodení 225 osôb
 • Zomretí 357 osôb
 • Prirodzený prírastok: -132 osôb
19962002200820142020198238278357
 • živonarodení
 • zomretí
Migrácia a migračné saldo
(rozdiel v zmenách trvalého pobytu)
 • Prisťahovalo sa 368 osôb
 • Odsťahovalo sa 432 osôb
 • Migračné saldo: -64 osôb
19962002200820142020197282367529
 • prihlásení na t. p
 • odhlásení z t. p.
Celkový prírastok

súčet prirodzeného prírastku a migračného salda

 • Živonarodení a prisťahovaní: 593 osôb
 • Zomretí a odsťahovaní: 789 osôb
 • Celkový prírastok: -196 osôb
19962002200820142020455555655837
 • živonarodení + prisťahovaní
 • zomretí + odsťahovaní
Sobášnosť a rozvodovosť
 • Počet sobášov: 121
 • Počet rozvodov: 51
 • Pomer sobášov ku rozvodom: 2.37
199620022008201420203575115177
 • svadby
 • rozvody

Rozloha

Celková rozloha je 44.2009 Km2 (4 420.09 Ha).

Rozdelenie pôdy
poľnoh. pôdanepoľn. pôda
 • poľnohospodárska pôda 60%
 • nepoľnohospodárska pôda 40%
Celkové využitie pôdy
orná p.chmelnicavinicezáhradyovoc. sadytrávnaté pl.lesyvodné plochyzastavané pl.íná plocha
 • orná pôda 54%
 • záhrady 2%
 • ovocné sady 0.8%
 • trávnaté plochy 3%
 • lesy 0%
 • vodné plochy 11%
 • zastavané plochy a nádvoria 46%
 • iná plocha 11%

Turizmus - Piešťany

Návštevnosť

evidovaných 72 523 turistov

 • medziročna zmena: -45%
 • zmena za 5 rokov: -30.1%
 • zmena za 10 rokov: -19.1%
 • zmena za 23 rokov: -34.8%
20072011201520207252387523102523131936
Prenocovania

uskutočnili 388 912 prenocovaní

 • medziročna zmena: -45.7%
 • zmena za 5 rokov: -36.1%
 • zmena za 10 rokov: -32.2%
 • zmena za 23 rokov: -43.8%
2007201120152020388912473912558912716002
Ubytovacie zariadenia

mali na výber 40 ubytovacích zariadení

 • medziročna zmena: 0%
 • zmena za 5 rokov: +2.6%
 • zmena za 10 rokov: +2.6%
 • zmena za 23 rokov: -18.4%
200720112015202035394349
Lôžka v ubytovacích zariadeniach

mali k dispozícii 4 428 lôžok

 • medziročna zmena: -2%
 • zmena za 5 rokov: +0.5%
 • zmena za 10 rokov: -11.4%
 • zmena za 23 rokov: -20.3%

20072011201520204218456849185557

Kto tu šéfuje

boss

Primátor
Peter Jančovič

NEKA

Kontakt

Mestský úrad

Mestský úrad Piešťany Námestie SNP 3 921 45 Piešťany

Viac informácií

 • Maďarsky: Pöstyén
 • Nemecky: Pistyan

  Administratívne spadá pod

  Patrí pod región:

  Ďalšie údaje

  • ID:507440
  • Tel. predvolba: 033
  • Prvá zmienka: 1113
  • Nadmorská výška: 160
  • Susedné obce: 15

  Užitočné zdroje

  Erb obce Piešťany
  Susedné obce (15)

  Môžu ťa zaujímať

  starosta
  Dušan Daloš
  Rakovice

  dedina

  starosta
  Ivan Šiška
  Borovce

  dedina

  starosta
  Miroslav Ledecký
  Drahovce

  dedina

  starosta
  Peter Hulman