Orava

región

 • 138 875 obyvateľov
 • 1 661.2 Km2

Obyvateľstvo

 • Orava138 875 obyvateľov.
 • 50% žien a 50% mužov.
 • hustota obyvateľstva je 84 osôb na Km2
 • priemerný vek obyvateľov je 38
 • index starnutia: 0.69
Vývoj počtu obyvateľov
 • za 1 rok: +0.27% (376)
 • za 5 rokov: +1.5% (2 066)
 • za 10 rokov: +2.5% (3 421)
 • za 23 rokov: +9.6% (12 178)
19962002200820142020126697130197133697138875
Rozdelenie podľa veku
 • 18.9% obyvateľov vo veku 0 až 14 rokov
 • 68% obyvateľov vo veku 15 až 64 rokov
 • 13.1% obyvateľov vo veku 64 a viac rokov
0-1415-6465 a viac
Národnostné zloženie (TOP 3)
 • Slovenská: 97%
 • Neuvedená: 2%
 • Česká: 0%
SlovenskáNeuvedenáČeská
Mestá a vidiek
mestávidiek

V mestách žije 31% a na vidieku 69% obyvateľov.

Hustota obyvateľstva
 • hustota obyv. v mestách: 179 os/Km2
 • hustota obyv. na vidieku: 68 os./Km2
Živonarodení, zomretí a prirodzený prírastok
(rozdiel živonarodených a zomretých)
 • Živonarodení 1 836 osôb
 • Zomretí 1 135 osôb
 • Prirodzený prírastok: +701 osôb
19962002200820142020887118714872005
 • živonarodení
 • zomretí
Migrácia a migračné saldo
(rozdiel v zmenách trvalého pobytu)
 • Prisťahovalo sa 1 610 osôb
 • Odsťahovalo sa 1 935 osôb
 • Migračné saldo: -325 osôb
199620022008201420201339153917392052
 • prihlásení na t. p
 • odhlásení z t. p.
Celkový prírastok

súčet prirodzeného prírastku a migračného salda

 • Živonarodení a prisťahovaní: 3 446 osôb
 • Zomretí a odsťahovaní: 3 070 osôb
 • Celkový prírastok: +376 osôb
199620022008201420202475277530753532
 • živonarodení + prisťahovaní
 • zomretí + odsťahovaní
Sobášnosť a rozvodovosť
 • Počet sobášov: 757
 • Počet rozvodov: 136
 • Pomer sobášov ku rozvodom: 5.57
1996200220082014202089339589964
 • svadby
 • rozvody

Rozloha

Celková rozloha je 1 661.21 Km2 (166 121 Ha). Mestá zaberajú 14% a vidiek 86% rozlohy.

Mestá a vidiek

mestávidiek
Mestá zaberajú 14% a vidiek 86% rozlohy.

Rozdelenie pôdy
poľnoh. pôdanepoľn. pôda
 • poľnohospodárska pôda 43%
 • nepoľnohospodárska pôda 57%
Celkové využitie pôdy
orná p.chmelnicavinicezáhradyovoc. sadytrávnaté pl.lesyvodné plochyzastavané pl.íná plocha
 • orná pôda 7%
 • záhrady 0%
 • ovocné sady 0.1%
 • trávnaté plochy 36%
 • lesy 48%
 • vodné plochy 3%
 • zastavané plochy a nádvoria 6%
 • iná plocha 3%

Viac informácií

  Orava obsahuje:

  Ďalšie údaje

  Užitočné zdroje

  Susedné regióny (3)

  Môžu ťa zaujímať