Okres Zvolen

okres

 • 68 657 obyvateľov
 • 759.0 Km2

Obyvateľstvo

 • Okres Zvolen68 657 obyvateľov.
 • 52% žien a 48% mužov.
 • hustota obyvateľstva je 90 osôb na Km2
 • priemerný vek obyvateľov je 43
 • index starnutia: 1.36
Vývoj počtu obyvateľov
 • za 1 rok: -0.04% (-28)
 • za 5 rokov: -0.4% (-275)
 • za 10 rokov: +1.6% (1 108)
 • za 23 rokov: +1% (702)
1996200220082014202067533679336833369100
Rozdelenie podľa veku
 • 14% obyvateľov vo veku 0 až 14 rokov
 • 67% obyvateľov vo veku 15 až 64 rokov
 • 19% obyvateľov vo veku 64 a viac rokov
0-1415-6465 a viac
Národnostné zloženie (TOP 3)
 • Slovenská: 87%
 • Neuvedená: 10%
 • Rómska: 1%
SlovenskáNeuvedenáRómska
Mestá a vidiek
mestávidiek

V mestách žije 68% a na vidieku 32% obyvateľov.

Hustota obyvateľstva
 • hustota obyv. v mestách: 339 os/Km2
 • hustota obyv. na vidieku: 35 os./Km2
Živonarodení, zomretí a prirodzený prírastok
(rozdiel živonarodených a zomretých)
 • Živonarodení 601 osôb
 • Zomretí 738 osôb
 • Prirodzený prírastok: -137 osôb
19962002200820142020535590645746
 • živonarodení
 • zomretí
Migrácia a migračné saldo
(rozdiel v zmenách trvalého pobytu)
 • Prisťahovalo sa 1 087 osôb
 • Odsťahovalo sa 978 osôb
 • Migračné saldo: +109 osôb
19962002200820142020820102012201437
 • prihlásení na t. p
 • odhlásení z t. p.
Celkový prírastok

súčet prirodzeného prírastku a migračného salda

 • Živonarodení a prisťahovaní: 1 688 osôb
 • Zomretí a odsťahovaní: 1 716 osôb
 • Celkový prírastok: -28 osôb
199620022008201420201491164117912040
 • živonarodení + prisťahovaní
 • zomretí + odsťahovaní
Sobášnosť a rozvodovosť
 • Počet sobášov: 275
 • Počet rozvodov: 114
 • Pomer sobášov ku rozvodom: 2.41
19962002200820142020112182252376
 • svadby
 • rozvody

Rozloha

Celková rozloha je 759.021 Km2 (75 902.1 Ha). Mestá zaberajú 18% a vidiek 82% rozlohy.

Mestá a vidiek

mestávidiek
Mestá zaberajú 18% a vidiek 82% rozlohy.

Rozdelenie pôdy
poľnoh. pôdanepoľn. pôda
 • poľnohospodárska pôda 36%
 • nepoľnohospodárska pôda 64%
Celkové využitie pôdy
orná p.chmelnicavinicezáhradyovoc. sadytrávnaté pl.lesyvodné plochyzastavané pl.íná plocha
 • orná pôda 14%
 • záhrady 1%
 • ovocné sady 0.1%
 • trávnaté plochy 21%
 • lesy 47%
 • vodné plochy 1%
 • zastavané plochy a nádvoria 7%
 • iná plocha 12%

Turizmus - Okres Zvolen

Návštevnosť

evidovaných 50 641 turistov

 • medziročna zmena: -49.5%
 • zmena za 5 rokov: -35.5%
 • zmena za 10 rokov: -20.6%
 • zmena za 23 rokov: -1.8%
2001200620112020411505615071150100276
Prenocovania

uskutočnili 202 488 prenocovaní

 • medziročna zmena: -41.7%
 • zmena za 5 rokov: -31.7%
 • zmena za 10 rokov: -30.2%
 • zmena za 23 rokov: -41%
2001200620112020202488252488302488383689
Ubytovacie zariadenia

mali na výber 49 ubytovacích zariadení

 • medziročna zmena: -7.5%
 • zmena za 5 rokov: +4.3%
 • zmena za 10 rokov: +2.1%
 • zmena za 23 rokov: +14%
200120062011202038434857
Lôžka v ubytovacích zariadeniach

mali k dispozícii 2 972 lôžok

 • medziročna zmena: +4.5%
 • zmena za 5 rokov: +10.6%
 • zmena za 10 rokov: -10%
 • zmena za 23 rokov: -3.9%

20012006201120202515281531153626

Viac informácií

  Okres Zvolen obsahuje:

  Administratívne spadá pod

  Ďalšie údaje

  Užitočné zdroje

  Erb obce Okres Zvolen
  Susedné okresy (7)

  Môžu ťa zaujímať