Okres Zlaté Moravce

okres

 • 40 369 obyvateľov
 • 521.2 Km2

Obyvateľstvo

 • Okres Zlaté Moravce40 369 obyvateľov.
 • 51% žien a 49% mužov.
 • hustota obyvateľstva je 77 osôb na Km2
 • priemerný vek obyvateľov je 43
 • index starnutia: 1.38
Vývoj počtu obyvateľov
 • za 1 rok: -0.35% (-143)
 • za 5 rokov: -1.5% (-608)
 • za 10 rokov: -5.2% (-2 228)
 • za 23 rokov: -7.4% (-3 243)
1996200220082014202040369412194206943612
Rozdelenie podľa veku
 • 14% obyvateľov vo veku 0 až 14 rokov
 • 67% obyvateľov vo veku 15 až 64 rokov
 • 19% obyvateľov vo veku 64 a viac rokov
0-1415-6465 a viac
Národnostné zloženie (TOP 3)
 • Slovenská: 95%
 • Neuvedená: 2%
 • Maďarská: 1%
SlovenskáNeuvedenáMaďarská
Mestá a vidiek
mestávidiek

V mestách žije 28% a na vidieku 72% obyvateľov.

Hustota obyvateľstva
 • hustota obyv. v mestách: 413 os/Km2
 • hustota obyv. na vidieku: 59 os./Km2
Živonarodení, zomretí a prirodzený prírastok
(rozdiel živonarodených a zomretých)
 • Živonarodení 368 osôb
 • Zomretí 499 osôb
 • Prirodzený prírastok: -131 osôb
19962002200820142020324374424474524
 • živonarodení
 • zomretí
Migrácia a migračné saldo
(rozdiel v zmenách trvalého pobytu)
 • Prisťahovalo sa 726 osôb
 • Odsťahovalo sa 738 osôb
 • Migračné saldo: -12 osôb
19962002200820142020528608688842
 • prihlásení na t. p
 • odhlásení z t. p.
Celkový prírastok

súčet prirodzeného prírastku a migračného salda

 • Živonarodení a prisťahovaní: 1 094 osôb
 • Zomretí a odsťahovaní: 1 237 osôb
 • Celkový prírastok: -143 osôb
1996200220082014202091010601327
 • živonarodení + prisťahovaní
 • zomretí + odsťahovaní
Sobášnosť a rozvodovosť
 • Počet sobášov: 189
 • Počet rozvodov: 60
 • Pomer sobášov ku rozvodom: 3.15
1996200220082014202047102157252
 • svadby
 • rozvody

Rozloha

Celková rozloha je 521.177 Km2 (52 117.7 Ha). Mestá zaberajú 5% a vidiek 95% rozlohy.

Mestá a vidiek

mestávidiek
Mestá zaberajú 5% a vidiek 95% rozlohy.

Rozdelenie pôdy
poľnoh. pôdanepoľn. pôda
 • poľnohospodárska pôda 49%
 • nepoľnohospodárska pôda 51%
Celkové využitie pôdy
orná p.chmelnicavinicezáhradyovoc. sadytrávnaté pl.lesyvodné plochyzastavané pl.íná plocha
 • orná pôda 36%
 • chmelnica 0%
 • vinice 1%
 • záhrady 2%
 • ovocné sady 0.3%
 • trávnaté plochy 10%
 • lesy 44%
 • vodné plochy 1%
 • zastavané plochy a nádvoria 8%
 • iná plocha 2%

Turizmus - Okres Zlaté Moravce

Návštevnosť

evidovaných 7 602 turistov

 • medziročna zmena: -52.1%
 • zmena za 5 rokov: -34.3%
 • zmena za 10 rokov: -51.9%
 • zmena za 23 rokov: -34.9%
20012006201120207602106021360217979
Prenocovania

uskutočnili 18 710 prenocovaní

 • medziročna zmena: -47.4%
 • zmena za 5 rokov: -36%
 • zmena za 10 rokov: -62.5%
 • zmena za 23 rokov: -38.8%
200120062011202018710267103471049882
Ubytovacie zariadenia

mali na výber 19 ubytovacích zariadení

 • medziročna zmena: 0%
 • zmena za 5 rokov: +46.2%
 • zmena za 10 rokov: +35.7%
 • zmena za 23 rokov: +72.7%
200120062011202010131619
Lôžka v ubytovacích zariadeniach

mali k dispozícii 824 lôžok

 • medziročna zmena: +1.1%
 • zmena za 5 rokov: +42.1%
 • zmena za 10 rokov: -7.6%
 • zmena za 23 rokov: +15.9%

2001200620112020449599749948

Viac informácií

  Okres Zlaté Moravce obsahuje:

  Administratívne spadá pod

  Ďalšie údaje

  Užitočné zdroje

  Erb obce Okres Zlaté Moravce
  Susedné okresy (5)

  Môžu ťa zaujímať