Okres Žilina

okres

 • 158 456 obyvateľov
 • 815.1 Km2

Obyvateľstvo

 • Okres Žilina158 456 obyvateľov.
 • 51% žien a 49% mužov.
 • hustota obyvateľstva je 194 osôb na Km2
 • priemerný vek obyvateľov je 40
 • index starnutia: 1.02
Vývoj počtu obyvateľov
 • za 1 rok: +0.11% (177)
 • za 5 rokov: +1.3% (2 045)
 • za 10 rokov: -0.2% (-315)
 • za 23 rokov: +1.5% (2 311)
19962002200820142020154596156096158771
Rozdelenie podľa veku
 • 16% obyvateľov vo veku 0 až 14 rokov
 • 67% obyvateľov vo veku 15 až 64 rokov
 • 17% obyvateľov vo veku 64 a viac rokov
0-1415-6465 a viac
Národnostné zloženie (TOP 3)
 • Slovenská: 94%
 • Neuvedená: 4%
 • Česká: 1%
SlovenskáNeuvedenáČeská
Mestá a vidiek
mestávidiek

V mestách žije 56% a na vidieku 44% obyvateľov.

Hustota obyvateľstva
 • hustota obyv. v mestách: 723 os/Km2
 • hustota obyv. na vidieku: 100 os./Km2
Živonarodení, zomretí a prirodzený prírastok
(rozdiel živonarodených a zomretých)
 • Živonarodení 1 695 osôb
 • Zomretí 1 624 osôb
 • Prirodzený prírastok: +71 osôb
199620022008201420201307145716071825
 • živonarodení
 • zomretí
Migrácia a migračné saldo
(rozdiel v zmenách trvalého pobytu)
 • Prisťahovalo sa 2 334 osôb
 • Odsťahovalo sa 2 228 osôb
 • Migračné saldo: +106 osôb
199620022008201420201552190222522878
 • prihlásení na t. p
 • odhlásení z t. p.
Celkový prírastok

súčet prirodzeného prírastku a migračného salda

 • Živonarodení a prisťahovaní: 4 029 osôb
 • Zomretí a odsťahovaní: 3 852 osôb
 • Celkový prírastok: +177 osôb
1996200220082014202030003400380042004600
 • živonarodení + prisťahovaní
 • zomretí + odsťahovaní
Sobášnosť a rozvodovosť
 • Počet sobášov: 683
 • Počet rozvodov: 210
 • Pomer sobášov ku rozvodom: 3.25
19962002200820142020186386586952
 • svadby
 • rozvody

Rozloha

Celková rozloha je 815.085 Km2 (81 508.5 Ha). Mestá zaberajú 15% a vidiek 85% rozlohy.

Mestá a vidiek

mestávidiek
Mestá zaberajú 15% a vidiek 85% rozlohy.

Rozdelenie pôdy
poľnoh. pôdanepoľn. pôda
 • poľnohospodárska pôda 35%
 • nepoľnohospodárska pôda 65%
Celkové využitie pôdy
orná p.chmelnicavinicezáhradyovoc. sadytrávnaté pl.lesyvodné plochyzastavané pl.íná plocha
 • orná pôda 13%
 • chmelnica 0%
 • vinice 0%
 • záhrady 2%
 • ovocné sady 0.1%
 • trávnaté plochy 21%
 • lesy 53%
 • vodné plochy 2%
 • zastavané plochy a nádvoria 10%
 • iná plocha 4%

Turizmus - Okres Žilina

Návštevnosť

evidovaných 143 120 turistov

 • medziročna zmena: -48.7%
 • zmena za 5 rokov: -21.3%
 • zmena za 10 rokov: -12.5%
 • zmena za 23 rokov: +28%
2001200620112020111784156784201784278742
Prenocovania

uskutočnili 358 706 prenocovaní

 • medziročna zmena: -46.1%
 • zmena za 5 rokov: -27.6%
 • zmena za 10 rokov: -14.5%
 • zmena za 23 rokov: -0.5%
2001200620112020356232436232516232666029
Ubytovacie zariadenia

mali na výber 171 ubytovacích zariadení

 • medziročna zmena: -5%
 • zmena za 5 rokov: +20.4%
 • zmena za 10 rokov: +14.8%
 • zmena za 23 rokov: +90%
200120062011202090115140180
Lôžka v ubytovacích zariadeniach

mali k dispozícii 8 764 lôžok

 • medziročna zmena: -4%
 • zmena za 5 rokov: +36.2%
 • zmena za 10 rokov: +24.5%
 • zmena za 23 rokov: +76.6%

2001200620112020496264629128

Viac informácií

  Okres Žilina obsahuje:

  Administratívne spadá pod

  Ďalšie údaje

  Užitočné zdroje

  Erb obce Okres Žilina
  Susedné okresy (8)

  Môžu ťa zaujímať