Okres Žiar nad Hronom

okres

 • 46 477 obyvateľov
 • 517.7 Km2

Obyvateľstvo

 • Okres Žiar nad Hronom46 477 obyvateľov.
 • 51% žien a 49% mužov.
 • hustota obyvateľstva je 90 osôb na Km2
 • priemerný vek obyvateľov je 43
 • index starnutia: 1.43
Vývoj počtu obyvateľov
 • za 1 rok: -0.55% (-255)
 • za 5 rokov: -2% (-964)
 • za 10 rokov: -2% (-947)
 • za 23 rokov: -4.4% (-2 140)
1996200220082014202046477470274757748617
Rozdelenie podľa veku
 • 14% obyvateľov vo veku 0 až 14 rokov
 • 67% obyvateľov vo veku 15 až 64 rokov
 • 19% obyvateľov vo veku 64 a viac rokov
0-1415-6465 a viac
Národnostné zloženie (TOP 3)
 • Slovenská: 88%
 • Neuvedená: 9%
 • Rómska: 2%
SlovenskáNeuvedenáRómska
Mestá a vidiek
mestávidiek

V mestách žije 51% a na vidieku 49% obyvateľov.

Hustota obyvateľstva
 • hustota obyv. v mestách: 291 os/Km2
 • hustota obyv. na vidieku: 52 os./Km2
Živonarodení, zomretí a prirodzený prírastok
(rozdiel živonarodených a zomretých)
 • Živonarodení 425 osôb
 • Zomretí 489 osôb
 • Prirodzený prírastok: -64 osôb
19962002200820142020362407452540
 • živonarodení
 • zomretí
Migrácia a migračné saldo
(rozdiel v zmenách trvalého pobytu)
 • Prisťahovalo sa 622 osôb
 • Odsťahovalo sa 813 osôb
 • Migračné saldo: -191 osôb
19962002200820142020622712802966
 • prihlásení na t. p
 • odhlásení z t. p.
Celkový prírastok

súčet prirodzeného prírastku a migračného salda

 • Živonarodení a prisťahovaní: 1 047 osôb
 • Zomretí a odsťahovaní: 1 302 osôb
 • Celkový prírastok: -255 osôb
19962002200820142020104711971465
 • živonarodení + prisťahovaní
 • zomretí + odsťahovaní
Sobášnosť a rozvodovosť
 • Počet sobášov: 178
 • Počet rozvodov: 91
 • Pomer sobášov ku rozvodom: 1.96
1996200220082014202056111166263
 • svadby
 • rozvody

Rozloha

Celková rozloha je 517.66 Km2 (51 766 Ha). Mestá zaberajú 16% a vidiek 84% rozlohy.

Mestá a vidiek

mestávidiek
Mestá zaberajú 16% a vidiek 84% rozlohy.

Rozdelenie pôdy
poľnoh. pôdanepoľn. pôda
 • poľnohospodárska pôda 37%
 • nepoľnohospodárska pôda 63%
Celkové využitie pôdy
orná p.chmelnicavinicezáhradyovoc. sadytrávnaté pl.lesyvodné plochyzastavané pl.íná plocha
 • orná pôda 9%
 • záhrady 2%
 • ovocné sady 0%
 • trávnaté plochy 26%
 • lesy 53%
 • vodné plochy 1%
 • zastavané plochy a nádvoria 7%
 • iná plocha 4%

Turizmus - Okres Žiar nad Hronom

Návštevnosť

evidovaných 44 725 turistov

 • medziročna zmena: -43.9%
 • zmena za 5 rokov: +8.7%
 • zmena za 10 rokov: -1.6%
 • zmena za 23 rokov: -10.2%
200120062011202041147511476114779774
Prenocovania

uskutočnili 145 029 prenocovaní

 • medziročna zmena: -39.2%
 • zmena za 5 rokov: +5.7%
 • zmena za 10 rokov: -0.7%
 • zmena za 23 rokov: -33.2%
2001200620112020121625151625181625238546
Ubytovacie zariadenia

mali na výber 58 ubytovacích zariadení

 • medziročna zmena: -3.3%
 • zmena za 5 rokov: +18.4%
 • zmena za 10 rokov: +45%
 • zmena za 23 rokov: +81.3%
20012006201120203239465360
Lôžka v ubytovacích zariadeniach

mali k dispozícii 2 552 lôžok

 • medziročna zmena: -1.4%
 • zmena za 5 rokov: +26.6%
 • zmena za 10 rokov: +26.1%
 • zmena za 23 rokov: +29.3%

20012006201120201853205322532589

Viac informácií

  Okres Žiar nad Hronom obsahuje:

  Administratívne spadá pod

  Ďalšie údaje

  Užitočné zdroje

  Erb obce Okres Žiar nad Hronom
  Susedné okresy (6)

  Môžu ťa zaujímať