Okres Žarnovica

okres

 • 26 054 obyvateľov
 • 425.1 Km2

Obyvateľstvo

 • Okres Žarnovica26 054 obyvateľov.
 • 50% žien a 50% mužov.
 • hustota obyvateľstva je 61 osôb na Km2
 • priemerný vek obyvateľov je 43
 • index starnutia: 1.42
Vývoj počtu obyvateľov
 • za 1 rok: -0.22% (-58)
 • za 5 rokov: -1.8% (-486)
 • za 10 rokov: -2.5% (-658)
 • za 23 rokov: -6.2% (-1 726)
1996200220082014202026054265042695427780
Rozdelenie podľa veku
 • 14% obyvateľov vo veku 0 až 14 rokov
 • 67% obyvateľov vo veku 15 až 64 rokov
 • 19% obyvateľov vo veku 64 a viac rokov
0-1415-6465 a viac
Národnostné zloženie (TOP 3)
 • Slovenská: 91%
 • Neuvedená: 7%
 • Rómska: 0%
SlovenskáNeuvedenáRómska
Mestá a vidiek
mestávidiek

V mestách žije 51% a na vidieku 49% obyvateľov.

Hustota obyvateľstva
 • hustota obyv. v mestách: 146 os/Km2
 • hustota obyv. na vidieku: 38 os./Km2
Živonarodení, zomretí a prirodzený prírastok
(rozdiel živonarodených a zomretých)
 • Živonarodení 243 osôb
 • Zomretí 311 osôb
 • Prirodzený prírastok: -68 osôb
19962002200820142020209249289358
 • živonarodení
 • zomretí
Migrácia a migračné saldo
(rozdiel v zmenách trvalého pobytu)
 • Prisťahovalo sa 443 osôb
 • Odsťahovalo sa 433 osôb
 • Migračné saldo: +10 osôb
19962002200820142020316376436549
 • prihlásení na t. p
 • odhlásení z t. p.
Celkový prírastok

súčet prirodzeného prírastku a migračného salda

 • Živonarodení a prisťahovaní: 686 osôb
 • Zomretí a odsťahovaní: 744 osôb
 • Celkový prírastok: -58 osôb
19962002200820142020549624699774849
 • živonarodení + prisťahovaní
 • zomretí + odsťahovaní
Sobášnosť a rozvodovosť
 • Počet sobášov: 113
 • Počet rozvodov: 31
 • Pomer sobášov ku rozvodom: 3.65
199620022008201420203166101169
 • svadby
 • rozvody

Rozloha

Celková rozloha je 425.088 Km2 (42 508.8 Ha). Mestá zaberajú 22% a vidiek 78% rozlohy.

Mestá a vidiek

mestávidiek
Mestá zaberajú 22% a vidiek 78% rozlohy.

Rozdelenie pôdy
poľnoh. pôdanepoľn. pôda
 • poľnohospodárska pôda 30%
 • nepoľnohospodárska pôda 70%
Celkové využitie pôdy
orná p.chmelnicavinicezáhradyovoc. sadytrávnaté pl.lesyvodné plochyzastavané pl.íná plocha
 • orná pôda 4%
 • chmelnica 0%
 • vinice 0%
 • záhrady 2%
 • ovocné sady 0.2%
 • trávnaté plochy 23%
 • lesy 64%
 • vodné plochy 1%
 • zastavané plochy a nádvoria 5%
 • iná plocha 2%

Turizmus - Okres Žarnovica

Návštevnosť

evidovaných 20 615 turistov

 • medziročna zmena: -26.4%
 • zmena za 5 rokov: +78.6%
 • zmena za 10 rokov: +452.1%
 • zmena za 23 rokov: +413.4%
2001200620112020253890381553828020
Prenocovania

uskutočnili 51 334 prenocovaní

 • medziročna zmena: -18.2%
 • zmena za 5 rokov: +101%
 • zmena za 10 rokov: +357.2%
 • zmena za 23 rokov: +198.1%
20012006201120208260232603826062744
Ubytovacie zariadenia

mali na výber 35 ubytovacích zariadení

 • medziročna zmena: 0%
 • zmena za 5 rokov: +9.4%
 • zmena za 10 rokov: +105.9%
 • zmena za 23 rokov: +250%
20012006201120209162335
Lôžka v ubytovacích zariadeniach

mali k dispozícii 1 091 lôžok

 • medziročna zmena: -3.8%
 • zmena za 5 rokov: +5.9%
 • zmena za 10 rokov: +113.1%
 • zmena za 23 rokov: +232.6%

20012006201120202915417911134

Viac informácií

  Okres Žarnovica obsahuje:

  Administratívne spadá pod

  Ďalšie údaje

  Užitočné zdroje

  Erb obce Okres Žarnovica
  Susedné okresy (6)

  Môžu ťa zaujímať