Okres Vranov nad Topľou

okres

 • 80 906 obyvateľov
 • 769.2 Km2

Obyvateľstvo

 • Okres Vranov nad Topľou80 906 obyvateľov.
 • 50% žien a 50% mužov.
 • hustota obyvateľstva je 105 osôb na Km2
 • priemerný vek obyvateľov je 40
 • index starnutia: 0.74
Vývoj počtu obyvateľov
 • za 1 rok: +0.08% (65)
 • za 5 rokov: +0.5% (442)
 • za 10 rokov: +2% (1 593)
 • za 23 rokov: +8.8% (6 511)
1996200220082014202074395763957839580906
Rozdelenie podľa veku
 • 19% obyvateľov vo veku 0 až 14 rokov
 • 67% obyvateľov vo veku 15 až 64 rokov
 • 14% obyvateľov vo veku 64 a viac rokov
0-1415-6465 a viac
Národnostné zloženie (TOP 3)
 • Slovenská: 85%
 • Rómska: 9%
 • Neuvedená: 5%
SlovenskáRómskaNeuvedená
Mestá a vidiek
mestávidiek

V mestách žije 32% a na vidieku 68% obyvateľov.

Hustota obyvateľstva
 • hustota obyv. v mestách: 531 os/Km2
 • hustota obyv. na vidieku: 76 os./Km2
Živonarodení, zomretí a prirodzený prírastok
(rozdiel živonarodených a zomretých)
 • Živonarodení 1 049 osôb
 • Zomretí 740 osôb
 • Prirodzený prírastok: +309 osôb
199620022008201420206127629121133
 • živonarodení
 • zomretí
Migrácia a migračné saldo
(rozdiel v zmenách trvalého pobytu)
 • Prisťahovalo sa 880 osôb
 • Odsťahovalo sa 1 124 osôb
 • Migračné saldo: -244 osôb
1996200220082014202079194110911264
 • prihlásení na t. p
 • odhlásení z t. p.
Celkový prírastok

súčet prirodzeného prírastku a migračného salda

 • Živonarodení a prisťahovaní: 1 929 osôb
 • Zomretí a odsťahovaní: 1 864 osôb
 • Celkový prírastok: +65 osôb
199620022008201420201455165518552156
 • živonarodení + prisťahovaní
 • zomretí + odsťahovaní
Sobášnosť a rozvodovosť
 • Počet sobášov: 352
 • Počet rozvodov: 93
 • Pomer sobášov ku rozvodom: 3.78
1996200220082014202053203353616
 • svadby
 • rozvody

Rozloha

Celková rozloha je 769.233 Km2 (76 923.3 Ha). Mestá zaberajú 6% a vidiek 94% rozlohy.

Mestá a vidiek

mestávidiek
Mestá zaberajú 6% a vidiek 94% rozlohy.

Rozdelenie pôdy
poľnoh. pôdanepoľn. pôda
 • poľnohospodárska pôda 52%
 • nepoľnohospodárska pôda 48%
Celkové využitie pôdy
orná p.chmelnicavinicezáhradyovoc. sadytrávnaté pl.lesyvodné plochyzastavané pl.íná plocha
 • orná pôda 30%
 • chmelnica 0%
 • záhrady 2%
 • ovocné sady 0.6%
 • trávnaté plochy 20%
 • lesy 38%
 • vodné plochy 3%
 • zastavané plochy a nádvoria 10%
 • iná plocha 2%

Turizmus - Okres Vranov nad Topľou

Návštevnosť

evidovaných 12 318 turistov

 • medziročna zmena: -50.5%
 • zmena za 5 rokov: 0%
 • zmena za 10 rokov: -26.3%
 • zmena za 23 rokov: +97.2%
20012006201120206247112471624724890
Prenocovania

uskutočnili 30 924 prenocovaní

 • medziročna zmena: -46.1%
 • zmena za 5 rokov: +22.6%
 • zmena za 10 rokov: -19.1%
 • zmena za 23 rokov: +61.2%
200120062011202019187291873918757412
Ubytovacie zariadenia

mali na výber 24 ubytovacích zariadení

 • medziročna zmena: 0%
 • zmena za 5 rokov: +4.3%
 • zmena za 10 rokov: -7.7%
 • zmena za 23 rokov: +60%
200120062011202015182126
Lôžka v ubytovacích zariadeniach

mali k dispozícii 961 lôžok

 • medziročna zmena: -2.8%
 • zmena za 5 rokov: +13.6%
 • zmena za 10 rokov: -24%
 • zmena za 23 rokov: +30.7%

200120062011202073593511351481

Viac informácií

  Okres Vranov nad Topľou obsahuje:

  Administratívne spadá pod

  Ďalšie údaje

  Užitočné zdroje

  Erb obce Okres Vranov nad Topľou
  Susedné okresy (7)

  Môžu ťa zaujímať