Okres Veľký Krtíš

okres

 • 43 002 obyvateľov
 • 848.2 Km2

Obyvateľstvo

 • Okres Veľký Krtíš43 002 obyvateľov.
 • 51% žien a 49% mužov.
 • hustota obyvateľstva je 51 osôb na Km2
 • priemerný vek obyvateľov je 43
 • index starnutia: 1.34
Vývoj počtu obyvateľov
 • za 1 rok: -0.6% (-261)
 • za 5 rokov: -3.3% (-1 487)
 • za 10 rokov: -5.8% (-2 652)
 • za 23 rokov: -8.2% (-3 838)
1996200220082014202043002440024500246840
Rozdelenie podľa veku
 • 13% obyvateľov vo veku 0 až 14 rokov
 • 69% obyvateľov vo veku 15 až 64 rokov
 • 18% obyvateľov vo veku 64 a viac rokov
0-1415-6465 a viac
Národnostné zloženie (TOP 3)
 • Slovenská: 67%
 • Maďarská: 23%
 • Neuvedená: 7%
SlovenskáMaďarskáNeuvedená
Mestá a vidiek
mestávidiek

V mestách žije 31% a na vidieku 69% obyvateľov.

Hustota obyvateľstva
 • hustota obyv. v mestách: 381 os/Km2
 • hustota obyv. na vidieku: 37 os./Km2
Živonarodení, zomretí a prirodzený prírastok
(rozdiel živonarodených a zomretých)
 • Živonarodení 349 osôb
 • Zomretí 521 osôb
 • Prirodzený prírastok: -172 osôb
19962002200820142020349414479608
 • živonarodení
 • zomretí
Migrácia a migračné saldo
(rozdiel v zmenách trvalého pobytu)
 • Prisťahovalo sa 850 osôb
 • Odsťahovalo sa 939 osôb
 • Migračné saldo: -89 osôb
199620022008201420206107609101158
 • prihlásení na t. p
 • odhlásení z t. p.
Celkový prírastok

súčet prirodzeného prírastku a migračného salda

 • Živonarodení a prisťahovaní: 1 199 osôb
 • Zomretí a odsťahovaní: 1 460 osôb
 • Celkový prírastok: -261 osôb
19962002200820142020980118013801633
 • živonarodení + prisťahovaní
 • zomretí + odsťahovaní
Sobášnosť a rozvodovosť
 • Počet sobášov: 146
 • Počet rozvodov: 66
 • Pomer sobášov ku rozvodom: 2.21
1996200220082014202060105150237
 • svadby
 • rozvody

Rozloha

Celková rozloha je 848.155 Km2 (84 815.5 Ha). Mestá zaberajú 4% a vidiek 96% rozlohy.

Mestá a vidiek

mestávidiek
Mestá zaberajú 4% a vidiek 96% rozlohy.

Rozdelenie pôdy
poľnoh. pôdanepoľn. pôda
 • poľnohospodárska pôda 62%
 • nepoľnohospodárska pôda 38%
Celkové využitie pôdy
orná p.chmelnicavinicezáhradyovoc. sadytrávnaté pl.lesyvodné plochyzastavané pl.íná plocha
 • orná pôda 37%
 • chmelnica 0%
 • vinice 2%
 • záhrady 1%
 • ovocné sady 0.5%
 • trávnaté plochy 21%
 • lesy 31%
 • vodné plochy 1%
 • zastavané plochy a nádvoria 11%
 • iná plocha 2%

Turizmus - Okres Veľký Krtíš

Návštevnosť

evidovaných 9 575 turistov

 • medziročna zmena: -46.7%
 • zmena za 5 rokov: -21.8%
 • zmena za 10 rokov: +40.8%
 • zmena za 23 rokov: +83.8%
2001200620112020494084401194017974
Prenocovania

uskutočnili 24 829 prenocovaní

 • medziročna zmena: -39.4%
 • zmena za 5 rokov: -28%
 • zmena za 10 rokov: -35.4%
 • zmena za 23 rokov: +55.6%
200120062011202012917204172791741812
Ubytovacie zariadenia

mali na výber 27 ubytovacích zariadení

 • medziročna zmena: -6.9%
 • zmena za 5 rokov: -10%
 • zmena za 10 rokov: +80%
 • zmena za 23 rokov: +125%
200120062011202012172230
Lôžka v ubytovacích zariadeniach

mali k dispozícii 561 lôžok

 • medziročna zmena: -2.3%
 • zmena za 5 rokov: -32.7%
 • zmena za 10 rokov: -43%
 • zmena za 23 rokov: -6.3%

20012006201120204996497991071

Viac informácií

  Okres Veľký Krtíš obsahuje:

  Administratívne spadá pod

  Ďalšie údaje

  Užitočné zdroje

  Erb obce Okres Veľký Krtíš
  Susedné okresy (5)

  Môžu ťa zaujímať