Okres Tvrdošín

okres

 • 36 127 obyvateľov
 • 478.9 Km2

Obyvateľstvo

 • Okres Tvrdošín36 127 obyvateľov.
 • 50% žien a 50% mužov.
 • hustota obyvateľstva je 75 osôb na Km2
 • priemerný vek obyvateľov je 38
 • index starnutia: 0.83
Vývoj počtu obyvateľov
 • za 1 rok: -0.21% (-76)
 • za 5 rokov: +0.4% (132)
 • za 10 rokov: -0.1% (-20)
 • za 23 rokov: +5.9% (2 004)
1996200220082014202034123346733522336203
Rozdelenie podľa veku
 • 17% obyvateľov vo veku 0 až 14 rokov
 • 68% obyvateľov vo veku 15 až 64 rokov
 • 15% obyvateľov vo veku 64 a viac rokov
0-1415-6465 a viac
Národnostné zloženie (TOP 3)
 • Slovenská: 97%
 • Neuvedená: 2%
 • Polská: 1%
SlovenskáNeuvedenáPolská
Mestá a vidiek
mestávidiek

V mestách žije 46% a na vidieku 54% obyvateľov.

Hustota obyvateľstva
 • hustota obyv. v mestách: 118 os/Km2
 • hustota obyv. na vidieku: 58 os./Km2
Živonarodení, zomretí a prirodzený prírastok
(rozdiel živonarodených a zomretých)
 • Živonarodení 422 osôb
 • Zomretí 313 osôb
 • Prirodzený prírastok: +109 osôb
19962002200820142020199284369530
 • živonarodení
 • zomretí
Migrácia a migračné saldo
(rozdiel v zmenách trvalého pobytu)
 • Prisťahovalo sa 340 osôb
 • Odsťahovalo sa 525 osôb
 • Migračné saldo: -185 osôb
19962002200820142020299364429544
 • prihlásení na t. p
 • odhlásení z t. p.
Celkový prírastok

súčet prirodzeného prírastku a migračného salda

 • Živonarodení a prisťahovaní: 762 osôb
 • Zomretí a odsťahovaní: 838 osôb
 • Celkový prírastok: -76 osôb
19962002200820142020594684774942
 • živonarodení + prisťahovaní
 • zomretí + odsťahovaní
Sobášnosť a rozvodovosť
 • Počet sobášov: 203
 • Počet rozvodov: 34
 • Pomer sobášov ku rozvodom: 5.97
199620022008201420201782147263
 • svadby
 • rozvody

Rozloha

Celková rozloha je 478.92 Km2 (47 892 Ha). Mestá zaberajú 29% a vidiek 71% rozlohy.

Mestá a vidiek

mestávidiek
Mestá zaberajú 29% a vidiek 71% rozlohy.

Rozdelenie pôdy
poľnoh. pôdanepoľn. pôda
 • poľnohospodárska pôda 42%
 • nepoľnohospodárska pôda 58%
Celkové využitie pôdy
orná p.chmelnicavinicezáhradyovoc. sadytrávnaté pl.lesyvodné plochyzastavané pl.íná plocha
 • orná pôda 6%
 • záhrady 0%
 • ovocné sady 0%
 • trávnaté plochy 36%
 • lesy 47%
 • vodné plochy 6%
 • zastavané plochy a nádvoria 5%
 • iná plocha 3%

Turizmus - Okres Tvrdošín

Návštevnosť

evidovaných 52 853 turistov

 • medziročna zmena: -35%
 • zmena za 5 rokov: +31.6%
 • zmena za 10 rokov: +58.3%
 • zmena za 23 rokov: +51.9%
200120062011202030094450946009481374
Prenocovania

uskutočnili 157 922 prenocovaní

 • medziročna zmena: -27.1%
 • zmena za 5 rokov: +48.5%
 • zmena za 10 rokov: +61.5%
 • zmena za 23 rokov: +25.5%
200120062011202083925118925153925216503
Ubytovacie zariadenia

mali na výber 106 ubytovacích zariadení

 • medziročna zmena: -2.8%
 • zmena za 5 rokov: -10.9%
 • zmena za 10 rokov: -10.9%
 • zmena za 23 rokov: +9.3%
200120062011202097112127142157
Lôžka v ubytovacích zariadeniach

mali k dispozícii 3 622 lôžok

 • medziročna zmena: -5.7%
 • zmena za 5 rokov: +16.4%
 • zmena za 10 rokov: +11.2%
 • zmena za 23 rokov: +31.1%

20012006201120202763311334633988

Viac informácií

  Okres Tvrdošín obsahuje:

  Administratívne spadá pod

  Ďalšie údaje

  Užitočné zdroje

  Erb obce Okres Tvrdošín
  Susedné okresy (3)

  Môžu ťa zaujímať