Okres Turčianske Teplice

okres

 • 15 854 obyvateľov
 • 392.9 Km2

Obyvateľstvo

 • Okres Turčianske Teplice15 854 obyvateľov.
 • 51% žien a 49% mužov.
 • hustota obyvateľstva je 40 osôb na Km2
 • priemerný vek obyvateľov je 44
 • index starnutia: 1.5
Vývoj počtu obyvateľov
 • za 1 rok: -0.16% (-26)
 • za 5 rokov: -1.6% (-264)
 • za 10 rokov: -4.8% (-805)
 • za 23 rokov: -5.8% (-978)
1996200220082014202015854161041635416832
Rozdelenie podľa veku
 • 13% obyvateľov vo veku 0 až 14 rokov
 • 67% obyvateľov vo veku 15 až 64 rokov
 • 20% obyvateľov vo veku 64 a viac rokov
0-1415-6465 a viac
Národnostné zloženie (TOP 3)
 • Slovenská: 94%
 • Neuvedená: 4%
 • DEU: 1%
SlovenskáNeuvedenáDEU
Mestá a vidiek
mestávidiek

V mestách žije 40% a na vidieku 60% obyvateľov.

Hustota obyvateľstva
 • hustota obyv. v mestách: 187 os/Km2
 • hustota obyv. na vidieku: 27 os./Km2
Živonarodení, zomretí a prirodzený prírastok
(rozdiel živonarodených a zomretých)
 • Živonarodení 148 osôb
 • Zomretí 211 osôb
 • Prirodzený prírastok: -63 osôb
19962002200820142020124164204277
 • živonarodení
 • zomretí
Migrácia a migračné saldo
(rozdiel v zmenách trvalého pobytu)
 • Prisťahovalo sa 243 osôb
 • Odsťahovalo sa 206 osôb
 • Migračné saldo: +37 osôb
19962002200820142020206251296377
 • prihlásení na t. p
 • odhlásení z t. p.
Celkový prírastok

súčet prirodzeného prírastku a migračného salda

 • Živonarodení a prisťahovaní: 391 osôb
 • Zomretí a odsťahovaní: 417 osôb
 • Celkový prírastok: -26 osôb
19962002200820142020365410455535
 • živonarodení + prisťahovaní
 • zomretí + odsťahovaní
Sobášnosť a rozvodovosť
 • Počet sobášov: 55
 • Počet rozvodov: 20
 • Pomer sobášov ku rozvodom: 2.75
1996200220082014202020406090
 • svadby
 • rozvody

Rozloha

Celková rozloha je 392.86 Km2 (39 286 Ha). Mestá zaberajú 9% a vidiek 91% rozlohy.

Mestá a vidiek

mestávidiek
Mestá zaberajú 9% a vidiek 91% rozlohy.

Rozdelenie pôdy
poľnoh. pôdanepoľn. pôda
 • poľnohospodárska pôda 38%
 • nepoľnohospodárska pôda 62%
Celkové využitie pôdy
orná p.chmelnicavinicezáhradyovoc. sadytrávnaté pl.lesyvodné plochyzastavané pl.íná plocha
 • orná pôda 19%
 • záhrady 1%
 • ovocné sady 0%
 • trávnaté plochy 18%
 • lesy 56%
 • vodné plochy 1%
 • zastavané plochy a nádvoria 6%
 • iná plocha 1%

Turizmus - Okres Turčianske Teplice

Návštevnosť

evidovaných 24 070 turistov

 • medziročna zmena: -46.7%
 • zmena za 5 rokov: -14.6%
 • zmena za 10 rokov: -21%
 • zmena za 23 rokov: +2.9%
200120062011202019519260193251945139
Prenocovania

uskutočnili 173 247 prenocovaní

 • medziročna zmena: -38.3%
 • zmena za 5 rokov: -15.6%
 • zmena za 10 rokov: -29.6%
 • zmena za 23 rokov: -19.3%
2001200620112020138785178785218785280796
Ubytovacie zariadenia

mali na výber 39 ubytovacích zariadení

 • medziročna zmena: -7.1%
 • zmena za 5 rokov: +25.8%
 • zmena za 10 rokov: +14.7%
 • zmena za 23 rokov: +14.7%
200120062011202024293442
Lôžka v ubytovacích zariadeniach

mali k dispozícii 2 052 lôžok

 • medziročna zmena: -0.7%
 • zmena za 5 rokov: +2.9%
 • zmena za 10 rokov: -12.9%
 • zmena za 23 rokov: +19.3%

20012006201120201499174919992485

Viac informácií

  Okres Turčianske Teplice obsahuje:

  Administratívne spadá pod

  Ďalšie údaje

  Užitočné zdroje

  Erb obce Okres Turčianske Teplice
  Susedné okresy (4)

  Môžu ťa zaujímať