Okres Trnava

okres

 • 133 154 obyvateľov
 • 741.3 Km2

Obyvateľstvo

 • Okres Trnava133 154 obyvateľov.
 • 51% žien a 49% mužov.
 • hustota obyvateľstva je 180 osôb na Km2
 • priemerný vek obyvateľov je 41
 • index starnutia: 1.15
Vývoj počtu obyvateľov
 • za 1 rok: +0.28% (375)
 • za 5 rokov: +2.1% (2 773)
 • za 10 rokov: +3.1% (3 942)
 • za 23 rokov: +5.3% (6 719)
19962002200820142020126293128293130293133154
Rozdelenie podľa veku
 • 15% obyvateľov vo veku 0 až 14 rokov
 • 67% obyvateľov vo veku 15 až 64 rokov
 • 18% obyvateľov vo veku 64 a viac rokov
0-1415-6465 a viac
Národnostné zloženie (TOP 3)
 • Slovenská: 91%
 • Neuvedená: 7%
 • Česká: 1%
SlovenskáNeuvedenáČeská
Mestá a vidiek
mestávidiek

V mestách žije 49% a na vidieku 51% obyvateľov.

Hustota obyvateľstva
 • hustota obyv. v mestách: 905 os/Km2
 • hustota obyv. na vidieku: 102 os./Km2
Živonarodení, zomretí a prirodzený prírastok
(rozdiel živonarodených a zomretých)
 • Živonarodení 1 367 osôb
 • Zomretí 1 293 osôb
 • Prirodzený prírastok: +74 osôb
19962002200820142020101711671437
 • živonarodení
 • zomretí
Migrácia a migračné saldo
(rozdiel v zmenách trvalého pobytu)
 • Prisťahovalo sa 2 919 osôb
 • Odsťahovalo sa 2 618 osôb
 • Migračné saldo: +301 osôb
199620022008201420201524197424243215
 • prihlásení na t. p
 • odhlásení z t. p.
Celkový prírastok

súčet prirodzeného prírastku a migračného salda

 • Živonarodení a prisťahovaní: 4 286 osôb
 • Zomretí a odsťahovaní: 3 911 osôb
 • Celkový prírastok: +375 osôb
199620022008201420202668316836684652
 • živonarodení + prisťahovaní
 • zomretí + odsťahovaní
Sobášnosť a rozvodovosť
 • Počet sobášov: 549
 • Počet rozvodov: 226
 • Pomer sobášov ku rozvodom: 2.43
19962002200820142020190340490781
 • svadby
 • rozvody

Rozloha

Celková rozloha je 741.316 Km2 (74 131.6 Ha). Mestá zaberajú 10% a vidiek 90% rozlohy.

Mestá a vidiek

mestávidiek
Mestá zaberajú 10% a vidiek 90% rozlohy.

Rozdelenie pôdy
poľnoh. pôdanepoľn. pôda
 • poľnohospodárska pôda 70%
 • nepoľnohospodárska pôda 30%
Celkové využitie pôdy
orná p.chmelnicavinicezáhradyovoc. sadytrávnaté pl.lesyvodné plochyzastavané pl.íná plocha
 • orná pôda 65%
 • vinice 1%
 • záhrady 2%
 • ovocné sady 0.2%
 • trávnaté plochy 2%
 • lesy 18%
 • vodné plochy 1%
 • zastavané plochy a nádvoria 26%
 • iná plocha 3%

Turizmus - Okres Trnava

Návštevnosť

evidovaných 27 122 turistov

 • medziročna zmena: -65.2%
 • zmena za 5 rokov: -60%
 • zmena za 10 rokov: -27.2%
 • zmena za 23 rokov: -57.5%
200120062011202027122421225712277883
Prenocovania

uskutočnili 64 659 prenocovaní

 • medziročna zmena: -64.8%
 • zmena za 5 rokov: -66.4%
 • zmena za 10 rokov: -27.2%
 • zmena za 23 rokov: -57.7%
20012006201120206465999659134659192373
Ubytovacie zariadenia

mali na výber 51 ubytovacích zariadení

 • medziročna zmena: +8.5%
 • zmena za 5 rokov: -1.9%
 • zmena za 10 rokov: +54.5%
 • zmena za 23 rokov: +155%
20012006201120202028364452
Lôžka v ubytovacích zariadeniach

mali k dispozícii 2 653 lôžok

 • medziročna zmena: +4.6%
 • zmena za 5 rokov: +3.6%
 • zmena za 10 rokov: +65.3%
 • zmena za 23 rokov: +105.3%

2001200620112020984143418842758

Viac informácií

  Okres Trnava obsahuje:

  Administratívne spadá pod

  Ďalšie údaje

  Užitočné zdroje

  Erb obce Okres Trnava
  Susedné okresy (8)

  Môžu ťa zaujímať