Okres Trenčín

okres

 • 114 837 obyvateľov
 • 674.8 Km2

Obyvateľstvo

 • Okres Trenčín114 837 obyvateľov.
 • 51% žien a 49% mužov.
 • hustota obyvateľstva je 170 osôb na Km2
 • priemerný vek obyvateľov je 42
 • index starnutia: 1.32
Vývoj počtu obyvateľov
 • za 1 rok: +0.15% (167)
 • za 5 rokov: +0.8% (892)
 • za 10 rokov: +0.7% (843)
 • za 23 rokov: +1% (1 177)
19962002200820142020112505113105113705114837
Rozdelenie podľa veku
 • 15% obyvateľov vo veku 0 až 14 rokov
 • 66% obyvateľov vo veku 15 až 64 rokov
 • 19% obyvateľov vo veku 64 a viac rokov
0-1415-6465 a viac
Národnostné zloženie (TOP 3)
 • Slovenská: 91%
 • Neuvedená: 7%
 • Česká: 1%
SlovenskáNeuvedenáČeská
Mestá a vidiek
mestávidiek

V mestách žije 57% a na vidieku 43% obyvateľov.

Hustota obyvateľstva
 • hustota obyv. v mestách: 524 os/Km2
 • hustota obyv. na vidieku: 89 os./Km2
Živonarodení, zomretí a prirodzený prírastok
(rozdiel živonarodených a zomretých)
 • Živonarodení 1 122 osôb
 • Zomretí 1 225 osôb
 • Prirodzený prírastok: -103 osôb
1996200220082014202090398810731225
 • živonarodení
 • zomretí
Migrácia a migračné saldo
(rozdiel v zmenách trvalého pobytu)
 • Prisťahovalo sa 2 052 osôb
 • Odsťahovalo sa 1 782 osôb
 • Migračné saldo: +270 osôb
199620022008201420201220147017202119
 • prihlásení na t. p
 • odhlásení z t. p.
Celkový prírastok

súčet prirodzeného prírastku a migračného salda

 • Živonarodení a prisťahovaní: 3 174 osôb
 • Zomretí a odsťahovaní: 3 007 osôb
 • Celkový prírastok: +167 osôb
199620022008201420202245249527453239
 • živonarodení + prisťahovaní
 • zomretí + odsťahovaní
Sobášnosť a rozvodovosť
 • Počet sobášov: 524
 • Počet rozvodov: 241
 • Pomer sobášov ku rozvodom: 2.17
19962002200820142020114264414697
 • svadby
 • rozvody

Rozloha

Celková rozloha je 674.812 Km2 (67 481.2 Ha). Mestá zaberajú 19% a vidiek 81% rozlohy.

Mestá a vidiek

mestávidiek
Mestá zaberajú 19% a vidiek 81% rozlohy.

Rozdelenie pôdy
poľnoh. pôdanepoľn. pôda
 • poľnohospodárska pôda 41%
 • nepoľnohospodárska pôda 59%
Celkové využitie pôdy
orná p.chmelnicavinicezáhradyovoc. sadytrávnaté pl.lesyvodné plochyzastavané pl.íná plocha
 • orná pôda 23%
 • chmelnica 0%
 • vinice 0%
 • záhrady 2%
 • ovocné sady 0.2%
 • trávnaté plochy 16%
 • lesy 46%
 • vodné plochy 2%
 • zastavané plochy a nádvoria 11%
 • iná plocha 5%

Turizmus - Okres Trenčín

Návštevnosť

evidovaných 78 026 turistov

 • medziročna zmena: -52.5%
 • zmena za 5 rokov: -19.8%
 • zmena za 10 rokov: -8.4%
 • zmena za 23 rokov: +18.7%
20012006201120206575990759115759164151
Prenocovania

uskutočnili 317 231 prenocovaní

 • medziročna zmena: -46.3%
 • zmena za 5 rokov: -26.7%
 • zmena za 10 rokov: -8.8%
 • zmena za 23 rokov: +117.4%
2001200620112020145894295894591274
Ubytovacie zariadenia

mali na výber 83 ubytovacích zariadení

 • medziročna zmena: -4.6%
 • zmena za 5 rokov: +10.7%
 • zmena za 10 rokov: +33.9%
 • zmena za 23 rokov: +118.4%
200120062011202038536887
Lôžka v ubytovacích zariadeniach

mali k dispozícii 4 630 lôžok

 • medziročna zmena: -4.1%
 • zmena za 5 rokov: +12.5%
 • zmena za 10 rokov: +35.5%
 • zmena za 23 rokov: +162%

20012006201120201767256733674827

Viac informácií

  Okres Trenčín obsahuje:

  Administratívne spadá pod

  Ďalšie údaje

  Užitočné zdroje

  Erb obce Okres Trenčín
  Susedné okresy (4)

  Môžu ťa zaujímať