Okres Trebišov

okres

 • 105 136 obyvateľov
 • 1 073.5 Km2

Obyvateľstvo

 • Okres Trebišov105 136 obyvateľov.
 • 51% žien a 49% mužov.
 • hustota obyvateľstva je 98 osôb na Km2
 • priemerný vek obyvateľov je 41
 • index starnutia: 0.87
Vývoj počtu obyvateľov
 • za 1 rok: -0.15% (-159)
 • za 5 rokov: -0.7% (-726)
 • za 10 rokov: -0.2% (-226)
 • za 23 rokov: +3.4% (3 483)
19962002200820142020101653103153104653106145
Rozdelenie podľa veku
 • 17% obyvateľov vo veku 0 až 14 rokov
 • 68% obyvateľov vo veku 15 až 64 rokov
 • 15% obyvateľov vo veku 64 a viac rokov
0-1415-6465 a viac
Národnostné zloženie (TOP 3)
 • Slovenská: 61%
 • Maďarská: 25%
 • Rómska: 8%
SlovenskáMaďarskáRómska
Mestá a vidiek
mestávidiek

V mestách žije 42% a na vidieku 58% obyvateľov.

Hustota obyvateľstva
 • hustota obyv. v mestách: 324 os/Km2
 • hustota obyv. na vidieku: 65 os./Km2
Živonarodení, zomretí a prirodzený prírastok
(rozdiel živonarodených a zomretých)
 • Živonarodení 1 162 osôb
 • Zomretí 1 219 osôb
 • Prirodzený prírastok: -57 osôb
199620022008201420201033112312131386
 • živonarodení
 • zomretí
Migrácia a migračné saldo
(rozdiel v zmenách trvalého pobytu)
 • Prisťahovalo sa 1 392 osôb
 • Odsťahovalo sa 1 494 osôb
 • Migračné saldo: -102 osôb
199620022008201420201336158618362155
 • prihlásení na t. p
 • odhlásení z t. p.
Celkový prírastok

súčet prirodzeného prírastku a migračného salda

 • Živonarodení a prisťahovaní: 2 554 osôb
 • Zomretí a odsťahovaní: 2 713 osôb
 • Celkový prírastok: -159 osôb
199620022008201420202468271829683362
 • živonarodení + prisťahovaní
 • zomretí + odsťahovaní
Sobášnosť a rozvodovosť
 • Počet sobášov: 386
 • Počet rozvodov: 141
 • Pomer sobášov ku rozvodom: 2.74
19962002200820142020130280578
 • svadby
 • rozvody

Rozloha

Celková rozloha je 1 073.48 Km2 (107 348 Ha). Mestá zaberajú 13% a vidiek 87% rozlohy.

Mestá a vidiek

mestávidiek
Mestá zaberajú 13% a vidiek 87% rozlohy.

Rozdelenie pôdy
poľnoh. pôdanepoľn. pôda
 • poľnohospodárska pôda 73%
 • nepoľnohospodárska pôda 27%
Celkové využitie pôdy
orná p.chmelnicavinicezáhradyovoc. sadytrávnaté pl.lesyvodné plochyzastavané pl.íná plocha
 • orná pôda 53%
 • chmelnica 0%
 • vinice 2%
 • záhrady 3%
 • ovocné sady 0.6%
 • trávnaté plochy 15%
 • lesy 14%
 • vodné plochy 3%
 • zastavané plochy a nádvoria 22%
 • iná plocha 4%

Turizmus - Okres Trebišov

Návštevnosť

evidovaných 10 839 turistov

 • medziročna zmena: -39%
 • zmena za 5 rokov: -21.2%
 • zmena za 10 rokov: -37.7%
 • zmena za 23 rokov: +48.2%
20012006201120206899108991489922833
Prenocovania

uskutočnili 20 282 prenocovaní

 • medziročna zmena: -35.1%
 • zmena za 5 rokov: -33.1%
 • zmena za 10 rokov: -39.7%
 • zmena za 23 rokov: +14.6%
200120062011202013861228613186148001
Ubytovacie zariadenia

mali na výber 32 ubytovacích zariadení

 • medziročna zmena: 0%
 • zmena za 5 rokov: +14.3%
 • zmena za 10 rokov: +33.3%
 • zmena za 23 rokov: +300%
20012006201120207142132
Lôžka v ubytovacích zariadeniach

mali k dispozícii 1 186 lôžok

 • medziročna zmena: +0.1%
 • zmena za 5 rokov: -9.7%
 • zmena za 10 rokov: -23.7%
 • zmena za 23 rokov: +35.1%

2001200620112020809100912091600

Viac informácií

  Okres Trebišov obsahuje:

  Administratívne spadá pod

  Ďalšie údaje

  Užitočné zdroje

  Erb obce Okres Trebišov
  Susedné okresy (3)

  Môžu ťa zaujímať