Okres Svidník

okres

 • 32 334 obyvateľov
 • 549.6 Km2

Obyvateľstvo

 • Okres Svidník32 334 obyvateľov.
 • 50% žien a 50% mužov.
 • hustota obyvateľstva je 59 osôb na Km2
 • priemerný vek obyvateľov je 42
 • index starnutia: 1.06
Vývoj počtu obyvateľov
 • za 1 rok: -0.46% (-150)
 • za 5 rokov: -1.8% (-607)
 • za 10 rokov: -2.4% (-808)
 • za 23 rokov: -2.7% (-881)
1996200220082014202032334326343293433497
Rozdelenie podľa veku
 • 15% obyvateľov vo veku 0 až 14 rokov
 • 69% obyvateľov vo veku 15 až 64 rokov
 • 16% obyvateľov vo veku 64 a viac rokov
0-1415-6465 a viac
Národnostné zloženie (TOP 3)
 • Slovenská: 75%
 • Rusínska: 13%
 • Neuvedená: 6%
SlovenskáRusínskaNeuvedená
Mestá a vidiek
mestávidiek

V mestách žije 45% a na vidieku 55% obyvateľov.

Hustota obyvateľstva
 • hustota obyv. v mestách: 471 os/Km2
 • hustota obyv. na vidieku: 34 os./Km2
Živonarodení, zomretí a prirodzený prírastok
(rozdiel živonarodených a zomretých)
 • Živonarodení 320 osôb
 • Zomretí 317 osôb
 • Prirodzený prírastok: +3 osôb
19962002200820142020275320365444
 • živonarodení
 • zomretí
Migrácia a migračné saldo
(rozdiel v zmenách trvalého pobytu)
 • Prisťahovalo sa 430 osôb
 • Odsťahovalo sa 583 osôb
 • Migračné saldo: -153 osôb
19962002200820142020306406506690
 • prihlásení na t. p
 • odhlásení z t. p.
Celkový prírastok

súčet prirodzeného prírastku a migračného salda

 • Živonarodení a prisťahovaní: 750 osôb
 • Zomretí a odsťahovaní: 900 osôb
 • Celkový prírastok: -150 osôb
199620022008201420206417368311005
 • živonarodení + prisťahovaní
 • zomretí + odsťahovaní
Sobášnosť a rozvodovosť
 • Počet sobášov: 149
 • Počet rozvodov: 26
 • Pomer sobášov ku rozvodom: 5.73
199620022008201420202373123211
 • svadby
 • rozvody

Rozloha

Celková rozloha je 549.607 Km2 (54 960.7 Ha). Mestá zaberajú 6% a vidiek 94% rozlohy.

Mestá a vidiek

mestávidiek
Mestá zaberajú 6% a vidiek 94% rozlohy.

Rozdelenie pôdy
poľnoh. pôdanepoľn. pôda
 • poľnohospodárska pôda 43%
 • nepoľnohospodárska pôda 57%
Celkové využitie pôdy
orná p.chmelnicavinicezáhradyovoc. sadytrávnaté pl.lesyvodné plochyzastavané pl.íná plocha
 • orná pôda 13%
 • chmelnica 0%
 • záhrady 1%
 • ovocné sady 0.1%
 • trávnaté plochy 29%
 • lesy 48%
 • vodné plochy 2%
 • zastavané plochy a nádvoria 6%
 • iná plocha 4%

Turizmus - Okres Svidník

Návštevnosť

evidovaných 3 345 turistov

 • medziročna zmena: -34.1%
 • zmena za 5 rokov: +17.4%
 • zmena za 10 rokov: +15.5%
 • zmena za 23 rokov: -39.5%
20012006201120200150030005526
Prenocovania

uskutočnili 5 798 prenocovaní

 • medziročna zmena: -39.7%
 • zmena za 5 rokov: -10.4%
 • zmena za 10 rokov: -18.9%
 • zmena za 23 rokov: -43.4%
200120062011202003000600010247
Ubytovacie zariadenia

mali na výber 11 ubytovacích zariadení

 • medziročna zmena: 0%
 • zmena za 5 rokov: +37.5%
 • zmena za 10 rokov: +120%
 • zmena za 23 rokov: +120%
200120062011202003611
Lôžka v ubytovacích zariadeniach

mali k dispozícii 492 lôžok

 • medziročna zmena: -0.2%
 • zmena za 5 rokov: +1.7%
 • zmena za 10 rokov: +15%
 • zmena za 23 rokov: 0%

20012006201120200150300510

Viac informácií

  Okres Svidník obsahuje:

  Administratívne spadá pod

  Ďalšie údaje

  Užitočné zdroje

  Erb obce Okres Svidník
  Susedné okresy (4)

  Môžu ťa zaujímať