Okres Stará Ľubovňa

okres

 • 54 054 obyvateľov
 • 707.9 Km2

Obyvateľstvo

 • Okres Stará Ľubovňa54 054 obyvateľov.
 • 50% žien a 50% mužov.
 • hustota obyvateľstva je 76 osôb na Km2
 • priemerný vek obyvateľov je 41
 • index starnutia: 0.63
Vývoj počtu obyvateľov
 • za 1 rok: +0.18% (96)
 • za 5 rokov: +1.1% (583)
 • za 10 rokov: +3.3% (1 719)
 • za 23 rokov: +9.4% (4 649)
1996200220082014202049405509055240554054
Rozdelenie podľa veku
 • 20% obyvateľov vo veku 0 až 14 rokov
 • 67% obyvateľov vo veku 15 až 64 rokov
 • 13% obyvateľov vo veku 64 a viac rokov
0-1415-6465 a viac
Národnostné zloženie (TOP 3)
 • Slovenská: 77%
 • Rómska: 11%
 • Rusínska: 6%
SlovenskáRómskaRusínska
Mestá a vidiek
mestávidiek

V mestách žije 36% a na vidieku 64% obyvateľov.

Hustota obyvateľstva
 • hustota obyv. v mestách: 301 os/Km2
 • hustota obyv. na vidieku: 54 os./Km2
Živonarodení, zomretí a prirodzený prírastok
(rozdiel živonarodených a zomretých)
 • Živonarodení 819 osôb
 • Zomretí 479 osôb
 • Prirodzený prírastok: +340 osôb
19962002200820142020338488638864
 • živonarodení
 • zomretí
Migrácia a migračné saldo
(rozdiel v zmenách trvalého pobytu)
 • Prisťahovalo sa 408 osôb
 • Odsťahovalo sa 652 osôb
 • Migračné saldo: -244 osôb
19962002200820142020399494589773
 • prihlásení na t. p
 • odhlásení z t. p.
Celkový prírastok

súčet prirodzeného prírastku a migračného salda

 • Živonarodení a prisťahovaní: 1 227 osôb
 • Zomretí a odsťahovaní: 1 131 osôb
 • Celkový prírastok: +96 osôb
19962002200820142020919106912191400
 • živonarodení + prisťahovaní
 • zomretí + odsťahovaní
Sobášnosť a rozvodovosť
 • Počet sobášov: 259
 • Počet rozvodov: 45
 • Pomer sobášov ku rozvodom: 5.76
1996200220082014202017112207390
 • svadby
 • rozvody

Rozloha

Celková rozloha je 707.867 Km2 (70 786.7 Ha). Mestá zaberajú 9% a vidiek 91% rozlohy.

Mestá a vidiek

mestávidiek
Mestá zaberajú 9% a vidiek 91% rozlohy.

Rozdelenie pôdy
poľnoh. pôdanepoľn. pôda
 • poľnohospodárska pôda 41%
 • nepoľnohospodárska pôda 59%
Celkové využitie pôdy
orná p.chmelnicavinicezáhradyovoc. sadytrávnaté pl.lesyvodné plochyzastavané pl.íná plocha
 • orná pôda 12%
 • záhrady 1%
 • ovocné sady 0%
 • trávnaté plochy 29%
 • lesy 49%
 • vodné plochy 2%
 • zastavané plochy a nádvoria 5%
 • iná plocha 5%

Turizmus - Okres Stará Ľubovňa

Návštevnosť

evidovaných 25 680 turistov

 • medziročna zmena: -43%
 • zmena za 5 rokov: -28.9%
 • zmena za 10 rokov: -14.4%
 • zmena za 23 rokov: -22.5%
200120062011202025680306803568045020
Prenocovania

uskutočnili 113 222 prenocovaní

 • medziročna zmena: -46.3%
 • zmena za 5 rokov: -32.6%
 • zmena za 10 rokov: -24.4%
 • zmena za 23 rokov: -45.4%
2001200620112020113222143222173222214486
Ubytovacie zariadenia

mali na výber 47 ubytovacích zariadení

 • medziročna zmena: 0%
 • zmena za 5 rokov: -6%
 • zmena za 10 rokov: +4.4%
 • zmena za 23 rokov: +113.6%
20012006201120202230384654
Lôžka v ubytovacích zariadeniach

mali k dispozícii 2 607 lôžok

 • medziročna zmena: +2.4%
 • zmena za 5 rokov: -5.9%
 • zmena za 10 rokov: -2.8%
 • zmena za 23 rokov: +77.3%

20012006201120201470187022702941

Viac informácií

  Okres Stará Ľubovňa obsahuje:

  Administratívne spadá pod

  Ďalšie údaje

  Užitočné zdroje

  Erb obce Okres Stará Ľubovňa
  Susedné okresy (4)

  Môžu ťa zaujímať