Okres Spišská Nová Ves

okres

 • 100 201 obyvateľov
 • 587.5 Km2

Obyvateľstvo

 • Okres Spišská Nová Ves100 201 obyvateľov.
 • 51% žien a 49% mužov.
 • hustota obyvateľstva je 171 osôb na Km2
 • priemerný vek obyvateľov je 37
 • index starnutia: 0.69
Vývoj počtu obyvateľov
 • za 1 rok: +0.32% (323)
 • za 5 rokov: +1% (1 035)
 • za 10 rokov: +2.5% (2 417)
 • za 23 rokov: +11.4% (10 272)
19962002200820142020899299292995929100201
Rozdelenie podľa veku
 • 20% obyvateľov vo veku 0 až 14 rokov
 • 66% obyvateľov vo veku 15 až 64 rokov
 • 14% obyvateľov vo veku 64 a viac rokov
0-1415-6465 a viac
Národnostné zloženie (TOP 3)
 • Slovenská: 86%
 • Rómska: 7%
 • Neuvedená: 6%
SlovenskáRómskaNeuvedená
Mestá a vidiek
mestávidiek

V mestách žije 49% a na vidieku 51% obyvateľov.

Hustota obyvateľstva
 • hustota obyv. v mestách: 371 os/Km2
 • hustota obyv. na vidieku: 113 os./Km2
Živonarodení, zomretí a prirodzený prírastok
(rozdiel živonarodených a zomretých)
 • Živonarodení 1 319 osôb
 • Zomretí 929 osôb
 • Prirodzený prírastok: +390 osôb
1996200220082014202068193111811540
 • živonarodení
 • zomretí
Migrácia a migračné saldo
(rozdiel v zmenách trvalého pobytu)
 • Prisťahovalo sa 1 296 osôb
 • Odsťahovalo sa 1 363 osôb
 • Migračné saldo: -67 osôb
19962002200820142020980113012801546
 • prihlásení na t. p
 • odhlásení z t. p.
Celkový prírastok

súčet prirodzeného prírastku a migračného salda

 • Živonarodení a prisťahovaní: 2 615 osôb
 • Zomretí a odsťahovaní: 2 292 osôb
 • Celkový prírastok: +323 osôb
199620022008201420201789203922892704
 • živonarodení + prisťahovaní
 • zomretí + odsťahovaní
Sobášnosť a rozvodovosť
 • Počet sobášov: 474
 • Počet rozvodov: 123
 • Pomer sobášov ku rozvodom: 3.85
1996200220082014202098248398566
 • svadby
 • rozvody

Rozloha

Celková rozloha je 587.459 Km2 (58 745.9 Ha). Mestá zaberajú 22% a vidiek 78% rozlohy.

Mestá a vidiek

mestávidiek
Mestá zaberajú 22% a vidiek 78% rozlohy.

Rozdelenie pôdy
poľnoh. pôdanepoľn. pôda
 • poľnohospodárska pôda 35%
 • nepoľnohospodárska pôda 65%
Celkové využitie pôdy
orná p.chmelnicavinicezáhradyovoc. sadytrávnaté pl.lesyvodné plochyzastavané pl.íná plocha
 • orná pôda 16%
 • záhrady 1%
 • ovocné sady 0.1%
 • trávnaté plochy 18%
 • lesy 56%
 • vodné plochy 1%
 • zastavané plochy a nádvoria 8%
 • iná plocha 3%

Turizmus - Okres Spišská Nová Ves

Návštevnosť

evidovaných 44 176 turistov

 • medziročna zmena: -46%
 • zmena za 5 rokov: +38.5%
 • zmena za 10 rokov: -13.5%
 • zmena za 23 rokov: +14%
200120062011202031885468856188581793
Prenocovania

uskutočnili 113 237 prenocovaní

 • medziročna zmena: -41.2%
 • zmena za 5 rokov: +58.3%
 • zmena za 10 rokov: -9.5%
 • zmena za 23 rokov: -3.5%
200120062011202071514106514141514205898
Ubytovacie zariadenia

mali na výber 57 ubytovacích zariadení

 • medziročna zmena: -3.4%
 • zmena za 5 rokov: -13.6%
 • zmena za 10 rokov: -29.6%
 • zmena za 23 rokov: +32.6%
200120062011202043587390
Lôžka v ubytovacích zariadeniach

mali k dispozícii 2 650 lôžok

 • medziročna zmena: -1%
 • zmena za 5 rokov: -14.7%
 • zmena za 10 rokov: -31%
 • zmena za 23 rokov: +48.4%

20012006201120201766236629664141

Viac informácií

  Okres Spišská Nová Ves obsahuje:

  Administratívne spadá pod

  Ďalšie údaje

  Užitočné zdroje

  Erb obce Okres Spišská Nová Ves
  Susedné okresy (5)

  Môžu ťa zaujímať