Okres Sobrance

okres

 • 22 775 obyvateľov
 • 538.2 Km2

Obyvateľstvo

 • Okres Sobrance22 775 obyvateľov.
 • 50% žien a 50% mužov.
 • hustota obyvateľstva je 42 osôb na Km2
 • priemerný vek obyvateľov je 42
 • index starnutia: 1.11
Vývoj počtu obyvateľov
 • za 1 rok: -0.06% (-14)
 • za 5 rokov: -0.1% (-31)
 • za 10 rokov: -1.9% (-438)
 • za 23 rokov: -3.1% (-730)
1996200220082014202022765230152326523703
Rozdelenie podľa veku
 • 15% obyvateľov vo veku 0 až 14 rokov
 • 68% obyvateľov vo veku 15 až 64 rokov
 • 17% obyvateľov vo veku 64 a viac rokov
0-1415-6465 a viac
Národnostné zloženie (TOP 3)
 • Slovenská: 86%
 • Rómska: 6%
 • Neuvedená: 3%
SlovenskáRómskaNeuvedená
Mestá a vidiek
mestávidiek

V mestách žije 28% a na vidieku 72% obyvateľov.

Hustota obyvateľstva
 • hustota obyv. v mestách: 590 os/Km2
 • hustota obyv. na vidieku: 31 os./Km2
Živonarodení, zomretí a prirodzený prírastok
(rozdiel živonarodených a zomretých)
 • Živonarodení 215 osôb
 • Zomretí 256 osôb
 • Prirodzený prírastok: -41 osôb
19962002200820142020194229264332
 • živonarodení
 • zomretí
Migrácia a migračné saldo
(rozdiel v zmenách trvalého pobytu)
 • Prisťahovalo sa 419 osôb
 • Odsťahovalo sa 392 osôb
 • Migračné saldo: +27 osôb
19962002200820142020282357432572
 • prihlásení na t. p
 • odhlásení z t. p.
Celkový prírastok

súčet prirodzeného prírastku a migračného salda

 • Živonarodení a prisťahovaní: 634 osôb
 • Zomretí a odsťahovaní: 648 osôb
 • Celkový prírastok: -14 osôb
19962002200820142020555620685812
 • živonarodení + prisťahovaní
 • zomretí + odsťahovaní
Sobášnosť a rozvodovosť
 • Počet sobášov: 82
 • Počet rozvodov: 23
 • Pomer sobášov ku rozvodom: 3.57
19962002200820142020155595157
 • svadby
 • rozvody

Rozloha

Celková rozloha je 538.16 Km2 (53 816 Ha). Mestá zaberajú 2% a vidiek 98% rozlohy.

Mestá a vidiek

mestávidiek
Mestá zaberajú 2% a vidiek 98% rozlohy.

Rozdelenie pôdy
poľnoh. pôdanepoľn. pôda
 • poľnohospodárska pôda 56%
 • nepoľnohospodárska pôda 44%
Celkové využitie pôdy
orná p.chmelnicavinicezáhradyovoc. sadytrávnaté pl.lesyvodné plochyzastavané pl.íná plocha
 • orná pôda 33%
 • vinice 1%
 • záhrady 2%
 • ovocné sady 0.6%
 • trávnaté plochy 19%
 • lesy 35%
 • vodné plochy 2%
 • zastavané plochy a nádvoria 8%
 • iná plocha 3%

Turizmus - Okres Sobrance

Návštevnosť

evidovaných 661 turistov

 • medziročna zmena: -8.8%
 • zmena za 5 rokov: +340.7%
 • zmena za 10 rokov: -2.8%
 • zmena za 23 rokov: -46.4%
20012006201120201245249241527
Prenocovania

uskutočnili 1 351 prenocovaní

 • medziročna zmena: -29.5%
 • zmena za 5 rokov: +320.9%
 • zmena za 10 rokov: +21.3%
 • zmena za 23 rokov: -57.2%
2001200620112020247104718473399
Ubytovacie zariadenia

mali na výber 6 ubytovacích zariadení

 • medziročna zmena: -14.3%
 • zmena za 5 rokov: -14.3%
 • zmena za 10 rokov: +20%
 • zmena za 23 rokov: +50%
200120062011202044.755.56.257
Lôžka v ubytovacích zariadeniach

mali k dispozícii 93 lôžok

 • medziročna zmena: -25.6%
 • zmena za 5 rokov: -6.1%
 • zmena za 10 rokov: -7%
 • zmena za 23 rokov: +13.4%

20012006201120207489104125

Viac informácií

  Okres Sobrance obsahuje:

  Administratívne spadá pod

  Ďalšie údaje

  Užitočné zdroje

  Erb obce Okres Sobrance
  Susedné okresy (3)

  Môžu ťa zaujímať