Okres Skalica

okres

 • 46 965 obyvateľov
 • 357.1 Km2

Obyvateľstvo

 • Okres Skalica46 965 obyvateľov.
 • 51% žien a 49% mužov.
 • hustota obyvateľstva je 132 osôb na Km2
 • priemerný vek obyvateľov je 42
 • index starnutia: 1.16
Vývoj počtu obyvateľov
 • za 1 rok: -0.24% (-113)
 • za 5 rokov: -0.1% (-66)
 • za 10 rokov: -1.9% (-906)
 • za 23 rokov: +0.2% (71)
1996200220082014202046668470184736847871
Rozdelenie podľa veku
 • 15% obyvateľov vo veku 0 až 14 rokov
 • 67% obyvateľov vo veku 15 až 64 rokov
 • 18% obyvateľov vo veku 64 a viac rokov
0-1415-6465 a viac
Národnostné zloženie (TOP 3)
 • Slovenská: 94%
 • Neuvedená: 2%
 • Česká: 2%
SlovenskáNeuvedenáČeská
Mestá a vidiek
mestávidiek

V mestách žije 66% a na vidieku 34% obyvateľov.

Hustota obyvateľstva
 • hustota obyv. v mestách: 201 os/Km2
 • hustota obyv. na vidieku: 78 os./Km2
Živonarodení, zomretí a prirodzený prírastok
(rozdiel živonarodených a zomretých)
 • Živonarodení 451 osôb
 • Zomretí 548 osôb
 • Prirodzený prírastok: -97 osôb
19962002200820142020383428473548
 • živonarodení
 • zomretí
Migrácia a migračné saldo
(rozdiel v zmenách trvalého pobytu)
 • Prisťahovalo sa 778 osôb
 • Odsťahovalo sa 794 osôb
 • Migračné saldo: -16 osôb
199620022008201420205176678171005
 • prihlásení na t. p
 • odhlásení z t. p.
Celkový prírastok

súčet prirodzeného prírastku a migračného salda

 • Živonarodení a prisťahovaní: 1 229 osôb
 • Zomretí a odsťahovaní: 1 342 osôb
 • Celkový prírastok: -113 osôb
19962002200820142020972112212721432
 • živonarodení + prisťahovaní
 • zomretí + odsťahovaní
Sobášnosť a rozvodovosť
 • Počet sobášov: 218
 • Počet rozvodov: 75
 • Pomer sobášov ku rozvodom: 2.91
1996200220082014202070130190291
 • svadby
 • rozvody

Rozloha

Celková rozloha je 357.082 Km2 (35 708.2 Ha). Mestá zaberajú 43% a vidiek 57% rozlohy.

Mestá a vidiek

mestávidiek
Mestá zaberajú 43% a vidiek 57% rozlohy.

Rozdelenie pôdy
poľnoh. pôdanepoľn. pôda
 • poľnohospodárska pôda 63%
 • nepoľnohospodárska pôda 37%
Celkové využitie pôdy
orná p.chmelnicavinicezáhradyovoc. sadytrávnaté pl.lesyvodné plochyzastavané pl.íná plocha
 • orná pôda 53%
 • vinice 1%
 • záhrady 2%
 • ovocné sady 0.1%
 • trávnaté plochy 7%
 • lesy 25%
 • vodné plochy 2%
 • zastavané plochy a nádvoria 16%
 • iná plocha 3%

Turizmus - Okres Skalica

Návštevnosť

evidovaných 7 300 turistov

 • medziročna zmena: -48.2%
 • zmena za 5 rokov: -40.9%
 • zmena za 10 rokov: -44.5%
 • zmena za 23 rokov: -8.3%
200120062011202004000800014641
Prenocovania

uskutočnili 14 886 prenocovaní

 • medziročna zmena: -51.8%
 • zmena za 5 rokov: -32.2%
 • zmena za 10 rokov: -54.6%
 • zmena za 23 rokov: -43.2%
200120062011202001500042135
Ubytovacie zariadenia

mali na výber 18 ubytovacích zariadení

 • medziročna zmena: 0%
 • zmena za 5 rokov: +20%
 • zmena za 10 rokov: +28.6%
 • zmena za 23 rokov: +100%
2001200620112020051018
Lôžka v ubytovacích zariadeniach

mali k dispozícii 467 lôžok

 • medziročna zmena: -2.1%
 • zmena za 5 rokov: -20.2%
 • zmena za 10 rokov: -14.6%
 • zmena za 23 rokov: +15.6%

20012006201120200200400637

Viac informácií

  Okres Skalica obsahuje:

  Administratívne spadá pod

  Ďalšie údaje

  Užitočné zdroje

  Erb obce Okres Skalica
  Susedné okresy (2)

  Môžu ťa zaujímať