Okres Senec

okres

 • 94 577 obyvateľov
 • 359.9 Km2

Obyvateľstvo

 • Okres Senec94 577 obyvateľov.
 • 52% žien a 48% mužov.
 • hustota obyvateľstva je 263 osôb na Km2
 • priemerný vek obyvateľov je 38
 • index starnutia: 0.6
Vývoj počtu obyvateľov
 • za 1 rok: +3.24% (2 965)
 • za 5 rokov: +21.4% (16 689)
 • za 10 rokov: +42.4% (28 175)
 • za 23 rokov: +88.1% (44 291)
19962002200820142020502866528694577
Rozdelenie podľa veku
 • 22% obyvateľov vo veku 0 až 14 rokov
 • 65% obyvateľov vo veku 15 až 64 rokov
 • 13% obyvateľov vo veku 64 a viac rokov
0-1415-6465 a viac
Národnostné zloženie (TOP 3)
 • Slovenská: 83%
 • Maďarská: 10%
 • Neuvedená: 4%
SlovenskáMaďarskáNeuvedená
Mestá a vidiek
mestávidiek

V mestách žije 21% a na vidieku 79% obyvateľov.

Hustota obyvateľstva
 • hustota obyv. v mestách: 517 os/Km2
 • hustota obyv. na vidieku: 232 os./Km2
Živonarodení, zomretí a prirodzený prírastok
(rozdiel živonarodených a zomretých)
 • Živonarodení 1 300 osôb
 • Zomretí 722 osôb
 • Prirodzený prírastok: +578 osôb
199620022008201420203936438931300
 • živonarodení
 • zomretí
Migrácia a migračné saldo
(rozdiel v zmenách trvalého pobytu)
 • Prisťahovalo sa 4 347 osôb
 • Odsťahovalo sa 1 960 osôb
 • Migračné saldo: +2 387 osôb
1996200220082014202072622264993
 • prihlásení na t. p
 • odhlásení z t. p.
Celkový prírastok

súčet prirodzeného prírastku a migračného salda

 • Živonarodení a prisťahovaní: 5 647 osôb
 • Zomretí a odsťahovaní: 2 682 osôb
 • Celkový prírastok: +2 965 osôb
199620022008201420201263276342636208
 • živonarodení + prisťahovaní
 • zomretí + odsťahovaní
Sobášnosť a rozvodovosť
 • Počet sobášov: 407
 • Počet rozvodov: 219
 • Pomer sobášov ku rozvodom: 1.86
1996200220082014202070220370534
 • svadby
 • rozvody

Rozloha

Celková rozloha je 359.888 Km2 (35 988.8 Ha). Mestá zaberajú 11% a vidiek 89% rozlohy.

Mestá a vidiek

mestávidiek
Mestá zaberajú 11% a vidiek 89% rozlohy.

Rozdelenie pôdy
poľnoh. pôdanepoľn. pôda
 • poľnohospodárska pôda 74%
 • nepoľnohospodárska pôda 26%
Celkové využitie pôdy
orná p.chmelnicavinicezáhradyovoc. sadytrávnaté pl.lesyvodné plochyzastavané pl.íná plocha
 • orná pôda 69%
 • chmelnica 0%
 • vinice 1%
 • záhrady 3%
 • ovocné sady 0.4%
 • trávnaté plochy 0%
 • lesy 4%
 • vodné plochy 4%
 • zastavané plochy a nádvoria 36%
 • iná plocha 9%

Turizmus - Okres Senec

Návštevnosť

evidovaných 44 627 turistov

 • medziročna zmena: -42%
 • zmena za 5 rokov: -24.2%
 • zmena za 10 rokov: +11.5%
 • zmena za 23 rokov: -26.5%
200120062011202040025550257002584912
Prenocovania

uskutočnili 122 637 prenocovaní

 • medziročna zmena: -43.1%
 • zmena za 5 rokov: -22.6%
 • zmena za 10 rokov: +53.7%
 • zmena za 23 rokov: -18.7%
200120062011202079793119793159793227560
Ubytovacie zariadenia

mali na výber 42 ubytovacích zariadení

 • medziročna zmena: +5%
 • zmena za 5 rokov: +10.5%
 • zmena za 10 rokov: +44.8%
 • zmena za 23 rokov: +40%
200120062011202029333742
Lôžka v ubytovacích zariadeniach

mali k dispozícii 6 784 lôžok

 • medziročna zmena: +2%
 • zmena za 5 rokov: +7.9%
 • zmena za 10 rokov: +16.7%
 • zmena za 23 rokov: +186.5%

2001200620112020236838686784

Viac informácií

  Okres Senec obsahuje:

  Administratívne spadá pod

  Ďalšie údaje

  Užitočné zdroje

  Erb obce Okres Senec
  Susedné okresy (7)

  Môžu ťa zaujímať