Okres Šaľa

okres

 • 51 309 obyvateľov
 • 355.9 Km2

Obyvateľstvo

 • Okres Šaľa51 309 obyvateľov.
 • 51% žien a 49% mužov.
 • hustota obyvateľstva je 144 osôb na Km2
 • priemerný vek obyvateľov je 42
 • index starnutia: 1.25
Vývoj počtu obyvateľov
 • za 1 rok: -0.5% (-259)
 • za 5 rokov: -2.3% (-1 204)
 • za 10 rokov: -4.8% (-2 594)
 • za 23 rokov: -6% (-3 259)
1996200220082014202051309521595300954568
Rozdelenie podľa veku
 • 14% obyvateľov vo veku 0 až 14 rokov
 • 68% obyvateľov vo veku 15 až 64 rokov
 • 18% obyvateľov vo veku 64 a viac rokov
0-1415-6465 a viac
Národnostné zloženie (TOP 3)
 • Slovenská: 62%
 • Maďarská: 30%
 • Neuvedená: 6%
SlovenskáMaďarskáNeuvedená
Mestá a vidiek
mestávidiek

V mestách žije 42% a na vidieku 58% obyvateľov.

Hustota obyvateľstva
 • hustota obyv. v mestách: 478 os/Km2
 • hustota obyv. na vidieku: 96 os./Km2
Živonarodení, zomretí a prirodzený prírastok
(rozdiel živonarodených a zomretých)
 • Živonarodení 430 osôb
 • Zomretí 603 osôb
 • Prirodzený prírastok: -173 osôb
19962002200820142020427472517603
 • živonarodení
 • zomretí
Migrácia a migračné saldo
(rozdiel v zmenách trvalého pobytu)
 • Prisťahovalo sa 671 osôb
 • Odsťahovalo sa 757 osôb
 • Migračné saldo: -86 osôb
199620022008201420206718219711155
 • prihlásení na t. p
 • odhlásení z t. p.
Celkový prírastok

súčet prirodzeného prírastku a migračného salda

 • Živonarodení a prisťahovaní: 1 101 osôb
 • Zomretí a odsťahovaní: 1 360 osôb
 • Celkový prírastok: -259 osôb
199620022008201420201101125114011687
 • živonarodení + prisťahovaní
 • zomretí + odsťahovaní
Sobášnosť a rozvodovosť
 • Počet sobášov: 190
 • Počet rozvodov: 90
 • Pomer sobášov ku rozvodom: 2.11
1996200220082014202070130190294
 • svadby
 • rozvody

Rozloha

Celková rozloha je 355.9 Km2 (35 590 Ha). Mestá zaberajú 13% a vidiek 87% rozlohy.

Mestá a vidiek

mestávidiek
Mestá zaberajú 13% a vidiek 87% rozlohy.

Rozdelenie pôdy
poľnoh. pôdanepoľn. pôda
 • poľnohospodárska pôda 83%
 • nepoľnohospodárska pôda 17%
Celkové využitie pôdy
orná p.chmelnicavinicezáhradyovoc. sadytrávnaté pl.lesyvodné plochyzastavané pl.íná plocha
 • orná pôda 78%
 • vinice 1%
 • záhrady 2%
 • ovocné sady 0.7%
 • trávnaté plochy 1%
 • lesy 4%
 • vodné plochy 3%
 • zastavané plochy a nádvoria 47%
 • iná plocha 2%

Turizmus - Okres Šaľa

Návštevnosť

evidovaných 1 987 turistov

 • medziročna zmena: -60.5%
 • zmena za 5 rokov: +51.2%
 • zmena za 10 rokov: -3.4%
 • zmena za 23 rokov: -81.4%
200120062011202013093809630910658
Prenocovania

uskutočnili 9 634 prenocovaní

 • medziročna zmena: -34.7%
 • zmena za 5 rokov: +137.2%
 • zmena za 10 rokov: +71.7%
 • zmena za 23 rokov: -76.6%
20012006201120203126131262312641127
Ubytovacie zariadenia

mali na výber 10 ubytovacích zariadení

 • medziročna zmena: -16.7%
 • zmena za 5 rokov: +66.7%
 • zmena za 10 rokov: +11.1%
 • zmena za 23 rokov: +66.7%
20012006201120205791113
Lôžka v ubytovacích zariadeniach

mali k dispozícii 280 lôžok

 • medziročna zmena: -16.2%
 • zmena za 5 rokov: +87.9%
 • zmena za 10 rokov: -33.2%
 • zmena za 23 rokov: -67.9%

2001200620112020149349549871

Viac informácií

  Okres Šaľa obsahuje:

  Administratívne spadá pod

  Ďalšie údaje

  Užitočné zdroje

  Erb obce Okres Šaľa
  Susedné okresy (4)

  Môžu ťa zaujímať