Okres Sabinov

okres

 • 61 072 obyvateľov
 • 545.4 Km2

Obyvateľstvo

 • Okres Sabinov61 072 obyvateľov.
 • 50% žien a 50% mužov.
 • hustota obyvateľstva je 112 osôb na Km2
 • priemerný vek obyvateľov je 38
 • index starnutia: 0.55
Vývoj počtu obyvateľov
 • za 1 rok: +0.68% (413)
 • za 5 rokov: +2.9% (1 731)
 • za 10 rokov: +5.8% (3 321)
 • za 23 rokov: +17.3% (9 001)
1996200220082014202052071545715707161072
Rozdelenie podľa veku
 • 22% obyvateľov vo veku 0 až 14 rokov
 • 65% obyvateľov vo veku 15 až 64 rokov
 • 12% obyvateľov vo veku 64 a viac rokov
0-1415-6465 a viac
Národnostné zloženie (TOP 3)
 • Slovenská: 85%
 • Rómska: 10%
 • Neuvedená: 4%
SlovenskáRómskaNeuvedená
Mestá a vidiek
mestávidiek

V mestách žije 32% a na vidieku 68% obyvateľov.

Hustota obyvateľstva
 • hustota obyv. v mestách: 534 os/Km2
 • hustota obyv. na vidieku: 82 os./Km2
Živonarodení, zomretí a prirodzený prírastok
(rozdiel živonarodených a zomretých)
 • Živonarodení 1 067 osôb
 • Zomretí 513 osôb
 • Prirodzený prírastok: +554 osôb
199620022008201420203725727721067
 • živonarodení
 • zomretí
Migrácia a migračné saldo
(rozdiel v zmenách trvalého pobytu)
 • Prisťahovalo sa 669 osôb
 • Odsťahovalo sa 810 osôb
 • Migračné saldo: -141 osôb
19962002200820142020542692947
 • prihlásení na t. p
 • odhlásení z t. p.
Celkový prírastok

súčet prirodzeného prírastku a migračného salda

 • Živonarodení a prisťahovaní: 1 736 osôb
 • Zomretí a odsťahovaní: 1 323 osôb
 • Celkový prírastok: +413 osôb
199620022008201420201049124914491750
 • živonarodení + prisťahovaní
 • zomretí + odsťahovaní
Sobášnosť a rozvodovosť
 • Počet sobášov: 342
 • Počet rozvodov: 68
 • Pomer sobášov ku rozvodom: 5.03
1996200220082014202023173453
 • svadby
 • rozvody

Rozloha

Celková rozloha je 545.449 Km2 (54 544.9 Ha). Mestá zaberajú 7% a vidiek 93% rozlohy.

Mestá a vidiek

mestávidiek
Mestá zaberajú 7% a vidiek 93% rozlohy.

Rozdelenie pôdy
poľnoh. pôdanepoľn. pôda
 • poľnohospodárska pôda 48%
 • nepoľnohospodárska pôda 52%
Celkové využitie pôdy
orná p.chmelnicavinicezáhradyovoc. sadytrávnaté pl.lesyvodné plochyzastavané pl.íná plocha
 • orná pôda 23%
 • záhrady 2%
 • ovocné sady 0.8%
 • trávnaté plochy 23%
 • lesy 43%
 • vodné plochy 2%
 • zastavané plochy a nádvoria 7%
 • iná plocha 4%

Turizmus - Okres Sabinov

Návštevnosť

evidovaných 4 369 turistov

 • medziročna zmena: -62.3%
 • zmena za 5 rokov: -43.2%
 • zmena za 10 rokov: -50%
 • zmena za 23 rokov: -60.5%
200120062011202043696869936912989
Prenocovania

uskutočnili 11 666 prenocovaní

 • medziročna zmena: -63.1%
 • zmena za 5 rokov: -42.2%
 • zmena za 10 rokov: -52.4%
 • zmena za 23 rokov: -71%
200120062011202011666206662966645933
Ubytovacie zariadenia

mali na výber 14 ubytovacích zariadení

 • medziročna zmena: -22.2%
 • zmena za 5 rokov: -12.5%
 • zmena za 10 rokov: +27.3%
 • zmena za 23 rokov: +40%
20012006201120209121518
Lôžka v ubytovacích zariadeniach

mali k dispozícii 521 lôžok

 • medziročna zmena: -22.8%
 • zmena za 5 rokov: -2.6%
 • zmena za 10 rokov: -35.4%
 • zmena za 23 rokov: -29.9%

2001200620112020521616711893

Viac informácií

  Okres Sabinov obsahuje:

  Administratívne spadá pod

  Ďalšie údaje

  Užitočné zdroje

  Erb obce Okres Sabinov
  Susedné okresy (4)

  Môžu ťa zaujímať