Okres Ružomberok

okres

 • 56 536 obyvateľov
 • 646.8 Km2

Obyvateľstvo

 • Okres Ružomberok56 536 obyvateľov.
 • 51% žien a 49% mužov.
 • hustota obyvateľstva je 87 osôb na Km2
 • priemerný vek obyvateľov je 41
 • index starnutia: 1.23
Vývoj počtu obyvateľov
 • za 1 rok: -0.21% (-121)
 • za 5 rokov: -1.1% (-610)
 • za 10 rokov: -4.4% (-2 577)
 • za 23 rokov: -5.3% (-3 179)
1996200220082014202056536573865823659913
Rozdelenie podľa veku
 • 15% obyvateľov vo veku 0 až 14 rokov
 • 67% obyvateľov vo veku 15 až 64 rokov
 • 18% obyvateľov vo veku 64 a viac rokov
0-1415-6465 a viac
Národnostné zloženie (TOP 3)
 • Slovenská: 94%
 • Neuvedená: 4%
 • Česká: 1%
SlovenskáNeuvedenáČeská
Mestá a vidiek
mestávidiek

V mestách žije 47% a na vidieku 53% obyvateľov.

Hustota obyvateľstva
 • hustota obyv. v mestách: 208 os/Km2
 • hustota obyv. na vidieku: 58 os./Km2
Živonarodení, zomretí a prirodzený prírastok
(rozdiel živonarodených a zomretých)
 • Živonarodení 563 osôb
 • Zomretí 646 osôb
 • Prirodzený prírastok: -83 osôb
19962002200820142020527572617702
 • živonarodení
 • zomretí
Migrácia a migračné saldo
(rozdiel v zmenách trvalého pobytu)
 • Prisťahovalo sa 729 osôb
 • Odsťahovalo sa 767 osôb
 • Migračné saldo: -38 osôb
19962002200820142020607702797986
 • prihlásení na t. p
 • odhlásení z t. p.
Celkový prírastok

súčet prirodzeného prírastku a migračného salda

 • Živonarodení a prisťahovaní: 1 292 osôb
 • Zomretí a odsťahovaní: 1 413 osôb
 • Celkový prírastok: -121 osôb
19962002200820142020117913291600
 • živonarodení + prisťahovaní
 • zomretí + odsťahovaní
Sobášnosť a rozvodovosť
 • Počet sobášov: 224
 • Počet rozvodov: 75
 • Pomer sobášov ku rozvodom: 2.99
1996200220082014202075145215350
 • svadby
 • rozvody

Rozloha

Celková rozloha je 646.799 Km2 (64 679.9 Ha). Mestá zaberajú 20% a vidiek 80% rozlohy.

Mestá a vidiek

mestávidiek
Mestá zaberajú 20% a vidiek 80% rozlohy.

Rozdelenie pôdy
poľnoh. pôdanepoľn. pôda
 • poľnohospodárska pôda 28%
 • nepoľnohospodárska pôda 72%
Celkové využitie pôdy
orná p.chmelnicavinicezáhradyovoc. sadytrávnaté pl.lesyvodné plochyzastavané pl.íná plocha
 • orná pôda 5%
 • vinice 0%
 • záhrady 1%
 • ovocné sady 0%
 • trávnaté plochy 22%
 • lesy 66%
 • vodné plochy 1%
 • zastavané plochy a nádvoria 5%
 • iná plocha 2%

Turizmus - Okres Ružomberok

Návštevnosť

evidovaných 124 116 turistov

 • medziročna zmena: -33.7%
 • zmena za 5 rokov: +31.8%
 • zmena za 10 rokov: +69.3%
 • zmena za 23 rokov: +260.9%
20012006201120203438674386114386187221
Prenocovania

uskutočnili 407 831 prenocovaní

 • medziročna zmena: -28.6%
 • zmena za 5 rokov: +36.7%
 • zmena za 10 rokov: +50.7%
 • zmena za 23 rokov: +94.3%
2001200620112020180144280144380144570965
Ubytovacie zariadenia

mali na výber 147 ubytovacích zariadení

 • medziročna zmena: -5.2%
 • zmena za 5 rokov: +24.6%
 • zmena za 10 rokov: +101.4%
 • zmena za 23 rokov: +212.8%
20012006201120204777107155
Lôžka v ubytovacích zariadeniach

mali k dispozícii 5 508 lôžok

 • medziročna zmena: -5.2%
 • zmena za 5 rokov: +31.8%
 • zmena za 10 rokov: +67.6%
 • zmena za 23 rokov: +161%

20012006201120202058300839585813

Viac informácií

  Okres Ružomberok obsahuje:

  Administratívne spadá pod

  Ďalšie údaje

  Užitočné zdroje

  Erb obce Okres Ružomberok
  Susedné okresy (5)

  Môžu ťa zaujímať