Okres Rožňava

okres

 • 61 944 obyvateľov
 • 1 173.3 Km2

Obyvateľstvo

 • Okres Rožňava61 944 obyvateľov.
 • 51% žien a 49% mužov.
 • hustota obyvateľstva je 53 osôb na Km2
 • priemerný vek obyvateľov je 41
 • index starnutia: 0.98
Vývoj počtu obyvateľov
 • za 1 rok: -0.3% (-187)
 • za 5 rokov: -1.2% (-755)
 • za 10 rokov: +0.2% (117)
 • za 23 rokov: +1% (592)
1996200220082014202061352618526235263304
Rozdelenie podľa veku
 • 17% obyvateľov vo veku 0 až 14 rokov
 • 67% obyvateľov vo veku 15 až 64 rokov
 • 16% obyvateľov vo veku 64 a viac rokov
0-1415-6465 a viac
Národnostné zloženie (TOP 3)
 • Slovenská: 61%
 • Maďarská: 24%
 • Neuvedená: 8%
SlovenskáMaďarskáNeuvedená
Mestá a vidiek
mestávidiek

V mestách žije 40% a na vidieku 60% obyvateľov.

Hustota obyvateľstva
 • hustota obyv. v mestách: 192 os/Km2
 • hustota obyv. na vidieku: 36 os./Km2
Živonarodení, zomretí a prirodzený prírastok
(rozdiel živonarodených a zomretých)
 • Živonarodení 658 osôb
 • Zomretí 658 osôb
 • Prirodzený prírastok: 0 osôb
19962002200820142020617657697758
 • živonarodení
 • zomretí
Migrácia a migračné saldo
(rozdiel v zmenách trvalého pobytu)
 • Prisťahovalo sa 744 osôb
 • Odsťahovalo sa 931 osôb
 • Migračné saldo: -187 osôb
199620022008201420207448941169
 • prihlásení na t. p
 • odhlásení z t. p.
Celkový prírastok

súčet prirodzeného prírastku a migračného salda

 • Živonarodení a prisťahovaní: 1 402 osôb
 • Zomretí a odsťahovaní: 1 589 osôb
 • Celkový prírastok: -187 osôb
19962002200820142020140215521809
 • živonarodení + prisťahovaní
 • zomretí + odsťahovaní
Sobášnosť a rozvodovosť
 • Počet sobášov: 213
 • Počet rozvodov: 71
 • Pomer sobášov ku rozvodom: 3
1996200220082014202071136201327
 • svadby
 • rozvody

Rozloha

Celková rozloha je 1 173.35 Km2 (117 335 Ha). Mestá zaberajú 11% a vidiek 89% rozlohy.

Mestá a vidiek

mestávidiek
Mestá zaberajú 11% a vidiek 89% rozlohy.

Rozdelenie pôdy
poľnoh. pôdanepoľn. pôda
 • poľnohospodárska pôda 31%
 • nepoľnohospodárska pôda 69%
Celkové využitie pôdy
orná p.chmelnicavinicezáhradyovoc. sadytrávnaté pl.lesyvodné plochyzastavané pl.íná plocha
 • orná pôda 9%
 • vinice 0%
 • záhrady 1%
 • ovocné sady 0.1%
 • trávnaté plochy 21%
 • lesy 62%
 • vodné plochy 1%
 • zastavané plochy a nádvoria 4%
 • iná plocha 3%

Turizmus - Okres Rožňava

Návštevnosť

evidovaných 13 681 turistov

 • medziročna zmena: -34.5%
 • zmena za 5 rokov: -4.6%
 • zmena za 10 rokov: -39.1%
 • zmena za 23 rokov: -34.4%
200120062011202013681201812668138507
Prenocovania

uskutočnili 36 996 prenocovaní

 • medziročna zmena: -28%
 • zmena za 5 rokov: +18.1%
 • zmena za 10 rokov: -20.2%
 • zmena za 23 rokov: -40.5%
200120062011202031330513307133093960
Ubytovacie zariadenia

mali na výber 67 ubytovacích zariadení

 • medziročna zmena: -5.6%
 • zmena za 5 rokov: -4.3%
 • zmena za 10 rokov: -13%
 • zmena za 23 rokov: +63.4%
200120062011202041567195
Lôžka v ubytovacích zariadeniach

mali k dispozícii 1 475 lôžok

 • medziročna zmena: -2.4%
 • zmena za 5 rokov: -7.2%
 • zmena za 10 rokov: -25.4%
 • zmena za 23 rokov: -0.7%

20012006201120201404165419042338

Viac informácií

  Okres Rožňava obsahuje:

  Administratívne spadá pod

  Ďalšie údaje

  Užitočné zdroje

  Erb obce Okres Rožňava
  Susedné okresy (6)

  Môžu ťa zaujímať