Okres Rimavská Sobota

okres

 • 83 953 obyvateľov
 • 1 471.1 Km2

Obyvateľstvo

 • Okres Rimavská Sobota83 953 obyvateľov.
 • 51% žien a 49% mužov.
 • hustota obyvateľstva je 57 osôb na Km2
 • priemerný vek obyvateľov je 39
 • index starnutia: 0.89
Vývoj počtu obyvateľov
 • za 1 rok: -0.11% (-95)
 • za 5 rokov: -0.7% (-624)
 • za 10 rokov: +1.4% (1 199)
 • za 23 rokov: +2% (1 664)
1996200220082014202082289829398358984867
Rozdelenie podľa veku
 • 17% obyvateľov vo veku 0 až 14 rokov
 • 67% obyvateľov vo veku 15 až 64 rokov
 • 16% obyvateľov vo veku 64 a viac rokov
0-1415-6465 a viac
Národnostné zloženie (TOP 3)
 • Slovenská: 47%
 • Maďarská: 38%
 • Neuvedená: 8%
SlovenskáMaďarskáNeuvedená
Mestá a vidiek
mestávidiek

V mestách žije 42% a na vidieku 58% obyvateľov.

Hustota obyvateľstva
 • hustota obyv. v mestách: 130 os/Km2
 • hustota obyv. na vidieku: 41 os./Km2
Živonarodení, zomretí a prirodzený prírastok
(rozdiel živonarodených a zomretých)
 • Živonarodení 917 osôb
 • Zomretí 968 osôb
 • Prirodzený prírastok: -51 osôb
199620022008201420208328929521056
 • živonarodení
 • zomretí
Migrácia a migračné saldo
(rozdiel v zmenách trvalého pobytu)
 • Prisťahovalo sa 1 187 osôb
 • Odsťahovalo sa 1 231 osôb
 • Migračné saldo: -44 osôb
199620022008201420201145129514451604
 • prihlásení na t. p
 • odhlásení z t. p.
Celkový prírastok

súčet prirodzeného prírastku a migračného salda

 • Živonarodení a prisťahovaní: 2 104 osôb
 • Zomretí a odsťahovaní: 2 199 osôb
 • Celkový prírastok: -95 osôb
199620022008201420202074222423742550
 • živonarodení + prisťahovaní
 • zomretí + odsťahovaní
Sobášnosť a rozvodovosť
 • Počet sobášov: 314
 • Počet rozvodov: 143
 • Pomer sobášov ku rozvodom: 2.20
19962002200820142020140220300452
 • svadby
 • rozvody

Rozloha

Celková rozloha je 1 471.07 Km2 (147 107 Ha). Mestá zaberajú 18% a vidiek 82% rozlohy.

Mestá a vidiek

mestávidiek
Mestá zaberajú 18% a vidiek 82% rozlohy.

Rozdelenie pôdy
poľnoh. pôdanepoľn. pôda
 • poľnohospodárska pôda 56%
 • nepoľnohospodárska pôda 44%
Celkové využitie pôdy
orná p.chmelnicavinicezáhradyovoc. sadytrávnaté pl.lesyvodné plochyzastavané pl.íná plocha
 • orná pôda 29%
 • vinice 0%
 • záhrady 1%
 • ovocné sady 0.5%
 • trávnaté plochy 25%
 • lesy 37%
 • vodné plochy 1%
 • zastavané plochy a nádvoria 9%
 • iná plocha 2%

Turizmus - Okres Rimavská Sobota

Návštevnosť

evidovaných 19 833 turistov

 • medziročna zmena: -38.6%
 • zmena za 5 rokov: -14.5%
 • zmena za 10 rokov: -25.4%
 • zmena za 23 rokov: +38.1%
200120062011202014362188622336232307
Prenocovania

uskutočnili 75 408 prenocovaní

 • medziročna zmena: -26%
 • zmena za 5 rokov: -21.7%
 • zmena za 10 rokov: -39.1%
 • zmena za 23 rokov: +1.3%
20012006201120207127791277111277131885
Ubytovacie zariadenia

mali na výber 27 ubytovacích zariadení

 • medziročna zmena: -3.6%
 • zmena za 5 rokov: +8%
 • zmena za 10 rokov: +3.8%
 • zmena za 23 rokov: +107.7%
200120062011202013182331
Lôžka v ubytovacích zariadeniach

mali k dispozícii 1 538 lôžok

 • medziročna zmena: +18.4%
 • zmena za 5 rokov: +27.6%
 • zmena za 10 rokov: +6.4%
 • zmena za 23 rokov: -1.7%

2001200620112020964116413641708

Viac informácií

  Okres Rimavská Sobota obsahuje:

  Administratívne spadá pod

  Ďalšie údaje

  Užitočné zdroje

  Erb obce Okres Rimavská Sobota
  Susedné okresy (4)

  Môžu ťa zaujímať