Okres Revúca

okres

 • 39 349 obyvateľov
 • 730.1 Km2

Obyvateľstvo

 • Okres Revúca39 349 obyvateľov.
 • 51% žien a 49% mužov.
 • hustota obyvateľstva je 54 osôb na Km2
 • priemerný vek obyvateľov je 39
 • index starnutia: 0.91
Vývoj počtu obyvateľov
 • za 1 rok: -0.48% (-188)
 • za 5 rokov: -1.9% (-775)
 • za 10 rokov: -2.6% (-1 057)
 • za 23 rokov: -3.8% (-1 551)
1996200220082014202039349397994024940974
Rozdelenie podľa veku
 • 17% obyvateľov vo veku 0 až 14 rokov
 • 67% obyvateľov vo veku 15 až 64 rokov
 • 16% obyvateľov vo veku 64 a viac rokov
0-1415-6465 a viac
Národnostné zloženie (TOP 3)
 • Slovenská: 68%
 • Maďarská: 20%
 • Rómska: 6%
SlovenskáMaďarskáRómska
Mestá a vidiek
mestávidiek

V mestách žije 56% a na vidieku 44% obyvateľov.

Hustota obyvateľstva
 • hustota obyv. v mestách: 154 os/Km2
 • hustota obyv. na vidieku: 29 os./Km2
Živonarodení, zomretí a prirodzený prírastok
(rozdiel živonarodených a zomretých)
 • Živonarodení 380 osôb
 • Zomretí 449 osôb
 • Prirodzený prírastok: -69 osôb
19962002200820142020380425470550
 • živonarodení
 • zomretí
Migrácia a migračné saldo
(rozdiel v zmenách trvalého pobytu)
 • Prisťahovalo sa 482 osôb
 • Odsťahovalo sa 601 osôb
 • Migračné saldo: -119 osôb
19962002200820142020482577672855
 • prihlásení na t. p
 • odhlásení z t. p.
Celkový prírastok

súčet prirodzeného prírastku a migračného salda

 • Živonarodení a prisťahovaní: 862 osôb
 • Zomretí a odsťahovaní: 1 050 osôb
 • Celkový prírastok: -188 osôb
19962002200820142020862101211621338
 • živonarodení + prisťahovaní
 • zomretí + odsťahovaní
Sobášnosť a rozvodovosť
 • Počet sobášov: 139
 • Počet rozvodov: 43
 • Pomer sobášov ku rozvodom: 3.23
199620022008201420204388133211
 • svadby
 • rozvody

Rozloha

Celková rozloha je 730.124 Km2 (73 012.4 Ha). Mestá zaberajú 20% a vidiek 80% rozlohy.

Mestá a vidiek

mestávidiek
Mestá zaberajú 20% a vidiek 80% rozlohy.

Rozdelenie pôdy
poľnoh. pôdanepoľn. pôda
 • poľnohospodárska pôda 34%
 • nepoľnohospodárska pôda 66%
Celkové využitie pôdy
orná p.chmelnicavinicezáhradyovoc. sadytrávnaté pl.lesyvodné plochyzastavané pl.íná plocha
 • orná pôda 14%
 • vinice 0%
 • záhrady 1%
 • ovocné sady 0.1%
 • trávnaté plochy 18%
 • lesy 60%
 • vodné plochy 1%
 • zastavané plochy a nádvoria 5%
 • iná plocha 2%

Turizmus - Okres Revúca

Návštevnosť

evidovaných 12 484 turistov

 • medziročna zmena: -46.8%
 • zmena za 5 rokov: -10.1%
 • zmena za 10 rokov: +95.2%
 • zmena za 23 rokov: -4.1%
20012006201120206396108961539623485
Prenocovania

uskutočnili 31 875 prenocovaní

 • medziročna zmena: -40.8%
 • zmena za 5 rokov: +12.4%
 • zmena za 10 rokov: +106.6%
 • zmena za 23 rokov: -11.4%
200120062011202014974249743497453813
Ubytovacie zariadenia

mali na výber 16 ubytovacích zariadení

 • medziročna zmena: 0%
 • zmena za 5 rokov: +14.3%
 • zmena za 10 rokov: +128.6%
 • zmena za 23 rokov: +33.3%
20012006201120207101316
Lôžka v ubytovacích zariadeniach

mali k dispozícii 600 lôžok

 • medziročna zmena: -1.3%
 • zmena za 5 rokov: +19.5%
 • zmena za 10 rokov: +12.6%
 • zmena za 23 rokov: -33%

2001200620112020386536686924

Viac informácií

  Okres Revúca obsahuje:

  Administratívne spadá pod

  Ďalšie údaje

  Užitočné zdroje

  Erb obce Okres Revúca
  Susedné okresy (3)

  Môžu ťa zaujímať