Okres Prievidza

okres

 • 132 891 obyvateľov
 • 959.9 Km2

Obyvateľstvo

 • Okres Prievidza132 891 obyvateľov.
 • 51% žien a 49% mužov.
 • hustota obyvateľstva je 138 osôb na Km2
 • priemerný vek obyvateľov je 43
 • index starnutia: 1.46
Vývoj počtu obyvateľov
 • za 1 rok: -0.62% (-830)
 • za 5 rokov: -2.3% (-3 076)
 • za 10 rokov: -4.8% (-6 644)
 • za 23 rokov: -6% (-8 430)
19962002200820142020132891135391137891141461
Rozdelenie podľa veku
 • 13% obyvateľov vo veku 0 až 14 rokov
 • 68% obyvateľov vo veku 15 až 64 rokov
 • 19% obyvateľov vo veku 64 a viac rokov
0-1415-6465 a viac
Národnostné zloženie (TOP 3)
 • Slovenská: 93%
 • Neuvedená: 5%
 • Česká: 1%
SlovenskáNeuvedenáČeská
Mestá a vidiek
mestávidiek

V mestách žije 53% a na vidieku 47% obyvateľov.

Hustota obyvateľstva
 • hustota obyv. v mestách: 423 os/Km2
 • hustota obyv. na vidieku: 78 os./Km2
Živonarodení, zomretí a prirodzený prírastok
(rozdiel živonarodených a zomretých)
 • Živonarodení 1 062 osôb
 • Zomretí 1 688 osôb
 • Prirodzený prírastok: -626 osôb
199620022008201420201041124114411688
 • živonarodení
 • zomretí
Migrácia a migračné saldo
(rozdiel v zmenách trvalého pobytu)
 • Prisťahovalo sa 1 969 osôb
 • Odsťahovalo sa 2 173 osôb
 • Migračné saldo: -204 osôb
199620022008201420201723202323232801
 • prihlásení na t. p
 • odhlásení z t. p.
Celkový prírastok

súčet prirodzeného prírastku a migračného salda

 • Živonarodení a prisťahovaní: 3 031 osôb
 • Zomretí a odsťahovaní: 3 861 osôb
 • Celkový prírastok: -830 osôb
199620022008201420202858315834584007
 • živonarodení + prisťahovaní
 • zomretí + odsťahovaní
Sobášnosť a rozvodovosť
 • Počet sobášov: 591
 • Počet rozvodov: 189
 • Pomer sobášov ku rozvodom: 3.13
19962002200820142020189339489784
 • svadby
 • rozvody

Rozloha

Celková rozloha je 959.87 Km2 (95 987 Ha). Mestá zaberajú 17% a vidiek 83% rozlohy.

Mestá a vidiek

mestávidiek
Mestá zaberajú 17% a vidiek 83% rozlohy.

Rozdelenie pôdy
poľnoh. pôdanepoľn. pôda
 • poľnohospodárska pôda 36%
 • nepoľnohospodárska pôda 64%
Celkové využitie pôdy
orná p.chmelnicavinicezáhradyovoc. sadytrávnaté pl.lesyvodné plochyzastavané pl.íná plocha
 • orná pôda 14%
 • vinice 0%
 • záhrady 2%
 • ovocné sady 0.3%
 • trávnaté plochy 20%
 • lesy 56%
 • vodné plochy 1%
 • zastavané plochy a nádvoria 8%
 • iná plocha 3%

Turizmus - Okres Prievidza

Návštevnosť

evidovaných 50 999 turistov

 • medziročna zmena: -50.8%
 • zmena za 5 rokov: -38.2%
 • zmena za 10 rokov: -34.7%
 • zmena za 23 rokov: -17.5%
2001200620112020509996599980999103567
Prenocovania

uskutočnili 256 765 prenocovaní

 • medziročna zmena: -44.7%
 • zmena za 5 rokov: -33.9%
 • zmena za 10 rokov: -32.3%
 • zmena za 23 rokov: -21.7%
2001200620112020256765311765366765464094
Ubytovacie zariadenia

mali na výber 97 ubytovacích zariadení

 • medziročna zmena: -6.7%
 • zmena za 5 rokov: -1%
 • zmena za 10 rokov: +10.2%
 • zmena za 23 rokov: +49.2%
2001200620112020627792107
Lôžka v ubytovacích zariadeniach

mali k dispozícii 3 987 lôžok

 • medziročna zmena: -10.4%
 • zmena za 5 rokov: -24.8%
 • zmena za 10 rokov: -17.7%
 • zmena za 23 rokov: -8%

20012006201120203987448749875957

Viac informácií

  Okres Prievidza obsahuje:

  Administratívne spadá pod

  Ďalšie údaje

  Užitočné zdroje

  Erb obce Okres Prievidza
  Susedné okresy (9)

  Môžu ťa zaujímať