Okres Prešov

okres

 • 176 781 obyvateľov
 • 934.0 Km2

Obyvateľstvo

 • Okres Prešov176 781 obyvateľov.
 • 51% žien a 49% mužov.
 • hustota obyvateľstva je 189 osôb na Km2
 • priemerný vek obyvateľov je 38
 • index starnutia: 0.84
Vývoj počtu obyvateľov
 • za 1 rok: +0.34% (600)
 • za 5 rokov: +2.5% (4 245)
 • za 10 rokov: +5.5% (9 165)
 • za 23 rokov: +11.4% (18 152)
19962002200820142020158629163629168629176781
Rozdelenie podľa veku
 • 18% obyvateľov vo veku 0 až 14 rokov
 • 67% obyvateľov vo veku 15 až 64 rokov
 • 15% obyvateľov vo veku 64 a viac rokov
0-1415-6465 a viac
Národnostné zloženie (TOP 3)
 • Slovenská: 86%
 • Neuvedená: 8%
 • Rómska: 3%
SlovenskáNeuvedenáRómska
Mestá a vidiek
mestávidiek

V mestách žije 53% a na vidieku 47% obyvateľov.

Hustota obyvateľstva
 • hustota obyv. v mestách: 982 os/Km2
 • hustota obyv. na vidieku: 98 os./Km2
Živonarodení, zomretí a prirodzený prírastok
(rozdiel živonarodených a zomretých)
 • Živonarodení 2 085 osôb
 • Zomretí 1 700 osôb
 • Prirodzený prírastok: +385 osôb
199620022008201420201266151617662226
 • živonarodení
 • zomretí
Migrácia a migračné saldo
(rozdiel v zmenách trvalého pobytu)
 • Prisťahovalo sa 2 779 osôb
 • Odsťahovalo sa 2 564 osôb
 • Migračné saldo: +215 osôb
199620022008201420201657200723573040
 • prihlásení na t. p
 • odhlásení z t. p.
Celkový prírastok

súčet prirodzeného prírastku a migračného salda

 • Živonarodení a prisťahovaní: 4 864 osôb
 • Zomretí a odsťahovaní: 4 264 osôb
 • Celkový prírastok: +600 osôb
199620022008201420202971357141715197
 • živonarodení + prisťahovaní
 • zomretí + odsťahovaní
Sobášnosť a rozvodovosť
 • Počet sobášov: 869
 • Počet rozvodov: 248
 • Pomer sobášov ku rozvodom: 3.50
199620022008201420201433936431075
 • svadby
 • rozvody

Rozloha

Celková rozloha je 933.957 Km2 (93 395.7 Ha). Mestá zaberajú 10% a vidiek 90% rozlohy.

Mestá a vidiek

mestávidiek
Mestá zaberajú 10% a vidiek 90% rozlohy.

Rozdelenie pôdy
poľnoh. pôdanepoľn. pôda
 • poľnohospodárska pôda 52%
 • nepoľnohospodárska pôda 48%
Celkové využitie pôdy
orná p.chmelnicavinicezáhradyovoc. sadytrávnaté pl.lesyvodné plochyzastavané pl.íná plocha
 • orná pôda 29%
 • vinice 0%
 • záhrady 2%
 • ovocné sady 0.5%
 • trávnaté plochy 20%
 • lesy 37%
 • vodné plochy 1%
 • zastavané plochy a nádvoria 12%
 • iná plocha 4%

Turizmus - Okres Prešov

Návštevnosť

evidovaných 27 946 turistov

 • medziročna zmena: -56.6%
 • zmena za 5 rokov: -38.9%
 • zmena za 10 rokov: -48%
 • zmena za 23 rokov: -39.7%
200120062011202027946374464694664370
Prenocovania

uskutočnili 58 519 prenocovaní

 • medziročna zmena: -52.9%
 • zmena za 5 rokov: -33.8%
 • zmena za 10 rokov: -44.3%
 • zmena za 23 rokov: -24.8%
20012006201120205851983519108519146314
Ubytovacie zariadenia

mali na výber 57 ubytovacích zariadení

 • medziročna zmena: -8.1%
 • zmena za 5 rokov: +5.6%
 • zmena za 10 rokov: +32.6%
 • zmena za 23 rokov: +171.4%
200120062011202017324763
Lôžka v ubytovacích zariadeniach

mali k dispozícii 2 482 lôžok

 • medziročna zmena: -4.8%
 • zmena za 5 rokov: -9.3%
 • zmena za 10 rokov: -2.4%
 • zmena za 23 rokov: +111.4%

2001200620112020944144419442808

Viac informácií

  Okres Prešov obsahuje:

  Administratívne spadá pod

  Ďalšie údaje

  Užitočné zdroje

  Erb obce Okres Prešov
  Susedné okresy (8)

  Môžu ťa zaujímať