Okres Považská Bystrica

okres

 • 61 993 obyvateľov
 • 463.2 Km2

Obyvateľstvo

 • Okres Považská Bystrica61 993 obyvateľov.
 • 51% žien a 49% mužov.
 • hustota obyvateľstva je 134 osôb na Km2
 • priemerný vek obyvateľov je 42
 • index starnutia: 1.15
Vývoj počtu obyvateľov
 • za 1 rok: -0.57% (-358)
 • za 5 rokov: -1.6% (-1 032)
 • za 10 rokov: -3% (-1 897)
 • za 23 rokov: -5.6% (-3 704)
1996200220082014202061993629936399365862
Rozdelenie podľa veku
 • 15% obyvateľov vo veku 0 až 14 rokov
 • 69% obyvateľov vo veku 15 až 64 rokov
 • 17% obyvateľov vo veku 64 a viac rokov
0-1415-6465 a viac
Národnostné zloženie (TOP 3)
 • Slovenská: 94%
 • Neuvedená: 5%
 • Česká: 1%
SlovenskáNeuvedenáČeská
Mestá a vidiek
mestávidiek

V mestách žije 63% a na vidieku 37% obyvateľov.

Hustota obyvateľstva
 • hustota obyv. v mestách: 430 os/Km2
 • hustota obyv. na vidieku: 62 os./Km2
Živonarodení, zomretí a prirodzený prírastok
(rozdiel živonarodených a zomretých)
 • Živonarodení 577 osôb
 • Zomretí 740 osôb
 • Prirodzený prírastok: -163 osôb
19962002200820142020517577637754
 • živonarodení
 • zomretí
Migrácia a migračné saldo
(rozdiel v zmenách trvalého pobytu)
 • Prisťahovalo sa 633 osôb
 • Odsťahovalo sa 828 osôb
 • Migračné saldo: -195 osôb
19962002200820142020576676776876976
 • prihlásení na t. p
 • odhlásení z t. p.
Celkový prírastok

súčet prirodzeného prírastku a migračného salda

 • Živonarodení a prisťahovaní: 1 210 osôb
 • Zomretí a odsťahovaní: 1 568 osôb
 • Celkový prírastok: -358 osôb
19962002200820142020115913091582
 • živonarodení + prisťahovaní
 • zomretí + odsťahovaní
Sobášnosť a rozvodovosť
 • Počet sobášov: 308
 • Počet rozvodov: 63
 • Pomer sobášov ku rozvodom: 4.89
1996200220082014202063148233392
 • svadby
 • rozvody

Rozloha

Celková rozloha je 463.154 Km2 (46 315.4 Ha). Mestá zaberajú 20% a vidiek 80% rozlohy.

Mestá a vidiek

mestávidiek
Mestá zaberajú 20% a vidiek 80% rozlohy.

Rozdelenie pôdy
poľnoh. pôdanepoľn. pôda
 • poľnohospodárska pôda 27%
 • nepoľnohospodárska pôda 73%
Celkové využitie pôdy
orná p.chmelnicavinicezáhradyovoc. sadytrávnaté pl.lesyvodné plochyzastavané pl.íná plocha
 • orná pôda 8%
 • záhrady 1%
 • ovocné sady 0.1%
 • trávnaté plochy 18%
 • lesy 63%
 • vodné plochy 2%
 • zastavané plochy a nádvoria 8%
 • iná plocha 2%

Turizmus - Okres Považská Bystrica

Návštevnosť

evidovaných 13 787 turistov

 • medziročna zmena: -50.5%
 • zmena za 5 rokov: -9.5%
 • zmena za 10 rokov: -11.8%
 • zmena za 23 rokov: +16.8%
20012006201120209584150842058430311
Prenocovania

uskutočnili 33 957 prenocovaní

 • medziročna zmena: -53.1%
 • zmena za 5 rokov: -9.2%
 • zmena za 10 rokov: -9.6%
 • zmena za 23 rokov: +11.7%
200120062011202028713487136871399759
Ubytovacie zariadenia

mali na výber 24 ubytovacích zariadení

 • medziročna zmena: +9.1%
 • zmena za 5 rokov: +26.3%
 • zmena za 10 rokov: +50%
 • zmena za 23 rokov: +71.4%
200120062011202014172024
Lôžka v ubytovacích zariadeniach

mali k dispozícii 1 632 lôžok

 • medziročna zmena: +18.3%
 • zmena za 5 rokov: +65.5%
 • zmena za 10 rokov: +53.7%
 • zmena za 23 rokov: +108.7%

200120062011202068293211821632

Viac informácií

  Okres Považská Bystrica obsahuje:

  Administratívne spadá pod

  Ďalšie údaje

  Užitočné zdroje

  Erb obce Okres Považská Bystrica
  Susedné okresy (5)

  Môžu ťa zaujímať