Okres Poprad

okres

 • 105 015 obyvateľov
 • 1 104.7 Km2

Obyvateľstvo

 • Okres Poprad105 015 obyvateľov.
 • 51% žien a 49% mužov.
 • hustota obyvateľstva je 95 osôb na Km2
 • priemerný vek obyvateľov je 39
 • index starnutia: 1
Vývoj počtu obyvateľov
 • za 1 rok: +0.02% (25)
 • za 5 rokov: +0.5% (547)
 • za 10 rokov: -0.1% (-53)
 • za 23 rokov: +2.9% (2 950)
19962002200820142020102065102865103665105068
Rozdelenie podľa veku
 • 17% obyvateľov vo veku 0 až 14 rokov
 • 67% obyvateľov vo veku 15 až 64 rokov
 • 17% obyvateľov vo veku 64 a viac rokov
0-1415-6465 a viac
Národnostné zloženie (TOP 3)
 • Slovenská: 86%
 • Neuvedená: 10%
 • Rómska: 2%
SlovenskáNeuvedenáRómska
Mestá a vidiek
mestávidiek

V mestách žije 60% a na vidieku 40% obyvateľov.

Hustota obyvateľstva
 • hustota obyv. v mestách: 147 os/Km2
 • hustota obyv. na vidieku: 62 os./Km2
Živonarodení, zomretí a prirodzený prírastok
(rozdiel živonarodených a zomretých)
 • Živonarodení 1 058 osôb
 • Zomretí 1 033 osôb
 • Prirodzený prírastok: +25 osôb
1996200220082014202069589510951314
 • živonarodení
 • zomretí
Migrácia a migračné saldo
(rozdiel v zmenách trvalého pobytu)
 • Prisťahovalo sa 1 517 osôb
 • Odsťahovalo sa 1 517 osôb
 • Migračné saldo: 0 osôb
199620022008201420201150135015501758
 • prihlásení na t. p
 • odhlásení z t. p.
Celkový prírastok

súčet prirodzeného prírastku a migračného salda

 • Živonarodení a prisťahovaní: 2 575 osôb
 • Zomretí a odsťahovaní: 2 550 osôb
 • Celkový prírastok: +25 osôb
199620022008201420201922217224222777
 • živonarodení + prisťahovaní
 • zomretí + odsťahovaní
Sobášnosť a rozvodovosť
 • Počet sobášov: 450
 • Počet rozvodov: 114
 • Pomer sobášov ku rozvodom: 3.95
1996200220082014202069219369612
 • svadby
 • rozvody

Rozloha

Celková rozloha je 1 104.65 Km2 (110 465 Ha). Mestá zaberajú 39% a vidiek 61% rozlohy.

Mestá a vidiek

mestávidiek
Mestá zaberajú 39% a vidiek 61% rozlohy.

Rozdelenie pôdy
poľnoh. pôdanepoľn. pôda
 • poľnohospodárska pôda 24%
 • nepoľnohospodárska pôda 76%
Celkové využitie pôdy
orná p.chmelnicavinicezáhradyovoc. sadytrávnaté pl.lesyvodné plochyzastavané pl.íná plocha
 • orná pôda 10%
 • záhrady 0%
 • ovocné sady 0%
 • trávnaté plochy 14%
 • lesy 70%
 • vodné plochy 1%
 • zastavané plochy a nádvoria 4%
 • iná plocha 2%

Turizmus - Okres Poprad

Návštevnosť

evidovaných 442 626 turistov

 • medziročna zmena: -39.9%
 • zmena za 5 rokov: -11.9%
 • zmena za 10 rokov: +17.7%
 • zmena za 23 rokov: -1%
2001200620112020359883454883549883735966
Prenocovania

uskutočnili 1 415 190 prenocovaní

 • medziročna zmena: -34.5%
 • zmena za 5 rokov: -8.2%
 • zmena za 10 rokov: +15%
 • zmena za 23 rokov: -29.2%
20012006201120201227690147769017276902161379
Ubytovacie zariadenia

mali na výber 401 ubytovacích zariadení

 • medziročna zmena: -2.2%
 • zmena za 5 rokov: +24.9%
 • zmena za 10 rokov: +69.9%
 • zmena za 23 rokov: +77.4%
2001200620112020217267317410
Lôžka v ubytovacích zariadeniach

mali k dispozícii 19 486 lôžok

 • medziročna zmena: +2%
 • zmena za 5 rokov: +17.3%
 • zmena za 10 rokov: +36.6%
 • zmena za 23 rokov: +18.3%

200120062011202014096155961709619580

Viac informácií

  Okres Poprad obsahuje:

  Administratívne spadá pod

  Ďalšie údaje

  Užitočné zdroje

  Erb obce Okres Poprad
  Susedné okresy (6)

  Môžu ťa zaujímať